Female Headed Households with salaried jobs

State : PUNJAB (3) >> District : AMRITSAR (27) >> Block : HARSHE CHHINA (215)
GP Name Total
Households
Total
Female Headed Households
% of Female Headed Households No. of Households with
salaried jobs in
% of Households with
salaried jobs in
No. of Households with
salaried jobs in
Govt.
No. of Households with
salaried jobs in
Public
Sector
No. of Households with
salaried jobs in
Private
Sector
% of Households with
salaried jobs in
Govt.
% of Households with
salaried jobs in
Public
Sector
% of Households with
salaried jobs in
Private
Sector
ADLIWALA (238205) 791 96 12.14% 1 0 0 0.13% 0% 0%
ALAMPUR (238266) 13 2 15.38% 0 0 0 0% 0% 0%
BAGGA KALAN (238208) 614 42 6.84% 1 0 1 0.16% 0% 0.16%
BAGGA KHURD (238210) 614 42 6.84% 1 0 1 0.16% 0% 0.16%
BALAGAN (238209) 161 20 12.42% 0 0 1 0% 0% 0.62%
BALLA PIND (238206) 546 22 4.03% 0 0 0 0% 0% 0%
BHITTEYWAD (238211) 398 27 6.78% 0 0 0 0% 0% 0%
BUA NANGALI (238207) 160 31 19.38% 3 1 1 1.88% 0.62% 0.62%
CHAINPUR (238214) 199 11 5.53% 1 0 0 0.5% 0% 0%
CHAK KAMAL KHAN (238215) 227 28 12.33% 0 0 1 0% 0% 0.44%
CHETANPURA (238212) 296 43 14.53% 0 0 0 0% 0% 0%
CHHINA KARAM SINGH (238213) 247 44 17.81% 0 1 4 0% 0.4% 1.62%
DALAM (238216) 245 17 6.94% 0 1 0 0% 0.41% 0%
DHADRAI (238219) 300 29 9.67% 1 0 1 0.33% 0% 0.33%
DHARIWAL (238218) 246 30 12.2% 0 3 3 0% 1.22% 1.22%
DHRAMKOT (238217) 213 28 13.15% 4 0 0 1.88% 0% 0%
GHUKEWALI (238220) 174 7 4.02% 1 0 1 0.57% 0% 0.57%
HARSHA CHHIINA (238221) 1428 158 11.06% 4 0 1 0.28% 0% 0.07%
HARSHA CHHINA SABAJPUR (238222) 1428 158 11.06% 4 0 1 0.28% 0% 0.07%
HARSHA CHHINA UCHA KILA (238223) 1428 158 11.06% 4 0 1 0.28% 0% 0.07%
HARSHA CHHINA VICHLA KILA (238224) 1428 158 11.06% 4 0 1 0.28% 0% 0.07%
JAGDEV KALAN (238225) 762 107 14.04% 6 0 4 0.79% 0% 0.52%
JASTARWAL (238227) 268 41 15.3% 0 0 0 0% 0% 0%
JAUNS (238228) 279 15 5.38% 0 0 0 0% 0% 0%
JHANDER (238226) 394 23 5.84% 3 0 1 0.76% 0% 0.25%
JHANJOTI (238229) 365 60 16.44% 1 0 2 0.27% 0% 0.55%
KANDOWALI (238232) 277 42 15.16% 0 0 1 0% 0% 0.36%
KARYAL (238236) 417 46 11.03% 1 1 0 0.24% 0.24% 0%
KHATRAI KALAN (238233) 273 34 12.45% 3 0 0 1.1% 0% 0%
KHATRAI KHURD (238234) 111 21 18.92% 1 0 0 0.9% 0% 0%
KOT SIDHU (238235) 117 9 7.69% 0 0 0 0% 0% 0%
KOTLA (238230) 546 22 4.03% 0 0 0 0% 0% 0%
KOTLI KOROTANA (237979) 94 19 20.21% 1 0 0 1.06% 0% 0%
KOTLI SAKHIANWALI (238231) 110 18 16.36% 2 0 1 1.82% 0% 0.91%
KOTLI SAKKA (238237) 207 31 14.98% 0 0 0 0% 0% 0%
LADDEH (238238) 120 14 11.67% 0 0 0 0% 0% 0%
LALLA AFGANA (238240) 123 7 5.69% 0 0 0 0% 0% 0%
LASHKARI NANGAL (238239) 280 29 10.36% 0 0 0 0% 0% 0%
MACCHI NANGAL (238241) 177 6 3.39% 0 0 0 0% 0% 0%
MAJJU PURA (238243) 170 15 8.82% 1 0 0 0.59% 0% 0%
MALU NANGAL (238244) 380 60 15.79% 1 0 1 0.26% 0% 0.26%
MEHALAN WALA (238242) 473 63 13.32% 4 0 1 0.85% 0% 0.21%
MOHAR (238245) 238 54 22.69% 2 0 0 0.84% 0% 0%
MUGLANI KOT (238246) 64 13 20.31% 0 0 0 0% 0% 0%
NANGAL TOLA (238247) 372 43 11.56% 1 1 0 0.27% 0.27% 0%
OTHIAN (238248) 581 89 15.32% 0 0 0 0% 0% 0%
PATHAN NANGAL (238249) 94 3 3.19% 0 0 0 0% 0% 0%
RAKH OTHIAN (238252) 52 5 9.62% 0 0 1 0% 0% 1.92%
RANEWALE (238250) 194 20 10.31% 0 0 0 0% 0% 0%
RODALA (238251) 204 18 8.82% 0 0 0 0% 0% 0%
SAIDOPUR (238261) 141 18 12.77% 1 1 3 0.71% 0.71% 2.13%
SALEMPURA (238259) 105 3 2.86% 0 0 0 0% 0% 0%
SALODIN (238258) 135 19 14.07% 2 0 0 1.48% 0% 0%
SANGAT PURA (238257) 335 52 15.52% 1 0 0 0.3% 0% 0%
SANTU NANGAL (238256) 391 38 9.72% 0 0 0 0% 0% 0%
SEHNSRA (238253) 900 98 10.89% 8 3 6 0.89% 0.33% 0.67%
SEHNSRA KHURD PATTI DAOKE (238254) 900 98 10.89% 8 3 6 0.89% 0.33% 0.67%
SEHNSRA KHURD PATTI RAMPURA (238255) 900 98 10.89% 8 3 6 0.89% 0.33% 0.67%
SHAHPUR (238260) 197 27 13.71% 0 0 1 0% 0% 0.51%
TALWANDI SAPAIMAL (238262) 31 9 29.03% 0 0 0 0% 0% 0%
UGAR AULAKHS (238263) 360 49 13.61% 2 0 2 0.56% 0% 0.56%
UMARPURA (238264) 305 38 12.46% 2 0 0 0.66% 0% 0%
VARNALI (238265) 1428 158 11.06% 4 0 1 0.28% 0% 0.07%