Female Headed Households with salaried jobs

State : PUNJAB (3) >> District : GURDASPUR (32) >> Block : DORANGLA (257)
GP Name Total
Households
Total
Female Headed Households
% of Female Headed Households No. of Households with
salaried jobs in
% of Households with
salaried jobs in
No. of Households with
salaried jobs in
Govt.
No. of Households with
salaried jobs in
Public
Sector
No. of Households with
salaried jobs in
Private
Sector
% of Households with
salaried jobs in
Govt.
% of Households with
salaried jobs in
Public
Sector
% of Households with
salaried jobs in
Private
Sector
ALI NANGAL (12289) 170 51 30% 6 5 4 3.53% 2.94% 2.35%
Addi (260794) 144 15 10.42% 1 0 0 0.69% 0% 0%
BAINS (12295) 154 20 12.99% 2 0 0 1.3% 0% 0%
BASTI BAJIGAR (12555) 229 31 13.54% 1 0 0 0.44% 0% 0%
BAUPUR JATTAN (12795) 89 20 22.47% 1 0 0 1.12% 0% 0%
BEHLOLPUR (12798) 103 13 12.62% 3 0 0 2.91% 0% 0%
BEHRAMPUR (12799) 869 136 15.65% 23 2 6 2.65% 0.23% 0.69%
BUGNA (12310) 65 14 21.54% 1 0 0 1.54% 0% 0%
CHAK MUGLANI (12809) 1 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
CHAKRAJA (12810) 63 12 19.05% 1 0 0 1.59% 0% 0%
CHAUNTRA (12811) 54 11 20.37% 3 0 0 5.56% 0% 0%
CHITI (12814) 60 14 23.33% 1 0 0 1.67% 0% 0%
DABURI (12320) 161 36 22.36% 3 0 0 1.86% 0% 0%
DHOOT (12327) 7 2 28.57% 0 0 0 0% 0% 0%
DORANGLA (12328) 551 76 13.79% 6 0 0 1.09% 0% 0%
DUGRI (12329) 299 33 11.04% 5 0 0 1.67% 0% 0%
FARIDPUR (12826) 108 16 14.81% 3 0 1 2.78% 0% 0.93%
GAHLARI (12827) 296 63 21.28% 1 0 0 0.34% 0% 0%
GANJA (12828) 109 28 25.69% 3 0 0 2.75% 0% 0%
GANJI (12829) 158 28 17.72% 9 0 3 5.7% 0% 1.9%
HAKIMPUR (12581) 229 31 13.54% 1 0 0 0.44% 0% 0%
ISLAMPUR (12837) 134 24 17.91% 4 0 0 2.99% 0% 0%
JAINPUR (12842) 96 15 15.62% 1 0 1 1.04% 0% 1.04%
JANDEH (13016) 91 12 13.19% 5 0 1 5.49% 0% 1.1%
JIWAN CHAK (13021) 141 35 24.82% 10 0 3 7.09% 0% 2.13%
JOGAR (12851) 104 14 13.46% 3 0 0 2.88% 0% 0%
KAHNA (12852) 58 5 8.62% 1 0 0 1.72% 0% 0%
KATHGARH (13028) 122 31 25.41% 11 0 0 9.02% 0% 0%
KATHIALI (12855) 233 34 14.59% 7 0 0 3% 0% 0%
KHUTHA (12859) 44 2 4.55% 0 0 0 0% 0% 0%
KHUTHI (12860) 99 15 15.15% 3 0 0 3.03% 0% 0%
KOTHE MAJITHI (12865) 200 13 6.5% 2 0 0 1% 0% 0%
MADHEPUR (13049) 103 8 7.77% 3 0 0 2.91% 0% 0%
MAJITHI (12870) 200 13 6.5% 2 0 0 1% 0% 0%
MALUK CHACK (12873) 74 7 9.46% 0 0 0 0% 0% 0%
MIANI MALLAH (12879) 9 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
MIRZAPUR (12881) 89 11 12.36% 0 0 0 0% 0% 0%
Magar Mudian (260795) 146 20 13.7% 1 0 0 0.68% 0% 0%
NADALA (13064) 43 10 23.26% 2 0 0 4.65% 0% 0%
NANGAL DALA (13065) 67 12 17.91% 1 0 0 1.49% 0% 0%
NAUSHERA (13069) 165 25 15.15% 1 0 0 0.61% 0% 0%
NIWAN DHAKALA (12888) 82 14 17.07% 0 0 0 0% 0% 0%
PAHARIPUR (12147) 13 3 23.08% 0 0 0 0% 0% 0%
PASIAL (12892) 74 12 16.22% 3 0 1 4.05% 0% 1.35%
QADIANWALI (13083) 188 43 22.87% 3 0 1 1.6% 0% 0.53%
RAWAL PINDI (13090) 18 2 11.11% 0 0 0 0% 0% 0%
SADDA (13091) 111 25 22.52% 7 0 0 6.31% 0% 0%
SANDALPUR (13199) 205 45 21.95% 6 0 1 2.93% 0% 0.49%
SANDAR (13200) 73 17 23.29% 4 0 0 5.48% 0% 0%
SANGHAUR (13201) 158 20 12.66% 2 0 0 1.27% 0% 0%
SHAHPUR AFGANA (11885) 135 15 11.11% 0 0 0 0% 0% 0%
SHAMSHERPUR 261 (12504) 43 13 30.23% 3 0 0 6.98% 0% 0%
SHAMSHERPUR 50 (12503) 87 12 13.79% 3 0 0 3.45% 0% 0%
SIRI RAMPUR (13211) 73 12 16.44% 1 0 0 1.37% 0% 0%
SULTANI (13212) 377 52 13.79% 3 0 0 0.8% 0% 0%
TAJPUR (13292) 40 5 12.5% 2 0 0 5% 0% 0%
TALWANDI (12528) 332 49 14.76% 2 0 0 0.6% 0% 0%
THAKARPUR (12531) 71 6 8.45% 0 0 1 0% 0% 1.41%
THAMAN (11898) 112 15 13.39% 1 0 0 0.89% 0% 0%
THATHI (13223) 97 8 8.25% 0 0 0 0% 0% 0%
THUNDI (12488) 121 9 7.44% 2 0 0 1.65% 0% 0%
UCHA DHAKALA (13225) 161 15 9.32% 2 0 0 1.24% 0% 0%
UGRA (13171) 130 30 23.08% 3 0 1 2.31% 0% 0.77%
UMARPUR KALAN (12028) 54 9 16.67% 1 0 1 1.85% 0% 1.85%
UMERPUR KHURD (244306) 59 11 18.64% 2 0 0 3.39% 0% 0%
WAHLA (13227) 26 4 15.38% 0 0 0 0% 0% 0%
WAZIRPUR AFGHANA (13229) 72 6 8.33% 1 0 0 1.39% 0% 0%