Female Headed Households with salaried jobs

State : PUNJAB (3) >> District : BATHINDA (28) >> Block : RAMPURA (231)
GP Name Total
Households
Total
Female Headed Households
% of Female Headed Households No. of Households with
salaried jobs in
% of Households with
salaried jobs in
No. of Households with
salaried jobs in
Govt.
No. of Households with
salaried jobs in
Public
Sector
No. of Households with
salaried jobs in
Private
Sector
% of Households with
salaried jobs in
Govt.
% of Households with
salaried jobs in
Public
Sector
% of Households with
salaried jobs in
Private
Sector
BADIALA (10830) 400 54 13.5% 4 0 1 1% 0% 0.25%
BALOH (10832) 809 97 11.99% 6 0 3 0.74% 0% 0.37%
BHAINICHUHAR (10833) 340 35 10.29% 1 0 0 0.29% 0% 0%
BHUNDER (10834) 874 95 10.87% 3 0 1 0.34% 0% 0.11%
BUGRAN (260783) 326 43 13.19% 1 0 0 0.31% 0% 0%
BURJ MANSA (275719) 208 24 11.54% 0 0 0 0% 0% 0%
CHOTIAN (260785) 316 36 11.39% 0 0 7 0% 0% 2.22%
DAULATPURA (10836) 274 16 5.84% 2 0 0 0.73% 0% 0%
DHADE (10837) 527 64 12.14% 5 1 0 0.95% 0.19% 0%
DIKH (10838) 674 39 5.79% 3 0 0 0.45% 0% 0%
GHARAILA (10839) 173 16 9.25% 0 0 0 0% 0% 0%
GHARAILI (10840) 201 28 13.93% 1 0 0 0.5% 0% 0%
GILL KALAN (10841) 777 82 10.55% 3 0 3 0.39% 0% 0.39%
GILL KHURD (10842) 216 38 17.59% 0 0 0 0% 0% 0%
HARKISHAN PURA (10843) 167 7 4.19% 0 0 0 0% 0% 0%
JAID (10844) 237 67 28.27% 6 0 4 2.53% 0% 1.69%
JAWAHAR NAGAR (243910) 777 82 10.55% 3 0 3 0.39% 0% 0.39%
JEOND (10845) 604 102 16.89% 8 0 0 1.32% 0% 0%
JETHUKE (10846) 493 44 8.92% 0 0 0 0% 0% 0%
JHANDUKE (10847) 436 31 7.11% 0 0 0 0% 0% 0%
KARARWALA (10848) 834 89 10.67% 3 0 1 0.36% 0% 0.12%
KHOKHAR (10849) 490 51 10.41% 0 0 0 0% 0% 0%
KOTRA (10850) 836 99 11.84% 5 1 1 0.6% 0.12% 0.12%
Kothe Mandi Kalan (277616) 777 82 10.55% 3 0 3 0.39% 0% 0.39%
MANDI KHURD (10852) 263 14 5.32% 1 0 0 0.38% 0% 0%
MANSA KHURD (10853) 138 11 7.97% 0 0 0 0% 0% 0%
NANDGARH (10854) 178 20 11.24% 0 0 0 0% 0% 0%
PIRKOT (10855) 271 42 15.5% 0 0 0 0% 0% 0%
PITHO (10856) 972 110 11.32% 6 0 1 0.62% 0% 0.1%
RAMNIWAS (10857) 387 35 9.04% 3 0 0 0.78% 0% 0%
SOOCH (10859) 224 14 6.25% 0 0 0 0% 0% 0%