Female Headed Households with salaried jobs

State : PUNJAB (3) >> District : GURDASPUR (32) >> Block : DINANAGAR (256)
GP Name Total
Households
Total
Female Headed Households
% of Female Headed Households No. of Households with
salaried jobs in
% of Households with
salaried jobs in
No. of Households with
salaried jobs in
Govt.
No. of Households with
salaried jobs in
Public
Sector
No. of Households with
salaried jobs in
Private
Sector
% of Households with
salaried jobs in
Govt.
% of Households with
salaried jobs in
Public
Sector
% of Households with
salaried jobs in
Private
Sector
ABADI CHANDIGARH (12783) 891 168 18.86% 32 0 14 3.59% 0% 1.57%
ABADI DIDA SANSIAN (12784) 116 12 10.34% 3 0 1 2.59% 0% 0.86%
ABADI KULIA MAHASIAN (12785) 325 15 4.62% 1 0 0 0.31% 0% 0%
AHLUWAL (12786) 1803 287 15.92% 26 1 6 1.44% 0.06% 0.33%
ALLE CHAK (12787) 80 14 17.5% 0 0 0 0% 0% 0%
ANANDPUR (12788) 75 4 5.33% 0 0 0 0% 0% 0%
ASMAILPUR (12789) 72 9 12.5% 3 0 0 4.17% 0% 0%
AWANKHA (12790) 1803 287 15.92% 26 1 6 1.44% 0.06% 0.33%
BAHMANI (12791) 336 47 13.99% 1 0 0 0.3% 0% 0%
BAJIGAR KULLIAN Bhatoa (12468) 398 62 15.58% 7 0 2 1.76% 0% 0.5%
BAJIGAR KULLIAN Sadana (12792) 289 24 8.3% 5 0 3 1.73% 0% 1.04%
BALA PINDI (12793) 123 22 17.89% 2 0 4 1.63% 0% 3.25%
BASTI JHAROLI (12493) 420 56 13.33% 12 0 2 2.86% 0% 0.48%
BASTI VIKAS NAGAR (244304) 799 99 12.39% 30 1 2 3.75% 0.13% 0.25%
BEHARI (12797) 94 11 11.7% 6 0 0 6.38% 0% 0%
BHABRA (12800) 101 8 7.92% 0 0 0 0% 0% 0%
BHAGWANPUR (12802) 207 41 19.81% 10 1 0 4.83% 0.48% 0%
BHARATH QAZI CHACK (12803) 311 43 13.83% 5 0 4 1.61% 0% 1.29%
BHARYAL (12804) 51 13 25.49% 0 0 0 0% 0% 0%
BHATOA (12805) 398 62 15.58% 7 0 2 1.76% 0% 0.5%
BHOLA (12806) 147 20 13.61% 2 0 0 1.36% 0% 0%
BIANPUR (12807) 434 91 20.97% 31 0 10 7.14% 0% 2.3%
CHACK ALIA (12808) 243 24 9.88% 11 0 0 4.53% 0% 0%
CHAUNTA (12815) 447 111 24.83% 18 0 2 4.03% 0% 0.45%
CHECHIAN (12812) 74 12 16.22% 3 0 0 4.05% 0% 0%
CHECHIAN CHHAURIAN (12813) 186 25 13.44% 5 0 0 2.69% 0% 0%
CHHOTA BIANPUR (12476) 434 91 20.97% 31 0 10 7.14% 0% 2.3%
CHHOTA KALEECH PUR (ABADI MAHASIA) (244300) 625 66 10.56% 12 0 2 1.92% 0% 0.32%
CHUHAR CHAK (12816) 17 3 17.65% 2 0 0 11.76% 0% 0%
CHUHAR CHAK (12386) 484 87 17.98% 12 0 1 2.48% 0% 0.21%
CHUHARPUR (12817) 37 11 29.73% 0 0 0 0% 0% 0%
DABURJI (12481) 131 26 19.85% 3 0 0 2.29% 0% 0%
DABURJI SHAM SINGH (12818) 317 33 10.41% 7 0 1 2.21% 0% 0.32%
DALA (12819) 99 11 11.11% 2 0 0 2.02% 0% 0%
DALELPUR (244299) 127 20 15.75% 6 0 1 4.72% 0% 0.79%
DALIA (12820) 58 8 13.79% 0 0 0 0% 0% 0%
DHAKI (12821) 22 7 31.82% 3 0 3 13.64% 0% 13.64%
DHAMRAI (12822) 212 43 20.28% 12 0 2 5.66% 0% 0.94%
DIDA (12823) 226 36 15.93% 2 0 0 0.88% 0% 0%
DOABA (12824) 116 12 10.34% 3 0 1 2.59% 0% 0.86%
DODWAN (12825) 373 49 13.14% 4 0 2 1.07% 0% 0.54%
DUDIPURA (12387) 484 87 17.98% 12 0 1 2.48% 0% 0.21%
GHESAL (12830) 279 35 12.54% 8 0 1 2.87% 0% 0.36%
GOPALIA (12831) 70 19 27.14% 3 0 0 4.29% 0% 0%
GOWALYA (12832) 46 5 10.87% 0 0 0 0% 0% 0%
GULELRA (12833) 110 11 10% 5 0 0 4.55% 0% 0%
HABIBPUR (12834) 143 36 25.17% 7 0 8 4.9% 0% 5.59%
HARIPUR (12835) 129 14 10.85% 2 0 5 1.55% 0% 3.88%
HAVELI (12836) 37 12 32.43% 1 0 0 2.7% 0% 0%
ISAPUR (12838) 127 19 14.96% 3 0 0 2.36% 0% 0%
JAGO CHAK TANDA (12840) 970 169 17.42% 41 0 8 4.23% 0% 0.82%
JAHANGIRPUR (12841) 170 23 13.53% 3 0 0 1.76% 0% 0%
JAKRIA (12843) 264 38 14.39% 7 0 0 2.65% 0% 0%
JANDI (12844) 285 57 20% 15 3 6 5.26% 1.05% 2.11%
JHABKRA (12845) 970 169 17.42% 41 0 8 4.23% 0% 0.82%
JHAKHAR PINDI (12846) 127 16 12.6% 1 0 1 0.79% 0% 0.79%
JHANDE CHAK (12847) 99 12 12.12% 4 0 0 4.04% 0% 0%
JHANGI SARUP DASS (12848) 426 30 7.04% 3 1 1 0.7% 0.23% 0.23%
JHAROLI (12849) 420 56 13.33% 12 0 2 2.86% 0% 0.48%
JHAROLI KULLIAN Bangar (12850) 420 56 13.33% 12 0 2 2.86% 0% 0.48%
KAIRE (12853) 263 20 7.6% 6 0 0 2.28% 0% 0%
KALICHPUR (12854) 625 66 10.56% 12 0 2 1.92% 0% 0.32%
KATTOWAL (12856) 171 20 11.7% 2 0 0 1.17% 0% 0%
KESHO KE LAL (12857) 41 7 17.07% 1 1 0 2.44% 2.44% 0%
KHUDADPUR (12858) 74 11 14.86% 0 0 1 0% 0% 1.35%
KOHLIAN (12861) 137 17 12.41% 1 0 0 0.73% 0% 0%
KOT BHALLA (12862) 102 24 23.53% 5 0 0 4.9% 0% 0%
KOTHE ABADI Bhagwanpur (12863) 207 41 19.81% 10 1 0 4.83% 0.48% 0%
KOTHE DINA FATAK Including Kothe Bhagorian (260908) 799 99 12.39% 30 1 2 3.75% 0.13% 0.25%
KOTHE ELAHIBAKSH (12864) 1803 287 15.92% 26 1 6 1.44% 0.06% 0.33%
KOTHE MAI UMRI (260907) 799 99 12.39% 30 1 2 3.75% 0.13% 0.25%
KOTHE SADANA (12499) 289 24 8.3% 5 0 3 1.73% 0% 1.04%
KUKAR (12592) 55 4 7.27% 0 0 1 0% 0% 1.82%
KUNDE LALOWAL (12866) 241 31 12.86% 13 0 1 5.39% 0% 0.41%
LAHRI VIRAN (12867) 51 10 19.61% 0 0 0 0% 0% 0%
LANGE (244305) 36 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
LOHGARH (12501) 130 14 10.77% 5 0 1 3.85% 0% 0.77%
LOHGARH KOTHE (244301) 130 14 10.77% 5 0 1 3.85% 0% 0.77%
MACHHRALA (12868) 93 21 22.58% 13 0 4 13.98% 0% 4.3%
MADHOWAL (12869) 165 14 8.48% 2 0 0 1.21% 0% 0%
MAKAURA (12871) 188 21 11.17% 1 0 0 0.53% 0% 0%
MALUK MATTUM (12874) 83 15 18.07% 2 0 0 2.41% 0% 0%
MAMI CHAK RANGA (12875) 52 0 0% 0 0 0 0% 0% 0%
MANJ (12876) 21 2 9.52% 1 0 1 4.76% 0% 4.76%
MANJ (12600) 91 18 19.78% 5 0 0 5.49% 0% 0%
MARARA (12877) 891 168 18.86% 32 0 14 3.59% 0% 1.57%
MEHRAJPUR (244298) 74 9 12.16% 2 0 1 2.7% 0% 1.35%
MIANI JHAMELA (12878) 95 16 16.84% 5 0 4 5.26% 0% 4.21%
MIRJANPUR (12880) 69 9 13.04% 4 0 0 5.8% 0% 0%
MIRPUR (12882) 314 24 7.64% 4 0 2 1.27% 0% 0.64%
MUGHRALA (12883) 426 30 7.04% 3 1 1 0.7% 0.23% 0.23%
MUNANAWALI (12884) 212 24 11.32% 5 0 1 2.36% 0% 0.47%
NANO NANGAL (12885) 62 3 4.84% 1 0 0 1.61% 0% 0%
NAWAN TANDA SC BASTI (244302) 970 169 17.42% 41 0 8 4.23% 0% 0.82%
NIAMTA (12887) 103 23 22.33% 10 0 3 9.71% 0% 2.91%
PACHOWAL (12889) 149 34 22.82% 10 0 12 6.71% 0% 8.05%
PANDORI BAINSAN (12890) 400 78 19.5% 27 0 7 6.75% 0% 1.75%
PANIAR (12891) 799 99 12.39% 30 1 2 3.75% 0.13% 0.25%
PINDI RANGRAN (12894) 250 51 20.4% 24 0 0 9.6% 0% 0%
QAZI CHACK (13182) 311 43 13.83% 5 0 4 1.61% 0% 1.29%
RAIPUR (13185) 342 63 18.42% 21 0 4 6.14% 0% 1.17%
RAJPUR CHIB (13186) 34 6 17.65% 0 0 0 0% 0% 0%
RASULPUR BET (13187) 139 27 19.42% 0 0 0 0% 0% 0%
RASULPUR GHAROTIAN (13188) 153 34 22.22% 0 0 0 0% 0% 0%
RAUWAL (13190) 86 9 10.47% 1 0 0 1.16% 0% 0%
RAUWAL (12014) 314 33 10.51% 7 0 1 2.23% 0% 0.32%
SAMMU CHACK (13196) 404 27 6.68% 6 0 0 1.49% 0% 0%
SAMMU CHACK KOTHE ARIAN (13197) 325 15 4.62% 1 0 0 0.31% 0% 0%
SHAHPUR (13206) 50 5 10% 0 0 0 0% 0% 0%
SHEHZADA (244303) 241 31 12.86% 13 0 1 5.39% 0% 0.41%
SHRI GURU NABHADAS HARIJAN COLONY (260910) 970 169 17.42% 41 0 8 4.23% 0% 0.82%
SIDHPUR (13209) 263 33 12.55% 5 0 2 1.9% 0% 0.76%
SINGHOWAL (13210) 135 7 5.19% 1 0 0 0.74% 0% 0%
SODANA (13193) 289 24 8.3% 5 0 3 1.73% 0% 1.04%
TALWANDI NEAR DNN (13216) 47 9 19.15% 1 0 0 2.13% 0% 0%
TARUWAL (13219) 39 11 28.21% 4 0 1 10.26% 0% 2.56%
TOOR (13224) 36 3 8.33% 0 0 0 0% 0% 0%
UDHIPUR (13226) 185 25 13.51% 2 0 0 1.08% 0% 0%
WARAH (13228) 53 11 20.75% 0 0 0 0% 0% 0%