Income source of Female Headed Households

State : RAJASTHAN (8)
District Name Total
Households
Total
Female Headed Households
% of Female Headed Households No. of Households with income source % of Households with income source
No. of Households with income source
1 = Cultivation
No. of Households with income source
2=Manual
Casual Labour
No. of Households with income source
3=Part-time
or Full-Time
Domestic Service
No. of Households with income source
4=Foraging
Rag Picking
No. of Households with income source
5=Non-agricultural
Own Account
Enterprise
No. of Households with income source
6=Begging/Charity/
Alms collection
No. of Households with income source
7=
Others
%. of Households with income source
1 =
Cultivation
%. of Households with income source
2=Manual
Casual Labour
%. of Households with income source
3=Part-time
or Full-Time
Domestic Service
%. of Households with income source
4=Foraging
Rag Picking
%. of Households with income source
5=Non-agricultural
Own Account
Enterprise
%. of Households with income source
6=Begging/Charity/
Alms collection
%. of Households with income source
7=
Others
AJMER (86) 311000 36208 11.64% 8549 19680 2255 48 336 230 5069 2.75% 6.33% 0.73% 0.02% 0.11% 0.07% 1.63%
ALWAR (87) 513384 41325 8.05% 12648 18938 2441 151 392 400 6335 2.46% 3.69% 0.48% 0.03% 0.08% 0.08% 1.23%
BANSWARA (88) 352093 24351 6.92% 12573 8407 780 61 236 241 2023 3.57% 2.39% 0.22% 0.02% 0.07% 0.07% 0.57%
BARAN (89) 211868 15054 7.11% 4328 8571 646 53 56 114 1269 2.04% 4.05% 0.3% 0.03% 0.03% 0.05% 0.6%
BARMER (90) 464843 33822 7.28% 17314 9902 1879 91 460 1059 3063 3.72% 2.13% 0.4% 0.02% 0.1% 0.23% 0.66%
BHARATPUR (91) 343912 23160 6.73% 7509 11567 1308 128 165 219 2263 2.18% 3.36% 0.38% 0.04% 0.05% 0.06% 0.66%
BHILWARA (92) 389727 42395 10.88% 15960 17971 3507 74 289 383 4137 4.1% 4.61% 0.9% 0.02% 0.07% 0.1% 1.06%
BIKANER (93) 256741 15864 6.18% 7829 5661 683 29 132 151 1365 3.05% 2.2% 0.27% 0.01% 0.05% 0.06% 0.53%
BUNDI (94) 195654 15519 7.93% 4406 8529 562 39 142 169 1638 2.25% 4.36% 0.29% 0.02% 0.07% 0.09% 0.84%
CHITTORGARH (95) 274103 28125 10.26% 11123 12330 2044 40 85 257 2224 4.06% 4.5% 0.75% 0.01% 0.03% 0.09% 0.81%
CHURU (96) 274894 23887 8.69% 12837 7155 1070 40 138 168 2478 4.67% 2.6% 0.39% 0.01% 0.05% 0.06% 0.9%
DAUSA (97) 263893 18183 6.89% 5357 8981 1111 112 200 192 2226 2.03% 3.4% 0.42% 0.04% 0.08% 0.07% 0.84%
DHOLPUR (98) 173337 13155 7.59% 3242 7294 1508 120 39 219 733 1.87% 4.21% 0.87% 0.07% 0.02% 0.13% 0.42%
DUNGARPUR (99) 295611 26659 9.02% 7656 14241 2251 96 182 225 1813 2.59% 4.82% 0.76% 0.03% 0.06% 0.08% 0.61%
GANGANAGAR (100) 284336 24585 8.65% 7930 12387 612 88 379 152 3036 2.79% 4.36% 0.22% 0.03% 0.13% 0.05% 1.07%
HANUMANGARH (101) 275571 22602 8.2% 10629 9377 554 23 228 113 1678 3.86% 3.4% 0.2% 0.01% 0.08% 0.04% 0.61%
JAIPUR (102) 526736 40442 7.68% 10233 21403 2960 95 317 409 5005 1.94% 4.06% 0.56% 0.02% 0.06% 0.08% 0.95%
JAISALMER (103) 109631 7011 6.4% 1888 3557 454 30 137 162 780 1.72% 3.24% 0.41% 0.03% 0.12% 0.15% 0.71%
JALORE (104) 324303 28049 8.65% 9031 11793 1570 75 1575 360 3635 2.78% 3.64% 0.48% 0.02% 0.49% 0.11% 1.12%
JHALAWAR (105) 260342 19864 7.63% 5408 11603 782 54 120 268 1602 2.08% 4.46% 0.3% 0.02% 0.05% 0.1% 0.62%
JHUNJHUNU (106) 317444 45721 14.4% 12403 19294 2321 52 487 194 10967 3.91% 6.08% 0.73% 0.02% 0.15% 0.06% 3.45%
JODHPUR (107) 457675 34364 7.51% 13222 13004 1343 55 535 542 5644 2.89% 2.84% 0.29% 0.01% 0.12% 0.12% 1.23%
KARAULI (108) 250338 18210 7.27% 4629 9845 1291 122 111 256 1948 1.85% 3.93% 0.52% 0.05% 0.04% 0.1% 0.78%
KOTA (109) 138124 10380 7.51% 2705 6034 563 56 84 123 800 1.96% 4.37% 0.41% 0.04% 0.06% 0.09% 0.58%
NAGAUR (110) 512183 42915 8.38% 15210 18296 2866 114 361 449 5603 2.97% 3.57% 0.56% 0.02% 0.07% 0.09% 1.09%
PALI (111) 347265 44260 12.75% 9842 22281 2223 94 1182 441 8177 2.83% 6.42% 0.64% 0.03% 0.34% 0.13% 2.35%
PRATAPGARH (629) 177687 14840 8.35% 7423 5770 802 30 44 133 632 4.18% 3.25% 0.45% 0.02% 0.02% 0.07% 0.36%
RAJSAMAND (112) 220068 27607 12.54% 6116 14396 2594 61 302 168 3947 2.78% 6.54% 1.18% 0.03% 0.14% 0.08% 1.79%
SAWAI MADHOPUR (113) 220876 14770 6.69% 4615 6692 1217 46 79 376 1737 2.09% 3.03% 0.55% 0.02% 0.04% 0.17% 0.79%
SIKAR (114) 365116 41123 11.26% 11193 19556 2198 91 547 291 7239 3.07% 5.36% 0.6% 0.02% 0.15% 0.08% 1.98%
SIROHI (115) 168925 16436 9.73% 2796 8282 1077 55 706 188 3315 1.66% 4.9% 0.64% 0.03% 0.42% 0.11% 1.96%
TONK (116) 233126 18018 7.73% 5940 8518 1535 45 56 268 1629 2.55% 3.65% 0.66% 0.02% 0.02% 0.11% 0.7%
UDAIPUR (117) 541055 46461 8.59% 14405 21857 3875 113 360 423 5382 2.66% 4.04% 0.72% 0.02% 0.07% 0.08% 0.99%