Deprived Female Headed Households

State : PUNJAB (3) >> District : RUPNAGAR (42) >> Block : CHAMKAUR SAHIB (333)
GP Name Total
Households
Total
Female Headed Households
Total Female Headed Households
considered for
deprivation
No. of Deprived Households with deprivation criteria % of Deprived Households with deprivation criteria No. of Deprived Households with % of Deprived Households with Female Headed Households
- No deprivation
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Only one room with kucha
walls and kucha roof
No. of Deprived Households with deprivation criteria
No adult member between
age 16 to 59
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Female headed households with no adult
male member between age 16 to 59
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Disabled member and no
able bodied adult member
No. of Deprived Households with deprivation criteria
SC/ST
households
No. of Deprived Households with deprivation criteria
No literate adult
above 25 years
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Landless households deriving major part of
their income from manual casual labour
% of Deprived Households with deprivation criteria
Only one room with kucha
walls and kucha roof
% of Deprived Households with deprivation criteria
No adult member between
age 16 to 59
% of Deprived Households with deprivation criteria
Female headed households with no adult
male member between age 16 to 59
% of Deprived Households with deprivation criteria
Disabled member and no
able bodied adult member
% of Deprived Households with deprivation criteria
SC/ST
households
% of Deprived Households with deprivation criteria
No literate adult
above 25 years
% of Deprived Households with deprivation criteria
Landless households deriving major part of
their income from manual casual labour
No. of Deprived Households with
Exactly 1
No. of Deprived Households with
Exactly 2
No. of Deprived Households with
Exactly 3
No. of Deprived Households with
Exactly 4
No. of Deprived Households with
Exactly 5
No. of Deprived Households with
Exactly 6
No. of Deprived Households with
Exactly 7
% of Deprived Households with
Exactly 1
% of Deprived Households with
Exactly 2
% of Deprived Households with
Exactly 3
% of Deprived Households with
Exactly 4
% of Deprived Households with
Exactly 5
% of Deprived Households with
Exactly 6
% of Deprived Households with
Exactly 7
HHs %
ASARPUR (19436) 79 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
ATTARI (19437) 69 10 2 0 0 0 0 2 1 2 0% 0% 0% 0% 2.9% 1.45% 2.9% 0 1 1 0 0 0 0 0% 1.45% 1.45% 0% 0% 0% 0% 0 0%
BALRAMPUR (19438) 127 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
BARSALPUR (19439) 335 69 8 0 1 2 0 3 3 6 0% 0.3% 0.6% 0% 0.9% 0.9% 1.79% 4 1 3 0 0 0 0 1.19% 0.3% 0.9% 0% 0% 0% 0% 0 0%
BASSI GUJJRAN (19440) 264 25 6 0 0 3 0 5 2 6 0% 0% 1.14% 0% 1.89% 0.76% 2.27% 1 0 5 0 0 0 0 0.38% 0% 1.89% 0% 0% 0% 0% 0 0%
BAZIDPUR (19441) 177 40 4 0 0 1 0 0 0 3 0% 0% 0.56% 0% 0% 0% 1.69% 4 0 0 0 0 0 0 2.26% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
BEHRAMPUR BET (19442) 224 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
BELA (19443) 370 49 11 0 1 1 0 8 7 9 0% 0.27% 0.27% 0% 2.16% 1.89% 2.43% 2 3 6 0 0 0 0 0.54% 0.81% 1.62% 0% 0% 0% 0% 0 0%
BHAIRON MAJRA (19444) 230 54 6 1 2 2 0 3 4 3 0.43% 0.87% 0.87% 0% 1.3% 1.74% 1.3% 1 1 4 0 0 0 0 0.43% 0.43% 1.74% 0% 0% 0% 0% 0 0%
BHALIYAN (19445) 253 58 15 1 6 9 0 7 7 10 0.4% 2.37% 3.56% 0% 2.77% 2.77% 3.95% 4 3 2 2 2 1 0 1.58% 1.19% 0.79% 0.79% 0.79% 0.4% 0% 1 0.4%
BHAOWAL (19446) 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
BHOJE MAJRA (19447) 180 21 9 1 2 2 0 3 6 8 0.56% 1.11% 1.11% 0% 1.67% 3.33% 4.44% 2 3 2 2 0 0 0 1.11% 1.67% 1.11% 1.11% 0% 0% 0% 0 0%
BHURRE (19449) 241 39 4 1 3 3 1 2 4 2 0.41% 1.24% 1.24% 0.41% 0.83% 1.66% 0.83% 0 0 1 2 1 0 0 0% 0% 0.41% 0.83% 0.41% 0% 0% 0 0%
CHHOTA DAUDPUR (19451) 89 10 3 1 1 2 0 2 2 2 1.12% 1.12% 2.25% 0% 2.25% 2.25% 2.25% 0 0 2 1 0 0 0 0% 0% 2.25% 1.12% 0% 0% 0% 0 0%
CHHOTA MAKRAUNA (19452) 270 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
CHUHAR MAJRA (19453) 244 24 8 1 2 4 0 0 4 7 0.41% 0.82% 1.64% 0% 0% 1.64% 2.87% 1 3 1 2 0 0 0 0.41% 1.23% 0.41% 0.82% 0% 0% 0% 1 0.41%
DALLA (19455) 121 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
DAUDPUR KALAN (236659) 68 10 3 0 0 0 0 2 1 3 0% 0% 0% 0% 2.94% 1.47% 4.41% 1 1 1 0 0 0 0 1.47% 1.47% 1.47% 0% 0% 0% 0% 0 0%
DEHAR (19454) 268 50 12 0 0 2 0 7 8 5 0% 0% 0.75% 0% 2.61% 2.99% 1.87% 3 5 3 0 0 0 0 1.12% 1.87% 1.12% 0% 0% 0% 0% 1 0.37%
DHAULRAN (19456) 86 11 5 0 0 3 0 5 2 5 0% 0% 3.49% 0% 5.81% 2.33% 5.81% 0 1 3 1 0 0 0 0% 1.16% 3.49% 1.16% 0% 0% 0% 0 0%
DHUMEWAL (19448) 94 20 12 0 2 2 0 12 6 6 0% 2.13% 2.13% 0% 12.77% 6.38% 6.38% 3 5 2 1 1 0 0 3.19% 5.32% 2.13% 1.06% 1.06% 0% 0% 0 0%
DUGRI (19457) 167 23 6 0 1 1 0 4 1 5 0% 0.6% 0.6% 0% 2.4% 0.6% 2.99% 1 4 1 0 0 0 0 0.6% 2.4% 0.6% 0% 0% 0% 0% 0 0%
FARID (19458) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
FATEHPUR (19459) 190 32 2 0 0 0 0 1 0 2 0% 0% 0% 0% 0.53% 0% 1.05% 1 1 0 0 0 0 0 0.53% 0.53% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
FEROZEPUR (19460) 225 35 8 1 2 2 0 2 3 3 0.44% 0.89% 0.89% 0% 0.89% 1.33% 1.33% 2 2 1 1 0 0 0 0.89% 0.89% 0.44% 0.44% 0% 0% 0% 2 0.89%
GADHRAM BADA (19461) 50 10 2 0 0 1 0 2 1 1 0% 0% 2% 0% 4% 2% 2% 0 1 1 0 0 0 0 0% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0 0%
GADHRAM CHHOTA (19462) 68 8 3 2 1 1 0 2 2 2 2.94% 1.47% 1.47% 0% 2.94% 2.94% 2.94% 0 1 1 0 1 0 0 0% 1.47% 1.47% 0% 1.47% 0% 0% 0 0%
GAGGON (19463) 139 24 1 0 0 1 0 1 1 0 0% 0% 0.72% 0% 0.72% 0.72% 0% 0 0 1 0 0 0 0 0% 0% 0.72% 0% 0% 0% 0% 0 0%
GARHI (19464) 105 19 1 0 0 0 0 1 0 0 0% 0% 0% 0% 0.95% 0% 0% 1 0 0 0 0 0 0 0.95% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
GOBINDPUR ALIAS DHESPURA (19465) 61 10 1 0 0 0 0 1 0 1 0% 0% 0% 0% 1.64% 0% 1.64% 0 1 0 0 0 0 0 0% 1.64% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
HAFIZABAD (19466) 206 41 5 0 3 3 0 0 3 2 0% 1.46% 1.46% 0% 0% 1.46% 0.97% 0 0 1 2 0 0 0 0% 0% 0.49% 0.97% 0% 0% 0% 2 0.97%
JAGATPUR (19467) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
JASARAN (19468) 43 10 1 0 0 0 0 1 0 1 0% 0% 0% 0% 2.33% 0% 2.33% 0 1 0 0 0 0 0 0% 2.33% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
JATANA (19469) 199 22 2 1 0 2 0 1 2 2 0.5% 0% 1.01% 0% 0.5% 1.01% 1.01% 0 0 1 0 1 0 0 0% 0% 0.5% 0% 0.5% 0% 0% 0 0%
JINDANPUR (19512) 160 13 6 2 0 0 1 5 4 5 1.25% 0% 0% 0.62% 3.12% 2.5% 3.12% 0 2 3 1 0 0 0 0% 1.25% 1.88% 0.62% 0% 0% 0% 0 0%
KAHANPUR (19470) 69 21 3 0 0 2 0 0 1 3 0% 0% 2.9% 0% 0% 1.45% 4.35% 1 1 1 0 0 0 0 1.45% 1.45% 1.45% 0% 0% 0% 0% 0 0%
KANDHOLA (19471) 281 46 5 0 0 0 0 4 1 5 0% 0% 0% 0% 1.42% 0.36% 1.78% 1 3 1 0 0 0 0 0.36% 1.07% 0.36% 0% 0% 0% 0% 0 0%
KATLAUR (19472) 124 8 1 0 0 0 0 0 1 1 0% 0% 0% 0% 0% 0.81% 0.81% 0 1 0 0 0 0 0 0% 0.81% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
KHANPUR (19473) 145 13 3 0 1 1 0 0 1 1 0% 0.69% 0.69% 0% 0% 0.69% 0.69% 1 0 1 0 0 0 0 0.69% 0% 0.69% 0% 0% 0% 0% 1 0.69%
KHOKHAR (19474) 241 55 5 0 3 4 0 0 5 3 0% 1.24% 1.66% 0% 0% 2.07% 1.24% 0 1 3 1 0 0 0 0% 0.41% 1.24% 0.41% 0% 0% 0% 0 0%
KIRI AFGANA (19475) 231 15 9 0 2 4 0 8 5 8 0% 0.87% 1.73% 0% 3.46% 2.16% 3.46% 0 2 3 1 2 0 0 0% 0.87% 1.3% 0.43% 0.87% 0% 0% 1 0.43%
KOTLA SURMUKH SINGH (19476) 186 26 6 0 2 4 0 4 5 5 0% 1.08% 2.15% 0% 2.15% 2.69% 2.69% 0 1 3 1 1 0 0 0% 0.54% 1.61% 0.54% 0.54% 0% 0% 0 0%
KOTLI (19477) 113 17 5 0 1 1 0 2 2 2 0% 0.88% 0.88% 0% 1.77% 1.77% 1.77% 0 1 2 0 0 0 0 0% 0.88% 1.77% 0% 0% 0% 0% 2 1.77%
KULIAN (19478) 51 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
MAKOWAL (19479) 153 24 3 1 1 1 0 1 1 1 0.65% 0.65% 0.65% 0% 0.65% 0.65% 0.65% 0 1 0 1 0 0 0 0% 0.65% 0% 0.65% 0% 0% 0% 1 0.65%
MAKOWAL (NAWAN) (19480) 153 24 3 1 1 1 0 1 1 1 0.65% 0.65% 0.65% 0% 0.65% 0.65% 0.65% 0 1 0 1 0 0 0 0% 0.65% 0% 0.65% 0% 0% 0% 1 0.65%
MAKRAUNA KALAN (19481) 258 33 4 0 1 2 0 2 1 4 0% 0.39% 0.78% 0% 0.78% 0.39% 1.55% 2 0 1 0 1 0 0 0.78% 0% 0.39% 0% 0.39% 0% 0% 0 0%
MANJITPURA URF CHAMAR MAJRA (19483) 75 6 2 0 0 0 0 0 0 2 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2.67% 2 0 0 0 0 0 0 2.67% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
MAZAFAT (19484) 88 6 1 0 0 0 0 1 1 1 0% 0% 0% 0% 1.14% 1.14% 1.14% 0 0 1 0 0 0 0 0% 0% 1.14% 0% 0% 0% 0% 0 0%
MEHTOT (19485) 199 29 3 0 1 2 0 2 1 3 0% 0.5% 1.01% 0% 1.01% 0.5% 1.51% 0 1 1 1 0 0 0 0% 0.5% 0.5% 0.5% 0% 0% 0% 0 0%
MOHAN MAJRA (19486) 111 18 2 1 1 1 0 0 1 2 0.9% 0.9% 0.9% 0% 0% 0.9% 1.8% 1 0 0 0 1 0 0 0.9% 0% 0% 0% 0.9% 0% 0% 0 0%
MUAZAJDINPUR (19487) 75 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
MUKARABPUR (19488) 33 7 1 0 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3.03% 1 0 0 0 0 0 0 3.03% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
MUNDIAN (19489) 129 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
PHASSE (19490) 85 5 1 0 1 1 0 0 1 1 0% 1.18% 1.18% 0% 0% 1.18% 1.18% 0 0 0 1 0 0 0 0% 0% 0% 1.18% 0% 0% 0% 0 0%
PIPPAL MAJRA (19491) 218 40 6 0 2 2 0 4 2 4 0% 0.92% 0.92% 0% 1.83% 0.92% 1.83% 1 3 1 1 0 0 0 0.46% 1.38% 0.46% 0.46% 0% 0% 0% 0 0%
RAMPUR (19493) 115 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
RAMPUR BET (19494) 31 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
RASHIDPUR (19495) 188 28 5 0 0 1 0 4 0 5 0% 0% 0.53% 0% 2.13% 0% 2.66% 1 3 1 0 0 0 0 0.53% 1.6% 0.53% 0% 0% 0% 0% 0 0%
RAULU MAJRA (19496) 257 34 7 0 2 2 0 6 3 4 0% 0.78% 0.78% 0% 2.33% 1.17% 1.56% 2 2 1 2 0 0 0 0.78% 0.78% 0.39% 0.78% 0% 0% 0% 0 0%
RUKALI MANGARH (19497) 126 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
RURKI HEERAN (19498) 276 33 2 0 0 1 0 0 2 1 0% 0% 0.36% 0% 0% 0.72% 0.36% 1 0 1 0 0 0 0 0.36% 0% 0.36% 0% 0% 0% 0% 0 0%
SAIDPUR (19499) 75 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
SALAHPUR (19500) 98 12 2 0 0 2 0 1 1 2 0% 0% 2.04% 0% 1.02% 1.02% 2.04% 0 0 2 0 0 0 0 0% 0% 2.04% 0% 0% 0% 0% 0 0%
SALEM PUR (236660) 237 33 5 0 1 3 0 4 1 2 0% 0.42% 1.27% 0% 1.69% 0.42% 0.84% 1 3 0 1 0 0 0 0.42% 1.27% 0% 0.42% 0% 0% 0% 0 0%
SANDHUAN (19504) 195 28 9 0 1 1 0 9 6 2 0% 0.51% 0.51% 0% 4.62% 3.08% 1.03% 2 5 1 1 0 0 0 1.03% 2.56% 0.51% 0.51% 0% 0% 0% 0 0%
SARANGPUR (19502) 57 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
SHANTPUR (19501) 129 18 5 0 3 3 1 5 3 2 0% 2.33% 2.33% 0.78% 3.88% 2.33% 1.55% 0 2 0 2 1 0 0 0% 1.55% 0% 1.55% 0.78% 0% 0% 0 0%
SHEIKHUPUR (19503) 9 2 1 1 0 1 0 1 1 0 11.11% 0% 11.11% 0% 11.11% 11.11% 0% 0 0 0 1 0 0 0 0% 0% 0% 11.11% 0% 0% 0% 0 0%
SULEMAN SHIKOH (19506) 116 18 1 0 0 1 0 1 1 0 0% 0% 0.86% 0% 0.86% 0.86% 0% 0 0 1 0 0 0 0 0% 0% 0.86% 0% 0% 0% 0% 0 0%
SULTANPUR (19507) 76 10 2 0 1 1 0 1 2 1 0% 1.32% 1.32% 0% 1.32% 2.63% 1.32% 0 0 2 0 0 0 0 0% 0% 2.63% 0% 0% 0% 0% 0 0%
SURTAPUR BADA (19508) 146 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
TALAPUR (19509) 103 17 5 1 3 4 0 2 4 2 0.97% 2.91% 3.88% 0% 1.94% 3.88% 1.94% 0 0 4 1 0 0 0 0% 0% 3.88% 0.97% 0% 0% 0% 0 0%
TAPPRIAN AMAR SINGH (19510) 233 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
TAPPRIAN GHARISHPUR (19511) 180 25 2 1 0 0 0 0 2 1 0.56% 0% 0% 0% 0% 1.11% 0.56% 1 0 1 0 0 0 0 0.56% 0% 0.56% 0% 0% 0% 0% 0 0%