Female Headed Households with salaried jobs

State : PUNJAB (3) >> District : AMRITSAR (27) >> Block : RAYYA (221)
GP Name Total
Households
Total
Female Headed Households
% of Female Headed Households No. of Households with
salaried jobs in
% of Households with
salaried jobs in
No. of Households with
salaried jobs in
Govt.
No. of Households with
salaried jobs in
Public
Sector
No. of Households with
salaried jobs in
Private
Sector
% of Households with
salaried jobs in
Govt.
% of Households with
salaried jobs in
Public
Sector
% of Households with
salaried jobs in
Private
Sector
BABA BAKALA (237827) 1461 240 16.43% 26 2 3 1.78% 0.14% 0.21%
BABA BUDH SINGH NAGAR (237829) 1711 322 18.82% 12 0 6 0.7% 0% 0.35%
BABA JIWAN SINGH NAGAR (261455) 484 98 20.25% 6 0 0 1.24% 0% 0%
BABA SAWAN SINGH NAGAR (237830) 904 121 13.38% 22 2 0 2.43% 0.22% 0%
BADAD PUR (237831) 213 42 19.72% 0 0 1 0% 0% 0.47%
BAL SARAI (237832) 1421 101 7.11% 5 9 2 0.35% 0.63% 0.14%
BAL SARAI KHURD (237833) 1421 101 7.11% 5 9 2 0.35% 0.63% 0.14%
BHAINI RAM DIAL (237834) 156 36 23.08% 0 0 2 0% 0% 1.28%
BHALAIPUR PURBA (237835) 370 54 14.59% 2 0 1 0.54% 0% 0.27%
BHINDER (237836) 505 75 14.85% 4 0 0 0.79% 0% 0%
BHORCHHI BRAHMANAN (237838) 261 49 18.77% 3 0 0 1.15% 0% 0%
BHORCHHI RAJPUTTAN (237839) 670 121 18.06% 4 0 10 0.6% 0% 1.49%
BIAS BUDHA THEH (237840) 1421 101 7.11% 5 9 2 0.35% 0.63% 0.14%
BULE NANGAL (237837) 170 25 14.71% 2 0 4 1.18% 0% 2.35%
BUTALA (237842) 437 88 20.14% 9 0 0 2.06% 0% 0%
BUTARI (237843) 318 39 12.26% 4 0 12 1.26% 0% 3.77%
BUTARI STATION (237844) 318 39 12.26% 4 0 12 1.26% 0% 3.77%
BUTTER KHURD (237845) 1125 214 19.02% 12 1 15 1.07% 0.09% 1.33%
BUTTER SIVIA (237846) 1125 214 19.02% 12 1 15 1.07% 0.09% 1.33%
CHEEMA BATH (237847) 591 103 17.43% 11 0 1 1.86% 0% 0.17%
CHHAPIANWALI (237848) 321 82 25.55% 3 0 21 0.93% 0% 6.54%
CHOWK MEHTA (237849) 1140 133 11.67% 5 22 1 0.44% 1.93% 0.09%
CHUNG (237850) 201 9 4.48% 0 0 0 0% 0% 0%
COLONY AJIT NAGAR (243941) 751 68 9.05% 4 0 31 0.53% 0% 4.13%
DANIAL (237851) 204 29 14.22% 1 0 1 0.49% 0% 0.49%
DAUD (237852) 122 32 26.23% 5 0 0 4.1% 0% 0%
DERA BABA JAIMAL SINGH (237853) 342 133 38.89% 0 0 2 0% 0% 0.58%
DHAR DEO (238301) 1112 180 16.19% 11 0 6 0.99% 0% 0.54%
DHAR DEO SARDARAN (238302) 1112 180 16.19% 11 0 6 0.99% 0% 0.54%
DHIAN PURA (237854) 319 34 10.66% 1 0 0 0.31% 0% 0%
DIALGARH (238303) 1125 214 19.02% 12 1 15 1.07% 0.09% 1.33%
DOLO NANGAL (237855) 904 121 13.38% 22 2 0 2.43% 0.22% 0%
FATTUWAL (237856) 484 98 20.25% 6 0 0 1.24% 0% 0%
GAGAR BHANA (237857) 691 93 13.46% 4 2 1 0.58% 0.29% 0.14%
GAZIWAL (237858) 124 12 9.68% 2 0 0 1.61% 0% 0%
GHOHATWIND HINDUAN (237859) 177 24 13.56% 9 9 0 5.08% 5.08% 0%
GURU TEG BAHADUR NAGAR (237861) 1711 322 18.82% 12 0 6 0.7% 0% 0.35%
HASSANPUR (237862) 135 41 30.37% 4 1 3 2.96% 0.74% 2.22%
JALALPUR SHERON (243942) 36 3 8.33% 0 0 0 0% 0% 0%
JALLAL (237863) 402 86 21.39% 14 0 4 3.48% 0% 1%
JALLUPUR KHERRA (237865) 382 78 20.42% 8 3 8 2.09% 0.79% 2.09%
JALLUWAL (237864) 192 35 18.23% 5 1 0 2.6% 0.52% 0%
JAMALPUR (237866) 304 35 11.51% 5 0 0 1.64% 0% 0%
JASSOO NANGAL (237867) 670 121 18.06% 4 0 10 0.6% 0% 1.49%
JHALARI (237868) 235 49 20.85% 6 0 0 2.55% 0% 0%
JHIRI NANGAL (237869) 670 121 18.06% 4 0 10 0.6% 0% 1.49%
JODHA (237870) 597 89 14.91% 12 0 1 2.01% 0% 0.17%
KALER GHUMAN (237871) 377 46 12.2% 4 0 1 1.06% 0% 0.27%
KAMO KE (237872) 379 55 14.51% 4 0 0 1.06% 0% 0%
KARTAR PUR (237873) 145 28 19.31% 7 0 0 4.83% 0% 0%
KHABE RAJPUTTAN (237874) 549 108 19.67% 8 1 1 1.46% 0.18% 0.18%
KHANPUR (237875) 459 110 23.97% 9 0 3 1.96% 0% 0.65%
KHASI (237876) 48 1 2.08% 0 0 0 0% 0% 0%
KHERA THANEWAL (237877) 101 22 21.78% 2 0 2 1.98% 0% 1.98%
KHILCHIAN (237878) 510 55 10.78% 1 0 0 0.2% 0% 0%
LAKHA SINGH WALA (237879) 170 16 9.41% 0 8 0 0% 4.71% 0%
LAKHUWAL (237880) 180 35 19.44% 6 0 1 3.33% 0% 0.56%
LIDHER (237881) 353 86 24.36% 5 2 2 1.42% 0.57% 0.57%
LOHGARH (237882) 316 48 15.19% 1 0 0 0.32% 0% 0%
MEHTA (237883) 1140 133 11.67% 5 22 1 0.44% 1.93% 0.09%
MEHTAB KOT (237884) 410 54 13.17% 0 0 0 0% 0% 0%
MUDH (237885) 234 29 12.39% 2 0 0 0.85% 0% 0%
NANAKSAR SATHIALA (237886) 1711 322 18.82% 12 0 6 0.7% 0% 0.35%
NANGLI (237887) 170 16 9.41% 0 8 0 0% 4.71% 0%
NANGLI KHURD (237888) 170 16 9.41% 0 8 0 0% 4.71% 0%
NARANJANPUR (237891) 484 98 20.25% 6 0 0 1.24% 0% 0%
NAURANGPUR (237889) 294 53 18.03% 4 0 0 1.36% 0% 0%
NIJAR (237890) 175 41 23.43% 5 0 0 2.86% 0% 0%
PADDEH (237892) 211 29 13.74% 1 0 4 0.47% 0% 1.9%
PALLAH (237893) 211 31 14.69% 1 0 2 0.47% 0% 0.95%
PHERUMAN (237894) 573 105 18.32% 15 0 6 2.62% 0% 1.05%
PHERUMAN KHURD (261454) 573 105 18.32% 15 0 6 2.62% 0% 1.05%
RAJADEWAL (237895) 61 15 24.59% 2 0 0 3.28% 0% 0%
RAJDHAN (237896) 117 12 10.26% 0 6 0 0% 5.13% 0%
RAJPURA (237828) 332 73 21.99% 10 0 1 3.01% 0% 0.3%
RATTANGARH (237897) 262 55 20.99% 1 0 3 0.38% 0% 1.15%
SAIDOKE (237899) 256 45 17.58% 4 0 5 1.56% 0% 1.95%
SANT GURBACHAN SINGH NAGAR (261452) 1140 133 11.67% 5 22 1 0.44% 1.93% 0.09%
SATHIALA (237900) 1711 322 18.82% 12 0 6 0.7% 0% 0.35%
SATTOWAL (238304) 171 44 25.73% 5 0 12 2.92% 0% 7.02%
SHAHEED MALKIT SINGH NAGAR DHARDEO (261453) 1112 180 16.19% 11 0 6 0.99% 0% 0.54%
SHAHPUR (238305) 211 31 14.69% 2 1 7 0.95% 0.47% 3.32%
SHERON BAGHA (237901) 414 88 21.26% 14 1 1 3.38% 0.24% 0.24%
SHERON NIGAH (237902) 189 34 17.99% 4 0 1 2.12% 0% 0.53%
SUDHAR RAJPUTTAN (237898) 269 56 20.82% 2 0 0 0.74% 0% 0%
TAKAPUR (237903) 185 38 20.54% 4 0 4 2.16% 0% 2.16%
TAPIALA (237904) 93 19 20.43% 2 0 0 2.15% 0% 0%
TAUNG (237905) 213 26 12.21% 3 1 2 1.41% 0.47% 0.94%
THATTIAN (237906) 472 92 19.49% 8 1 4 1.69% 0.21% 0.85%
THOTHIAN (237907) 316 58 18.35% 7 0 0 2.22% 0% 0%
UMRA NANGAL (237908) 141 26 18.44% 5 0 0 3.55% 0% 0%
USMAN (237909) 138 24 17.39% 4 3 1 2.9% 2.17% 0.72%
WADALA KALAN (237910) 783 119 15.2% 8 0 5 1.02% 0% 0.64%
WADALA KHURD (237911) 493 70 14.2% 7 0 0 1.42% 0% 0%
WARAICH (237912) 296 60 20.27% 6 0 9 2.03% 0% 3.04%
WAZIR BHULLAR (237913) 751 68 9.05% 4 0 31 0.53% 0% 4.13%