Income source of Female Headed Households

State : PUNJAB (3)
District Name Total
Households
Total
Female Headed Households
% of Female Headed Households No. of Households with income source % of Households with income source
No. of Households with income source
1 = Cultivation
No. of Households with income source
2=Manual
Casual Labour
No. of Households with income source
3=Part-time
or Full-Time
Domestic Service
No. of Households with income source
4=Foraging
Rag Picking
No. of Households with income source
5=Non-agricultural
Own Account
Enterprise
No. of Households with income source
6=Begging/Charity/
Alms collection
No. of Households with income source
7=
Others
%. of Households with income source
1 =
Cultivation
%. of Households with income source
2=Manual
Casual Labour
%. of Households with income source
3=Part-time
or Full-Time
Domestic Service
%. of Households with income source
4=Foraging
Rag Picking
%. of Households with income source
5=Non-agricultural
Own Account
Enterprise
%. of Households with income source
6=Begging/Charity/
Alms collection
%. of Households with income source
7=
Others
AMRITSAR (27) 342196 48079 14.05% 12035 21812 2005 38 1227 75 10887 3.52% 6.37% 0.59% 0.01% 0.36% 0.02% 3.18%
BARNALA (605) 77351 9417 12.17% 4297 3666 207 4 107 20 1114 5.56% 4.74% 0.27% 0.01% 0.14% 0.03% 1.44%
BATHINDA (28) 193315 22311 11.54% 10123 9926 391 5 215 50 1600 5.24% 5.13% 0.2% 0% 0.11% 0.03% 0.83%
FARIDKOT (29) 147309 16289 11.06% 6238 6645 428 11 716 21 2230 4.23% 4.51% 0.29% 0.01% 0.49% 0.01% 1.51%
FATEHGARH SAHIB (30) 77602 9604 12.38% 3302 4117 362 5 90 26 1701 4.26% 5.31% 0.47% 0.01% 0.12% 0.03% 2.19%
FAZILKA (651) 249592 26146 10.48% 7843 15661 303 8 264 48 2018 3.14% 6.27% 0.12% 0% 0.11% 0.02% 0.81%
FIROZEPUR (31) 326453 35555 10.89% 12239 18656 848 38 547 160 3064 3.75% 5.71% 0.26% 0.01% 0.17% 0.05% 0.94%
GURDASPUR (32) 320487 48658 15.18% 14029 21244 3662 110 1313 97 8181 4.38% 6.63% 1.14% 0.03% 0.41% 0.03% 2.55%
HOSHIARPUR (33) 316026 71836 22.73% 11595 28193 3207 173 744 236 27681 3.67% 8.92% 1.01% 0.05% 0.24% 0.07% 8.76%
JALANDHAR (34) 243193 49248 20.25% 10190 23604 1415 320 731 161 12823 4.19% 9.71% 0.58% 0.13% 0.3% 0.07% 5.27%
KAPURTHALA (35) 107191 18505 17.26% 5040 7928 722 269 333 45 4166 4.7% 7.4% 0.67% 0.25% 0.31% 0.04% 3.89%
LUDHIANA (36) 378448 53138 14.04% 12472 23688 5276 151 965 144 10430 3.3% 6.26% 1.39% 0.04% 0.25% 0.04% 2.76%
MANSA (37) 116780 12851 11% 5593 5650 303 12 100 55 1110 4.79% 4.84% 0.26% 0.01% 0.09% 0.05% 0.95%
MOGA (38) 195909 26181 13.36% 9680 12414 824 51 366 65 2752 4.94% 6.34% 0.42% 0.03% 0.19% 0.03% 1.4%
PATHANKOT (662) 91662 14038 15.31% 1521 6392 707 49 194 49 5126 1.66% 6.97% 0.77% 0.05% 0.21% 0.05% 5.59%
PATIALA (41) 314266 34314 10.92% 9325 16299 1071 30 434 206 6945 2.97% 5.19% 0.34% 0.01% 0.14% 0.07% 2.21%
RUPNAGAR (42) 123885 23815 19.22% 5748 9246 1261 35 329 73 7119 4.64% 7.46% 1.02% 0.03% 0.27% 0.06% 5.75%
S.A.S Nagar (608) 80659 8387 10.4% 1899 3621 440 11 161 35 2215 2.35% 4.49% 0.55% 0.01% 0.2% 0.04% 2.75%
SANGRUR (43) 223224 26094 11.69% 9945 10802 770 44 439 80 4009 4.46% 4.84% 0.34% 0.02% 0.2% 0.04% 1.8%
SRI MUKTSAR SAHIB (39) 169813 20373 12% 7916 10108 384 111 367 40 1438 4.66% 5.95% 0.23% 0.07% 0.22% 0.02% 0.85%
Shahid Bhagat Singh Nagar (40) 126230 26067 20.65% 4917 12324 958 113 327 70 7314 3.9% 9.76% 0.76% 0.09% 0.26% 0.06% 5.79%
Tarn Taran (609) 251342 42063 16.74% 17812 16636 1326 29 741 69 5439 7.09% 6.62% 0.53% 0.01% 0.29% 0.03% 2.16%