Female Headed Households with salaried jobs

State : PUNJAB (3) >> District : GURDASPUR (32) >> Block : BATALA (252)
GP Name Total
Households
Total
Female Headed Households
% of Female Headed Households No. of Households with
salaried jobs in
% of Households with
salaried jobs in
No. of Households with
salaried jobs in
Govt.
No. of Households with
salaried jobs in
Public
Sector
No. of Households with
salaried jobs in
Private
Sector
% of Households with
salaried jobs in
Govt.
% of Households with
salaried jobs in
Public
Sector
% of Households with
salaried jobs in
Private
Sector
ABADI SUKHA CHIRA (12644) 326 49 15.03% 1 0 0 0.31% 0% 0%
ADDA HARDO JHANDE (12645) 399 81 20.3% 4 0 1 1% 0% 0.25%
ADOWALI (12646) 118 35 29.66% 10 0 6 8.47% 0% 5.08%
AKARPURA (260871) 234 24 10.26% 6 0 0 2.56% 0% 0%
AKARPURA KHURD (260872) 234 24 10.26% 6 0 0 2.56% 0% 0%
AMMO NANGAL (12648) 326 49 15.03% 1 0 0 0.31% 0% 0%
BACHO KE THEH (12650) 602 104 17.28% 6 0 4 1% 0% 0.66%
BAHADUR HUSSAIN KALAN (12651) 327 57 17.43% 13 0 1 3.98% 0% 0.31%
BAHADUR HUSSAIN KHURD (12652) 327 57 17.43% 13 0 1 3.98% 0% 0.31%
BAHADURPUR (12653) 140 28 20% 1 0 1 0.71% 0% 0.71%
BAJJUMAN (12654) 296 64 21.62% 8 0 1 2.7% 0% 0.34%
BAL (12656) 326 49 15.03% 7 0 1 2.15% 0% 0.31%
BALEWAL (12655) 365 44 12.05% 2 0 1 0.55% 0% 0.27%
BASARPUR (12658) 307 42 13.68% 2 0 0 0.65% 0% 0%
BHAGOWAL (12659) 656 108 16.46% 14 0 2 2.13% 0% 0.3%
BHAGOWAL KHURD (12770) 656 108 16.46% 14 0 2 2.13% 0% 0.3%
BHULLAR (12662) 252 35 13.89% 4 0 0 1.59% 0% 0%
BIJLIWAL (12663) 314 31 9.87% 3 0 0 0.96% 0% 0%
BURE NANGAL (12665) 167 20 11.98% 1 0 0 0.6% 0% 0%
BURJ ARAIAN (12666) 126 12 9.52% 2 0 0 1.59% 0% 0%
CHAHAL KALAN (12667) 475 81 17.05% 12 0 7 2.53% 0% 1.47%
CHAHAL KHURD (12668) 24 5 20.83% 2 0 0 8.33% 0% 0%
CHAND KE (12670) 43 4 9.3% 0 0 0 0% 0% 0%
CHANDU MANJ (260873) 191 33 17.28% 0 0 0 0% 0% 0%
CHHAPIANWALI (12671) 55 9 16.36% 0 0 1 0% 0% 1.82%
CHHIT (12672) 159 32 20.13% 2 5 5 1.26% 3.14% 3.14%
CHHOTA JOURA SINGHA (12477) 390 74 18.97% 5 0 0 1.28% 0% 0%
CHHOTA MISSAR PURA (12478) 333 54 16.22% 0 0 1 0% 0% 0.3%
CHORANWALI (12673) 113 9 7.96% 0 0 0 0% 0% 0%
CHUHEWAL (12674) 225 22 9.78% 2 0 0 0.89% 0% 0%
DAKHALA (12321) 102 10 9.8% 2 0 0 1.96% 0% 0%
DALAM (260874) 229 32 13.97% 4 0 0 1.75% 0% 0%
DHADIALA NAZARA (12676) 192 31 16.15% 0 0 0 0% 0% 0%
DHARAMKOT BAGGA (12678) 602 104 17.28% 6 0 4 1% 0% 0.66%
DHAULPUR (12679) 308 38 12.34% 0 0 1 0% 0% 0.32%
DHAWAN (260875) 90 31 34.44% 2 0 0 2.22% 0% 0%
DHIR (12681) 217 32 14.75% 0 0 4 0% 0% 1.84%
DHUPSARI (12682) 236 29 12.29% 0 0 0 0% 0% 0%
DIALGARH (12683) 392 68 17.35% 9 0 4 2.3% 0% 1.02%
DIWANIWAL KALAN (12684) 203 34 16.75% 0 0 0 0% 0% 0%
DIWANIWAL KHURD (12685) 203 34 16.75% 0 0 0 0% 0% 0%
FAJLABAD (260903) 183 38 20.77% 5 0 3 2.73% 0% 1.64%
GHASITPUR KALAN (12686) 240 52 21.67% 8 1 0 3.33% 0.42% 0%
GHASITPUR KHURD (12687) 240 52 21.67% 8 1 0 3.33% 0.42% 0%
GILLANWALI (12689) 186 41 22.04% 4 0 0 2.15% 0% 0%
HARCHARANPURA (12491) 543 80 14.73% 6 28 0 1.1% 5.16% 0%
HARDO JHANDE (12691) 399 81 20.3% 4 0 1 1% 0% 0.25%
HARSIAN (12692) 123 18 14.63% 0 0 0 0% 0% 0%
HARUWAL (12693) 99 15 15.15% 0 0 0 0% 0% 0%
HASSANPUR KALAN (12694) 220 49 22.27% 8 0 0 3.64% 0% 0%
HASSANPUR KHURD (12695) 67 23 34.33% 3 0 0 4.48% 0% 0%
ISSA NAGAR (12696) 602 104 17.28% 6 0 4 1% 0% 0.66%
JAHADPUR (12973) 278 35 12.59% 1 0 1 0.36% 0% 0.36%
JAITO SARJA (12697) 583 93 15.95% 9 0 1 1.54% 0% 0.17%
JAITO SARJA KHURD (244272) 583 93 15.95% 9 0 1 1.54% 0% 0.17%
JAURA SINGHA (12699) 390 74 18.97% 5 0 0 1.28% 0% 0%
KALA NANGAL (12700) 182 24 13.19% 3 0 0 1.65% 0% 0%
KALIAN (12701) 197 41 20.81% 1 0 0 0.51% 0% 0%
KANDIAL (12702) 218 55 25.23% 8 0 1 3.67% 0% 0.46%
KANE GILL (12703) 25 3 12% 0 0 0 0% 0% 0%
KARWALIAN (12704) 135 17 12.59% 1 0 0 0.74% 0% 0%
KHAN FATTA (12705) 205 10 4.88% 0 0 0 0% 0% 0%
KHAN FATTA KHURD (12497) 205 10 4.88% 0 0 0 0% 0% 0%
KHOJEWAL (12706) 116 18 15.52% 0 1 0 0% 0.86% 0%
KHOKHAR FOJIAN (12708) 230 22 9.57% 2 0 0 0.87% 0% 0%
KOT AHMED KHAN (12709) 41 1 2.44% 0 0 0 0% 0% 0%
KOT BHAKHTA (12710) 103 27 26.21% 2 0 1 1.94% 0% 0.97%
KOT KARAM CHAND (12712) 119 17 14.29% 3 0 0 2.52% 0% 0%
KOTLA BAJJA SINGH (12713) 136 8 5.88% 2 0 0 1.47% 0% 0%
KOTLA SHAHIA (12715) 171 23 13.45% 0 0 0 0% 0% 0%
KOTLA SHARFF (12714) 278 48 17.27% 4 0 0 1.44% 0% 0%
KOTLI BHAN SINGH (12716) 215 39 18.14% 6 0 1 2.79% 0% 0.47%
KOTLI PASSI (12717) 104 15 14.42% 1 0 1 0.96% 0% 0.96%
KULLA (12500) 113 10 8.85% 0 0 0 0% 0% 0%
KULLIAN CHACK KHASA (244277) 170 17 10% 1 0 0 0.59% 0% 0%
LADHU BHANA (12719) 129 18 13.95% 1 0 3 0.78% 0% 2.33%
LONGOWAL (12720) 216 41 18.98% 5 0 0 2.31% 0% 0%
LONGOWAL KHURD (12721) 216 41 18.98% 5 0 0 2.31% 0% 0%
MALAKPUR (12722) 284 61 21.48% 7 0 1 2.46% 0% 0.35%
MALU DAWARA (12723) 86 17 19.77% 2 0 0 2.33% 0% 0%
MAMRAI (12502) 120 20 16.67% 1 0 0 0.83% 0% 0%
MANAN (12724) 104 29 27.88% 3 0 2 2.88% 0% 1.92%
MASSANIAN (12726) 553 93 16.82% 12 0 0 2.17% 0% 0%
MEERA KACHANA (260877) 49 10 20.41% 1 0 0 2.04% 0% 0%
MIRPUR (12728) 254 54 21.26% 8 0 9 3.15% 0% 3.54%
MIRZAJAN (12727) 276 24 8.7% 2 0 0 0.72% 0% 0%
MISHARPURA (12729) 333 54 16.22% 0 0 1 0% 0% 0.3%
MULIANWAL (12730) 469 66 14.07% 2 57 3 0.43% 12.15% 0.64%
NANGAL (12732) 212 31 14.62% 6 0 3 2.83% 0% 1.42%
NANGAL (13454) 140 30 21.43% 3 0 1 2.14% 0% 0.71%
NASIRPUR (12733) 250 32 12.8% 0 0 0 0% 0% 0%
NATHWAL (12734) 200 17 8.5% 0 0 0 0% 0% 0%
NATT (12735) 140 30 21.43% 3 0 1 2.14% 0% 0.71%
NAWAN PIND BARQUIWAL (12736) 79 17 21.52% 1 0 0 1.27% 0% 0%
NAWAN PIND MEHMOWAL (12737) 65 6 9.23% 0 0 0 0% 0% 0%
NAWAN PIND MILKHIWAL (12738) 126 26 20.63% 2 0 1 1.59% 0% 0.79%
NAWAN RANGAR NANGAL (12740) 497 86 17.3% 16 0 5 3.22% 0% 1.01%
NAWAN SALLO CHAHAL (244273) 148 15 10.14% 0 0 1 0% 0% 0.68%
OGREWAL (260878) 158 13 8.23% 3 0 0 1.9% 0% 0%
OTHIAN (12741) 1 1 100% 0 0 0 0% 0% 0%
PARTAPGARH (12743) 143 26 18.18% 4 0 0 2.8% 0% 0%
PATTI JALIAN (244276) 497 86 17.3% 16 0 5 3.22% 0% 1.01%
PATTI KHASA BHAGOWAL (12526) 656 108 16.46% 14 0 2 2.13% 0% 0.3%
PATTI LAKHORAH (12744) 203 34 16.75% 0 0 0 0% 0% 0%
PATTI NANAK NANGAL (12746) 497 86 17.3% 16 0 5 3.22% 0% 1.01%
PHULKE (12747) 200 26 13% 1 0 0 0.5% 0% 0%
PHULKE KHURD (244275) 200 26 13% 1 0 0 0.5% 0% 0%
PIND PURANA (12748) 256 38 14.84% 3 0 0 1.17% 0% 0%
PURANA VAIRO NANGAL (12749) 370 52 14.05% 6 0 0 1.62% 0% 0%
PURIAN BRAHAMANA (12750) 124 20 16.13% 2 0 2 1.61% 0% 1.61%
PURIAN KALAN (12751) 300 28 9.33% 5 0 0 1.67% 0% 0%
PURIAN KHURD (12752) 124 20 16.13% 2 0 2 1.61% 0% 1.61%
QILA DARSHAN SINGH (12753) 179 32 17.88% 1 0 0 0.56% 0% 0%
QILA LAL SINGH (12754) 335 65 19.4% 1 1 1 0.3% 0.3% 0.3%
QILA TEK SINGH (12755) 130 19 14.62% 1 0 0 0.77% 0% 0%
RANGAR NANGAL (12756) 497 86 17.3% 16 0 5 3.22% 0% 1.01%
RANGILPUR (12757) 150 22 14.67% 0 0 0 0% 0% 0%
RIKHIA (12758) 150 19 12.67% 3 0 0 2% 0% 0%
ROOR CHAND NANGAL BAZIGAR BASTI (244274) 326 49 15.03% 1 0 0 0.31% 0% 0%
ROUR KHERA (260879) 280 29 10.36% 6 0 2 2.14% 0% 0.71%
SAGARPURA (12759) 64 14 21.88% 0 0 0 0% 0% 0%
SAID MUBARAK (12760) 177 18 10.17% 2 0 0 1.13% 0% 0%
SALLO CHAHAL (12762) 148 15 10.14% 0 0 1 0% 0% 0.68%
SANDALPUR (12764) 249 41 16.47% 2 0 0 0.8% 0% 0%
SANGATPURA (12623) 172 12 6.98% 2 0 1 1.16% 0% 0.58%
SANGHERA (260880) 195 31 15.9% 9 0 2 4.62% 0% 1.03%
SARUPWALI (12767) 422 39 9.24% 8 0 0 1.9% 0% 0%
SARUPWALI KHURD (12768) 422 39 9.24% 8 0 0 1.9% 0% 0%
SARWALI (12769) 373 62 16.62% 6 0 0 1.61% 0% 0%
SEKHWAN (12773) 169 11 6.51% 1 0 0 0.59% 0% 0%
SHAHBAD (12771) 293 46 15.7% 10 0 0 3.41% 0% 0%
SHAMPUR (12772) 40 5 12.5% 1 0 4 2.5% 0% 10%
SHEIKHPURA KALAN (12774) 310 69 22.26% 6 0 1 1.94% 0% 0.32%
SHEIKHPURA KHURD (12775) 310 69 22.26% 6 0 1 1.94% 0% 0.32%
SODHPUR (12776) 19 1 5.26% 0 0 0 0% 0% 0%
SUNAYA (12777) 328 44 13.41% 1 10 0 0.3% 3.05% 0%
TALWANDI BAKHTA (12778) 122 11 9.02% 0 0 0 0% 0% 0%
TALWANDI JHIWARAN (12779) 216 31 14.35% 0 0 1 0% 0% 0.46%
TALWANDI LAL SINGH (12780) 543 80 14.73% 6 28 0 1.1% 5.16% 0%
TARAGARH (12915) 302 55 18.21% 9 0 3 2.98% 0% 0.99%
UDHOWAL (12782) 155 27 17.42% 2 0 2 1.29% 0% 1.29%
UMARWALA (260881) 148 15 10.14% 2 0 0 1.35% 0% 0%
VAIRO NANGAL (13011) 370 52 14.05% 6 0 0 1.62% 0% 0%
WINJHWAN (13012) 261 25 9.58% 1 0 2 0.38% 0% 0.77%