Deprived Female Headed Households

State : RAJASTHAN (8)
District Name Total
Households
Total
Female Headed Households
Total Female Headed Households
considered for
deprivation
No. of Deprived Households with deprivation criteria % of Deprived Households with deprivation criteria No. of Deprived Households with % of Deprived Households with Female Headed Households
- No deprivation
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Only one room with kucha
walls and kucha roof
No. of Deprived Households with deprivation criteria
No adult member between
age 16 to 59
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Female headed households with no adult
male member between age 16 to 59
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Disabled member and no
able bodied adult member
No. of Deprived Households with deprivation criteria
SC/ST
households
No. of Deprived Households with deprivation criteria
No literate adult
above 25 years
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Landless households deriving major part of
their income from manual casual labour
% of Deprived Households with deprivation criteria
Only one room with kucha
walls and kucha roof
% of Deprived Households with deprivation criteria
No adult member between
age 16 to 59
% of Deprived Households with deprivation criteria
Female headed households with no adult
male member between age 16 to 59
% of Deprived Households with deprivation criteria
Disabled member and no
able bodied adult member
% of Deprived Households with deprivation criteria
SC/ST
households
% of Deprived Households with deprivation criteria
No literate adult
above 25 years
% of Deprived Households with deprivation criteria
Landless households deriving major part of
their income from manual casual labour
No. of Deprived Households with
Exactly 1
No. of Deprived Households with
Exactly 2
No. of Deprived Households with
Exactly 3
No. of Deprived Households with
Exactly 4
No. of Deprived Households with
Exactly 5
No. of Deprived Households with
Exactly 6
No. of Deprived Households with
Exactly 7
% of Deprived Households with
Exactly 1
% of Deprived Households with
Exactly 2
% of Deprived Households with
Exactly 3
% of Deprived Households with
Exactly 4
% of Deprived Households with
Exactly 5
% of Deprived Households with
Exactly 6
% of Deprived Households with
Exactly 7
HHs %
AJMER (86) 311000 36208 25054 6776 5348 14295 1343 6127 18818 8493 2.18% 1.72% 4.6% 0.43% 1.97% 6.05% 2.73% 4950 6088 5842 3863 1668 408 44 1.59% 1.96% 1.88% 1.24% 0.54% 0.13% 0.01% 2191 0.7%
ALWAR (87) 513384 41325 22892 5991 3945 10419 837 8329 15404 11936 1.17% 0.77% 2.03% 0.16% 1.62% 3% 2.32% 4498 5770 5274 3526 1612 411 53 0.88% 1.12% 1.03% 0.69% 0.31% 0.08% 0.01% 1748 0.34%
BANSWARA (88) 352093 24351 21316 16783 3379 11125 830 17868 17222 4859 4.77% 0.96% 3.16% 0.24% 5.07% 4.89% 1.38% 1268 3021 6611 5786 3238 844 75 0.36% 0.86% 1.88% 1.64% 0.92% 0.24% 0.02% 473 0.13%
BARAN (89) 211868 15054 10216 4302 2626 5662 608 4732 7569 6178 2.03% 1.24% 2.67% 0.29% 2.23% 3.57% 2.92% 1194 2021 2485 2198 1382 482 56 0.56% 0.95% 1.17% 1.04% 0.65% 0.23% 0.03% 398 0.19%
BARMER (90) 464843 33822 27061 13594 7315 15028 2819 7000 23088 4949 2.92% 1.57% 3.23% 0.61% 1.51% 4.97% 1.06% 4820 5901 5726 5110 2922 720 89 1.04% 1.27% 1.23% 1.1% 0.63% 0.15% 0.02% 1773 0.38%
BHARATPUR (91) 343912 23160 14876 4259 2237 6275 452 5217 10274 7644 1.24% 0.65% 1.82% 0.13% 1.52% 2.99% 2.22% 2875 3703 3633 2195 952 259 12 0.84% 1.08% 1.06% 0.64% 0.28% 0.08% 0% 1247 0.36%
BHILWARA (92) 389727 42395 32635 12769 9015 21665 2228 11840 26736 9454 3.28% 2.31% 5.56% 0.57% 3.04% 6.86% 2.43% 4274 7211 8445 6607 3415 939 77 1.1% 1.85% 2.17% 1.7% 0.88% 0.24% 0.02% 1667 0.43%
BIKANER (93) 256741 15864 9772 2846 1168 3684 207 2955 6911 3246 1.11% 0.45% 1.43% 0.08% 1.15% 2.69% 1.26% 2399 2515 1890 1240 452 107 8 0.93% 0.98% 0.74% 0.48% 0.18% 0.04% 0% 1161 0.45%
BUNDI (94) 195654 15519 12279 7032 3091 7293 638 5965 10077 6843 3.59% 1.58% 3.73% 0.33% 3.05% 5.15% 3.5% 1131 2035 2950 2959 2113 679 59 0.58% 1.04% 1.51% 1.51% 1.08% 0.35% 0.03% 353 0.18%
CHITTORGARH (95) 274103 28125 21651 8202 6398 14149 1467 8717 17523 7882 2.99% 2.33% 5.16% 0.54% 3.18% 6.39% 2.88% 2741 4226 5554 4871 2470 706 59 1% 1.54% 2.03% 1.78% 0.9% 0.26% 0.02% 1024 0.37%
CHURU (96) 274894 23887 14022 3432 1693 5339 411 4549 9411 2743 1.25% 0.62% 1.94% 0.15% 1.65% 3.42% 1% 3639 3629 2519 1389 572 111 6 1.32% 1.32% 0.92% 0.51% 0.21% 0.04% 0% 2157 0.78%
DAUSA (97) 263893 18183 12711 4837 2527 6394 675 6959 9291 5558 1.83% 0.96% 2.42% 0.26% 2.64% 3.52% 2.11% 1908 2888 2992 2412 1406 429 47 0.72% 1.09% 1.13% 0.91% 0.53% 0.16% 0.02% 629 0.24%
DHOLPUR (98) 173337 13155 10505 4249 1784 4711 417 3781 7710 5199 2.45% 1.03% 2.72% 0.24% 2.18% 4.45% 3% 1764 2465 2512 1922 863 237 28 1.02% 1.42% 1.45% 1.11% 0.5% 0.14% 0.02% 714 0.41%
DUNGARPUR (99) 295611 26659 23285 13147 4039 13325 1148 17710 18275 7133 4.45% 1.37% 4.51% 0.39% 5.99% 6.18% 2.41% 2053 4164 6471 5490 3323 949 102 0.69% 1.41% 2.19% 1.86% 1.12% 0.32% 0.03% 733 0.25%
GANGANAGAR (100) 284336 24585 14836 6095 3046 6462 544 8264 10677 10039 2.14% 1.07% 2.27% 0.19% 2.91% 3.76% 3.53% 1896 3076 3616 2705 1862 906 95 0.67% 1.08% 1.27% 0.95% 0.65% 0.32% 0.03% 680 0.24%
HANUMANGARH (101) 275571 22602 13032 4346 2094 5282 475 5665 9275 7050 1.58% 0.76% 1.92% 0.17% 2.06% 3.37% 2.56% 2306 2933 3004 2065 1171 423 50 0.84% 1.06% 1.09% 0.75% 0.42% 0.15% 0.02% 1080 0.39%
JAIPUR (102) 526736 40442 23019 5063 4049 11021 873 9794 16435 11624 0.96% 0.77% 2.09% 0.17% 1.86% 3.12% 2.21% 4107 5873 5694 3765 1684 370 32 0.78% 1.11% 1.08% 0.71% 0.32% 0.07% 0.01% 1494 0.28%
JAISALMER (103) 109631 7011 5154 2219 1152 2730 171 1048 4253 2472 2.02% 1.05% 2.49% 0.16% 0.96% 3.88% 2.25% 855 1237 1206 989 500 100 6 0.78% 1.13% 1.1% 0.9% 0.46% 0.09% 0.01% 261 0.24%
JALORE (104) 324303 28049 19019 8470 2581 9252 770 6762 14691 6375 2.61% 0.8% 2.85% 0.24% 2.09% 4.53% 1.97% 3083 4584 4551 3246 1461 400 44 0.95% 1.41% 1.4% 1% 0.45% 0.12% 0.01% 1650 0.51%
JHALAWAR (105) 260342 19864 15814 7379 3912 9910 967 5633 12543 9369 2.83% 1.5% 3.81% 0.37% 2.16% 4.82% 3.6% 1736 2930 3905 3771 2110 713 70 0.67% 1.13% 1.5% 1.45% 0.81% 0.27% 0.03% 579 0.22%
JHUNJHUNU (106) 317444 45721 16895 1708 1817 6256 319 5514 8840 5690 0.54% 0.57% 1.97% 0.1% 1.74% 2.78% 1.79% 4926 4384 2912 1280 396 93 8 1.55% 1.38% 0.92% 0.4% 0.12% 0.03% 0% 2896 0.91%
JODHPUR (107) 457675 34364 21909 7305 4540 11235 1143 6486 17165 5206 1.6% 0.99% 2.45% 0.25% 1.42% 3.75% 1.14% 4435 5100 4752 3428 1540 401 53 0.97% 1.11% 1.04% 0.75% 0.34% 0.09% 0.01% 2200 0.48%
KARAULI (108) 250338 18210 13502 4476 2651 6215 810 7215 9855 7037 1.79% 1.06% 2.48% 0.32% 2.88% 3.94% 2.81% 2113 3105 3135 2427 1410 539 77 0.84% 1.24% 1.25% 0.97% 0.56% 0.22% 0.03% 696 0.28%
KOTA (109) 138124 10380 7575 2649 1608 3945 310 3307 5433 4819 1.92% 1.16% 2.86% 0.22% 2.39% 3.93% 3.49% 1023 1658 1921 1596 805 232 24 0.74% 1.2% 1.39% 1.16% 0.58% 0.17% 0.02% 316 0.23%
NAGAUR (110) 512183 42915 25646 5263 4563 11837 1123 8771 18004 7748 1.03% 0.89% 2.31% 0.22% 1.71% 3.52% 1.51% 5606 6298 5452 3349 1437 329 28 1.09% 1.23% 1.06% 0.65% 0.28% 0.06% 0.01% 3147 0.61%
PALI (111) 347265 44260 30684 10986 6451 15825 1407 9043 22319 11873 3.16% 1.86% 4.56% 0.41% 2.6% 6.43% 3.42% 5386 7130 7238 5071 2419 637 49 1.55% 2.05% 2.08% 1.46% 0.7% 0.18% 0.01% 2754 0.79%
PRATAPGARH (629) 177687 14840 12682 8419 3123 8042 824 9849 10430 3981 4.74% 1.76% 4.53% 0.46% 5.54% 5.87% 2.24% 831 1796 3168 3411 2370 780 81 0.47% 1.01% 1.78% 1.92% 1.33% 0.44% 0.05% 245 0.14%
RAJSAMAND (112) 220068 27607 21163 5672 5698 12484 1163 5990 15994 5370 2.58% 2.59% 5.67% 0.53% 2.72% 7.27% 2.44% 3735 4925 4862 3480 1552 385 30 1.7% 2.24% 2.21% 1.58% 0.71% 0.17% 0.01% 2194 1%
SAWAI MADHOPUR (113) 220876 14770 10738 4501 2729 6006 754 4923 8099 4938 2.04% 1.24% 2.72% 0.34% 2.23% 3.67% 2.24% 1490 2378 2419 2179 1378 400 63 0.67% 1.08% 1.1% 0.99% 0.62% 0.18% 0.03% 431 0.2%
SIKAR (114) 365116 41123 17357 2681 2361 6955 576 5781 10173 6366 0.73% 0.65% 1.9% 0.16% 1.58% 2.79% 1.74% 4417 4409 3426 1785 672 135 10 1.21% 1.21% 0.94% 0.49% 0.18% 0.04% 0% 2503 0.69%
SIROHI (115) 168925 16436 11803 5744 1790 5528 414 6577 9302 5165 3.4% 1.06% 3.27% 0.25% 3.89% 5.51% 3.06% 1501 2313 2929 2483 1417 379 45 0.89% 1.37% 1.73% 1.47% 0.84% 0.22% 0.03% 736 0.44%
TONK (116) 233126 18018 13288 6271 3164 8014 1051 5778 10359 5359 2.69% 1.36% 3.44% 0.45% 2.48% 4.44% 2.3% 1731 2708 3175 2823 1706 516 58 0.74% 1.16% 1.36% 1.21% 0.73% 0.22% 0.02% 571 0.24%
UDAIPUR (117) 541055 46461 38422 19187 9559 22767 2483 23448 29697 10872 3.55% 1.77% 4.21% 0.46% 4.33% 5.49% 2.01% 4043 7335 9963 8713 4950 1447 161 0.75% 1.36% 1.84% 1.61% 0.91% 0.27% 0.03% 1810 0.33%