Female Headed Households with salaried jobs

State : PUNJAB (3) >> District : AMRITSAR (27) >> Block : VERKA (225)
GP Name Total
Households
Total
Female Headed Households
% of Female Headed Households No. of Households with
salaried jobs in
% of Households with
salaried jobs in
No. of Households with
salaried jobs in
Govt.
No. of Households with
salaried jobs in
Public
Sector
No. of Households with
salaried jobs in
Private
Sector
% of Households with
salaried jobs in
Govt.
% of Households with
salaried jobs in
Public
Sector
% of Households with
salaried jobs in
Private
Sector
ABADI BABA DEEP SINGH AVENUE (243950) 5015 703 14.02% 0 0 148 0% 0% 2.95%
ABADI DAYA NAND NAGAR (238134) 5015 703 14.02% 0 0 148 0% 0% 2.95%
ABADI GURU NANAK NAGAR (238203) 476 52 10.92% 3 0 1 0.63% 0% 0.21%
ABADI RANJIT VIHAR (238136) 2 2 100% 0 0 2 0% 0% 100%
ABADI SUNDER NAGAR (238135) 289 35 12.11% 6 0 2 2.08% 0% 0.69%
BABA TEHAL SINGH NAGAR (238147) 790 75 9.49% 2 0 5 0.25% 0% 0.63%
BAL (238140) 156 12 7.69% 0 0 0 0% 0% 0%
BAL KALAN (238138) 697 108 15.49% 7 0 13 1% 0% 1.87%
BAL KHURD (238139) 505 69 13.66% 6 0 2 1.19% 0% 0.4%
BHAINI GILLAN (238142) 193 13 6.74% 0 0 0 0% 0% 0%
CHAND AVENUE (261474) 5015 703 14.02% 0 0 148 0% 0% 2.95%
DHAUL KALAN (238151) 694 94 13.54% 6 0 3 0.86% 0% 0.43%
DHAUL KHURD (238152) 72 9 12.5% 0 0 0 0% 0% 0%
EK ROOP EVENUE (238204) 768 76 9.9% 6 8 17 0.78% 1.04% 2.21%
FATEGARH SHUKAR CHAK (238153) 1014 138 13.61% 13 4 5 1.28% 0.39% 0.49%
GOUNSABAD (238156) 259 15 5.79% 2 0 0 0.77% 0% 0%
GUMTALA COLONY (238157) 2 2 100% 0 0 2 0% 0% 100%
GURBAKSH SINGH WALA (238123) 726 130 17.91% 2 0 10 0.28% 0% 1.38%
HAIR (238158) 643 86 13.37% 4 0 0 0.62% 0% 0%
HEIR (245349) 71 13 18.31% 0 0 0 0% 0% 0%
INDIRA COLONY (238161) 697 108 15.49% 7 0 13 1% 0% 1.87%
JAGATPUR BAJAJ (237672) 88 11 12.5% 0 0 0 0% 0% 0%
JAHANGIR (238162) 418 54 12.92% 2 0 0 0.48% 0% 0%
JATHUWAL (237677) 688 116 16.86% 3 1 0 0.44% 0.15% 0%
JHITA CHET SINGH WALA (238115) 726 130 17.91% 2 0 10 0.28% 0% 1.38%
JHITA KALAN (238075) 726 130 17.91% 2 0 10 0.28% 0% 1.38%
KAMBO (238164) 289 35 12.11% 6 0 2 2.08% 0% 0.69%
KAMLA DEVI AVENUE (261475) 5015 703 14.02% 0 0 148 0% 0% 2.95%
KARNALA (237685) 726 130 17.91% 2 0 10 0.28% 0% 1.38%
KHAIRABAD (238165) 2 2 100% 0 0 2 0% 0% 100%
KHANKOT (238166) 611 92 15.06% 0 0 0 0% 0% 0%
KHAPAR KHERI (238167) 811 79 9.74% 1 0 5 0.12% 0% 0.62%
KIRTANGARH (238201) 2 2 100% 0 0 2 0% 0% 100%
KOTLA DAL SINGH (238169) 43 3 6.98% 0 0 0 0% 0% 0%
LOHARKA KALAN (238172) 389 31 7.97% 5 0 1 1.29% 0% 0.26%
LOHARKA KHURD (238173) 190 37 19.47% 16 4 0 8.42% 2.11% 0%
MADAN LAL DHINGRA (261473) 259 15 5.79% 2 0 0 0.77% 0% 0%
MANAKIANA (238200) 697 108 15.49% 7 0 13 1% 0% 1.87%
MIRANKOT KALAN (238175) 790 75 9.49% 2 0 5 0.25% 0% 0.63%
MIRANKOT KHURD (238176) 96 15 15.62% 2 0 0 2.08% 0% 0%
MUDHAL (238177) 628 98 15.61% 0 0 18 0% 0% 2.87%
MULE CHAK (238178) 611 92 15.06% 0 0 0 0% 0% 0%
MURADPURA (238180) 415 39 9.4% 2 0 4 0.48% 0% 0.96%
NABIPUR (238184) 768 76 9.9% 6 8 17 0.78% 1.04% 2.21%
NANGLI (238181) 5015 703 14.02% 0 0 148 0% 0% 2.95%
NAUSHEHRA (238183) 768 76 9.9% 6 8 17 0.78% 1.04% 2.21%
OTHIAN (238186) 302 38 12.58% 5 1 6 1.66% 0.33% 1.99%
PANDORI LUBANA (238188) 1091 134 12.28% 7 0 14 0.64% 0% 1.28%
PANDORI WARAICH (238187) 1091 134 12.28% 7 0 14 0.64% 0% 1.28%
PREET NAGAR (261476) 5015 703 14.02% 0 0 148 0% 0% 2.95%
RAM NAGAR COLONY (238193) 697 108 15.49% 7 0 13 1% 0% 1.87%
RAM NAGAR COLONY (NEW) (243951) 768 76 9.9% 6 8 17 0.78% 1.04% 2.21%
RAMPURA (238189) 790 75 9.49% 2 0 5 0.25% 0% 0.63%
RAMPURA ABADI (238190) 415 39 9.4% 2 0 4 0.48% 0% 0.96%
RORIWALA (238191) 289 35 12.11% 6 0 2 2.08% 0% 0.69%
SACHANDER (238194) 292 40 13.7% 0 0 0 0% 0% 0%
SILVER ESTATE NAGAR (238202) 1091 134 12.28% 7 0 14 0.64% 0% 1.28%
SOHIAN KHURD (238196) 476 52 10.92% 3 0 1 0.63% 0% 0.21%
THANDE (238198) 2 2 100% 0 0 2 0% 0% 100%
WADALA BHITTEWAD (238199) 814 77 9.46% 0 0 0 0% 0% 0%