Deprived Female Headed Households

State : PUNJAB (3) >> District : Shahid Bhagat Singh Nagar (40) >> Block : AUR (318)
GP Name Total
Households
Total
Female Headed Households
Total Female Headed Households
considered for
deprivation
No. of Deprived Households with deprivation criteria % of Deprived Households with deprivation criteria No. of Deprived Households with % of Deprived Households with Female Headed Households
- No deprivation
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Only one room with kucha
walls and kucha roof
No. of Deprived Households with deprivation criteria
No adult member between
age 16 to 59
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Female headed households with no adult
male member between age 16 to 59
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Disabled member and no
able bodied adult member
No. of Deprived Households with deprivation criteria
SC/ST
households
No. of Deprived Households with deprivation criteria
No literate adult
above 25 years
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Landless households deriving major part of
their income from manual casual labour
% of Deprived Households with deprivation criteria
Only one room with kucha
walls and kucha roof
% of Deprived Households with deprivation criteria
No adult member between
age 16 to 59
% of Deprived Households with deprivation criteria
Female headed households with no adult
male member between age 16 to 59
% of Deprived Households with deprivation criteria
Disabled member and no
able bodied adult member
% of Deprived Households with deprivation criteria
SC/ST
households
% of Deprived Households with deprivation criteria
No literate adult
above 25 years
% of Deprived Households with deprivation criteria
Landless households deriving major part of
their income from manual casual labour
No. of Deprived Households with
Exactly 1
No. of Deprived Households with
Exactly 2
No. of Deprived Households with
Exactly 3
No. of Deprived Households with
Exactly 4
No. of Deprived Households with
Exactly 5
No. of Deprived Households with
Exactly 6
No. of Deprived Households with
Exactly 7
% of Deprived Households with
Exactly 1
% of Deprived Households with
Exactly 2
% of Deprived Households with
Exactly 3
% of Deprived Households with
Exactly 4
% of Deprived Households with
Exactly 5
% of Deprived Households with
Exactly 6
% of Deprived Households with
Exactly 7
HHs %
AUR (17838) 808 227 33 0 7 15 0 18 14 25 0% 0.87% 1.86% 0% 2.23% 1.73% 3.09% 9 9 6 6 2 0 0 1.11% 1.11% 0.74% 0.74% 0.25% 0% 0% 1 0.12%
BAGHORA (17839) 92 15 2 0 1 1 0 2 1 2 0% 1.09% 1.09% 0% 2.17% 1.09% 2.17% 0 1 0 0 1 0 0 0% 1.09% 0% 0% 1.09% 0% 0% 0 0%
BAHADURPUR (17840) 190 29 8 0 3 4 1 7 5 0 0% 1.58% 2.11% 0.53% 3.68% 2.63% 0% 2 3 0 3 0 0 0 1.05% 1.58% 0% 1.58% 0% 0% 0% 0 0%
BAIRSAL (17841) 78 6 2 0 0 1 0 2 0 1 0% 0% 1.28% 0% 2.56% 0% 1.28% 0 2 0 0 0 0 0 0% 2.56% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
BAJJON (17842) 92 18 5 0 1 2 0 3 1 4 0% 1.09% 2.17% 0% 3.26% 1.09% 4.35% 1 3 0 1 0 0 0 1.09% 3.26% 0% 1.09% 0% 0% 0% 0 0%
BAKHLAUR (17843) 629 164 39 0 6 17 0 34 22 30 0% 0.95% 2.7% 0% 5.41% 3.5% 4.77% 2 13 13 8 2 0 0 0.32% 2.07% 2.07% 1.27% 0.32% 0% 0% 1 0.16%
BALOWAL (17844) 211 50 8 2 2 4 0 8 4 5 0.95% 0.95% 1.9% 0% 3.79% 1.9% 2.37% 0 2 3 3 0 0 0 0% 0.95% 1.42% 1.42% 0% 0% 0% 0 0%
BARNALA KHURD (17845) 52 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
BAZIDPUR (17846) 406 60 1 0 1 1 0 0 1 0 0% 0.25% 0.25% 0% 0% 0.25% 0% 0 0 1 0 0 0 0 0% 0% 0.25% 0% 0% 0% 0% 0 0%
BEGOWAL (17847) 137 30 9 0 1 4 0 8 2 8 0% 0.73% 2.92% 0% 5.84% 1.46% 5.84% 1 3 4 1 0 0 0 0.73% 2.19% 2.92% 0.73% 0% 0% 0% 0 0%
BHARO MAJARA (17848) 282 53 6 0 1 4 0 2 1 4 0% 0.35% 1.42% 0% 0.71% 0.35% 1.42% 1 2 1 1 0 0 0 0.35% 0.71% 0.35% 0.35% 0% 0% 0% 1 0.35%
BHARTA KALAN (17849) 338 56 2 0 0 1 0 0 2 0 0% 0% 0.3% 0% 0% 0.59% 0% 1 1 0 0 0 0 0 0.3% 0.3% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
BHARTA KHURD (17850) 314 75 3 0 0 1 0 2 0 2 0% 0% 0.32% 0% 0.64% 0% 0.64% 1 2 0 0 0 0 0 0.32% 0.64% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
BUHARA (17851) 78 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
BURJ TEHAL DAS (17852) 154 36 2 0 1 1 0 1 2 2 0% 0.65% 0.65% 0% 0.65% 1.3% 1.3% 0 1 0 0 1 0 0 0% 0.65% 0% 0% 0.65% 0% 0% 0 0%
CHAHAL KALAN (17853) 291 89 10 0 1 1 0 9 2 7 0% 0.34% 0.34% 0% 3.09% 0.69% 2.41% 1 6 1 1 0 0 0 0.34% 2.06% 0.34% 0.34% 0% 0% 0% 1 0.34%
CHAHAL KHURD (17854) 227 65 11 0 2 7 1 8 5 10 0% 0.88% 3.08% 0.44% 3.52% 2.2% 4.41% 0 5 3 2 0 1 0 0% 2.2% 1.32% 0.88% 0% 0.44% 0% 0 0%
CHAKDANA (17855) 333 102 16 5 4 8 0 3 5 9 1.5% 1.2% 2.4% 0% 0.9% 1.5% 2.7% 4 6 2 3 0 0 0 1.2% 1.8% 0.6% 0.9% 0% 0% 0% 1 0.3%
DAYAPUR (17856) 185 33 3 0 0 2 0 1 0 1 0% 0% 1.08% 0% 0.54% 0% 0.54% 2 1 0 0 0 0 0 1.08% 0.54% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
DODHALA (17857) 213 64 6 0 3 5 0 4 5 1 0% 1.41% 2.35% 0% 1.88% 2.35% 0.47% 0 2 2 2 0 0 0 0% 0.94% 0.94% 0.94% 0% 0% 0% 0 0%
FEROZPUR (17858) 69 14 1 0 0 1 0 1 1 1 0% 0% 1.45% 0% 1.45% 1.45% 1.45% 0 0 0 1 0 0 0 0% 0% 0% 1.45% 0% 0% 0% 0 0%
GARCHA (17859) 455 95 7 0 2 2 0 2 3 2 0% 0.44% 0.44% 0% 0.44% 0.66% 0.44% 1 0 2 1 0 0 0 0.22% 0% 0.44% 0.22% 0% 0% 0% 3 0.66%
GARHI AJIT SINGH (17861) 351 97 10 2 2 5 0 7 4 9 0.57% 0.57% 1.42% 0% 1.99% 1.14% 2.56% 0 3 6 0 1 0 0 0% 0.85% 1.71% 0% 0.28% 0% 0% 0 0%
GARHI BHARTI (17862) 87 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
GARHPADHANA (17860) 317 72 5 0 2 2 0 4 2 1 0% 0.63% 0.63% 0% 1.26% 0.63% 0.32% 2 1 1 1 0 0 0 0.63% 0.32% 0.32% 0.32% 0% 0% 0% 0 0%
GARUPAR (17863) 234 36 2 0 1 1 0 2 1 2 0% 0.43% 0.43% 0% 0.85% 0.43% 0.85% 0 1 0 0 1 0 0 0% 0.43% 0% 0% 0.43% 0% 0% 0 0%
GEHAL MAJARI (17864) 130 33 2 0 1 2 0 2 2 2 0% 0.77% 1.54% 0% 1.54% 1.54% 1.54% 0 0 0 1 1 0 0 0% 0% 0% 0.77% 0.77% 0% 0% 0 0%
GUNACHAUR (17865) 753 199 39 0 4 11 0 33 13 39 0% 0.53% 1.46% 0% 4.38% 1.73% 5.18% 2 21 11 2 3 0 0 0.27% 2.79% 1.46% 0.27% 0.4% 0% 0% 0 0%
HAKIMPUR (17866) 282 93 20 0 3 9 2 14 2 18 0% 1.06% 3.19% 0.71% 4.96% 0.71% 6.38% 2 9 8 1 0 0 0 0.71% 3.19% 2.84% 0.35% 0% 0% 0% 0 0%
HERIAN (17867) 214 42 9 0 2 5 0 5 2 7 0% 0.93% 2.34% 0% 2.34% 0.93% 3.27% 2 4 1 2 0 0 0 0.93% 1.87% 0.47% 0.93% 0% 0% 0% 0 0%
JAGATPUR (17868) 451 120 18 0 6 11 1 13 8 12 0% 1.33% 2.44% 0.22% 2.88% 1.77% 2.66% 1 7 5 4 1 0 0 0.22% 1.55% 1.11% 0.89% 0.22% 0% 0% 0 0%
JHINGRAN (17869) 490 124 13 0 1 3 0 11 6 12 0% 0.2% 0.61% 0% 2.24% 1.22% 2.45% 1 3 7 0 1 0 0 0.2% 0.61% 1.43% 0% 0.2% 0% 0% 1 0.2%
JULAH MAJRA (17870) 182 37 2 0 1 2 0 2 2 2 0% 0.55% 1.1% 0% 1.1% 1.1% 1.1% 0 0 0 1 1 0 0 0% 0% 0% 0.55% 0.55% 0% 0% 0 0%
KAHLON (17871) 265 47 3 1 0 0 0 3 0 2 0.38% 0% 0% 0% 1.13% 0% 0.75% 1 1 1 0 0 0 0 0.38% 0.38% 0.38% 0% 0% 0% 0% 0 0%
KAMAM (17872) 388 97 25 0 6 11 0 21 13 17 0% 1.55% 2.84% 0% 5.41% 3.35% 4.38% 3 9 6 6 1 0 0 0.77% 2.32% 1.55% 1.55% 0.26% 0% 0% 0 0%
KANG (17873) 202 60 7 0 2 3 0 6 1 5 0% 0.99% 1.49% 0% 2.97% 0.5% 2.48% 0 5 1 1 0 0 0 0% 2.48% 0.5% 0.5% 0% 0% 0% 0 0%
KHARKOOWAL (17874) 133 20 4 0 1 1 0 2 2 3 0% 0.75% 0.75% 0% 1.5% 1.5% 2.26% 2 0 1 1 0 0 0 1.5% 0% 0.75% 0.75% 0% 0% 0% 0 0%
KHOJA (17875) 192 27 9 0 1 3 0 7 3 5 0% 0.52% 1.56% 0% 3.65% 1.56% 2.6% 2 5 1 1 0 0 0 1.04% 2.6% 0.52% 0.52% 0% 0% 0% 0 0%
KHURD (17876) 128 28 3 0 0 0 0 2 1 3 0% 0% 0% 0% 1.56% 0.78% 2.34% 1 1 1 0 0 0 0 0.78% 0.78% 0.78% 0% 0% 0% 0% 0 0%
LAL MAZARA (17877) 119 25 3 0 0 1 0 3 1 3 0% 0% 0.84% 0% 2.52% 0.84% 2.52% 0 2 0 1 0 0 0 0% 1.68% 0% 0.84% 0% 0% 0% 0 0%
LALEWAL (17878) 32 2 2 0 0 2 1 2 2 1 0% 0% 6.25% 3.12% 6.25% 6.25% 3.12% 0 0 1 0 1 0 0 0% 0% 3.12% 0% 3.12% 0% 0% 0 0%
LAROYA (17879) 203 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
LIDHAR KALAN (17880) 230 42 8 0 1 4 0 7 2 7 0% 0.43% 1.74% 0% 3.04% 0.87% 3.04% 2 2 2 1 1 0 0 0.87% 0.87% 0.87% 0.43% 0.43% 0% 0% 0 0%
MAHAL KHURD (17881) 265 70 6 0 0 2 0 3 2 3 0% 0% 0.75% 0% 1.13% 0.75% 1.13% 2 1 2 0 0 0 0 0.75% 0.38% 0.75% 0% 0% 0% 0% 1 0.38%
MAI DITTA (17882) 41 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
MAJARA-NAU-ABAD (17886) 134 36 4 0 1 1 1 3 2 0 0% 0.75% 0.75% 0.75% 2.24% 1.49% 0% 3 0 0 0 1 0 0 2.24% 0% 0% 0% 0.75% 0% 0% 0 0%
MALLA BEDIAN (17883) 265 60 5 0 2 3 0 5 4 4 0% 0.75% 1.13% 0% 1.89% 1.51% 1.51% 0 0 3 1 1 0 0 0% 0% 1.13% 0.38% 0.38% 0% 0% 0 0%
MALO MAJARA (17884) 797 212 41 0 7 18 0 34 24 30 0% 0.88% 2.26% 0% 4.27% 3.01% 3.76% 3 13 14 8 2 0 0 0.38% 1.63% 1.76% 1% 0.25% 0% 0% 1 0.13%
MALPUR (17885) 330 97 14 1 2 6 1 9 7 9 0.3% 0.61% 1.82% 0.3% 2.73% 2.12% 2.73% 4 2 6 1 1 0 0 1.21% 0.61% 1.82% 0.3% 0.3% 0% 0% 0 0%
MEHMUDPUR (17887) 195 47 6 0 1 4 0 6 2 6 0% 0.51% 2.05% 0% 3.08% 1.03% 3.08% 0 2 2 1 1 0 0 0% 1.03% 1.03% 0.51% 0.51% 0% 0% 0 0%
MEHRAM PUR (17888) 254 65 5 0 3 4 0 2 5 2 0% 1.18% 1.57% 0% 0.79% 1.97% 0.79% 0 0 4 1 0 0 0 0% 0% 1.57% 0.39% 0% 0% 0% 0 0%
MIRPUR LAKHA (17889) 236 64 12 0 6 9 1 7 7 7 0% 2.54% 3.81% 0.42% 2.97% 2.97% 2.97% 1 0 8 3 0 0 0 0.42% 0% 3.39% 1.27% 0% 0% 0% 0 0%
MIRZAPUR (17890) 61 11 2 0 0 1 0 0 0 2 0% 0% 1.64% 0% 0% 0% 3.28% 1 1 0 0 0 0 0 1.64% 1.64% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
MUKANDPUR (17891) 747 181 21 0 5 11 1 17 7 18 0% 0.67% 1.47% 0.13% 2.28% 0.94% 2.41% 1 7 9 3 1 0 0 0.13% 0.94% 1.2% 0.4% 0.13% 0% 0% 0 0%
NANGAL JATTAN (17892) 99 23 4 0 1 2 0 3 1 4 0% 1.01% 2.02% 0% 3.03% 1.01% 4.04% 1 1 1 0 1 0 0 1.01% 1.01% 1.01% 0% 1.01% 0% 0% 0 0%
NURPUR (17893) 129 26 5 0 3 3 0 3 1 5 0% 2.33% 2.33% 0% 2.33% 0.78% 3.88% 0 2 2 0 1 0 0 0% 1.55% 1.55% 0% 0.78% 0% 0% 0 0%
PANDRAWAL (17894) 122 13 6 0 1 1 0 0 4 5 0% 0.82% 0.82% 0% 0% 3.28% 4.1% 2 3 1 0 0 0 0 1.64% 2.46% 0.82% 0% 0% 0% 0% 0 0%
PARAGPUR (17896) 110 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
PHAMBRA (17895) 150 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
RAIPUR DABBA (17897) 278 62 7 0 1 5 0 5 3 6 0% 0.36% 1.8% 0% 1.8% 1.08% 2.16% 1 1 4 0 1 0 0 0.36% 0.36% 1.44% 0% 0.36% 0% 0% 0 0%
RATAINDA (17898) 583 180 23 0 6 10 2 19 12 10 0% 1.03% 1.72% 0.34% 3.26% 2.06% 1.72% 4 8 7 2 2 0 0 0.69% 1.37% 1.2% 0.34% 0.34% 0% 0% 0 0%
RATNANA (17899) 90 17 7 0 0 2 0 4 3 6 0% 0% 2.22% 0% 4.44% 3.33% 6.67% 2 3 1 1 0 0 0 2.22% 3.33% 1.11% 1.11% 0% 0% 0% 0 0%
REHPA (17900) 282 67 11 0 2 4 0 8 4 11 0% 0.71% 1.42% 0% 2.84% 1.42% 3.9% 1 6 1 2 1 0 0 0.35% 2.13% 0.35% 0.71% 0.35% 0% 0% 0 0%
SADHPUR (236254) 191 60 2 0 2 2 0 1 2 0 0% 1.05% 1.05% 0% 0.52% 1.05% 0% 0 0 1 1 0 0 0 0% 0% 0.52% 0.52% 0% 0% 0% 0 0%
SAHLON (17901) 445 120 2 0 1 1 0 0 1 1 0% 0.22% 0.22% 0% 0% 0.22% 0.22% 1 0 1 0 0 0 0 0.22% 0% 0.22% 0% 0% 0% 0% 0 0%
SAKOHPUR (17902) 272 64 15 0 2 5 0 12 4 13 0% 0.74% 1.84% 0% 4.41% 1.47% 4.78% 1 7 4 1 1 0 0 0.37% 2.57% 1.47% 0.37% 0.37% 0% 0% 1 0.37%
SARHAL QUAZIAN (17903) 317 64 14 0 2 8 0 14 8 9 0% 0.63% 2.52% 0% 4.42% 2.52% 2.84% 1 4 6 1 2 0 0 0.32% 1.26% 1.89% 0.32% 0.63% 0% 0% 0 0%
SHEKHUPUR (17904) 417 146 23 0 4 9 0 14 7 12 0% 0.96% 2.16% 0% 3.36% 1.68% 2.88% 8 7 5 1 1 0 0 1.92% 1.68% 1.2% 0.24% 0.24% 0% 0% 1 0.24%
SODHIAN (17906) 173 37 4 0 0 1 0 4 0 2 0% 0% 0.58% 0% 2.31% 0% 1.16% 1 3 0 0 0 0 0 0.58% 1.73% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
SUKAR (17905) 68 17 1 0 0 0 0 1 0 0 0% 0% 0% 0% 1.47% 0% 0% 1 0 0 0 0 0 0 1.47% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
TAHARPUR (17907) 200 50 6 0 2 5 0 2 3 3 0% 1% 2.5% 0% 1% 1.5% 1.5% 1 0 3 0 1 0 0 0.5% 0% 1.5% 0% 0.5% 0% 0% 1 0.5%
TAJPUR (17908) 144 34 10 0 0 0 0 8 2 9 0% 0% 0% 0% 5.56% 1.39% 6.25% 3 5 2 0 0 0 0 2.08% 3.47% 1.39% 0% 0% 0% 0% 0 0%
TALWANDI FATTU (17909) 350 87 14 0 5 7 0 12 5 11 0% 1.43% 2% 0% 3.43% 1.43% 3.14% 0 7 3 3 1 0 0 0% 2% 0.86% 0.86% 0.29% 0% 0% 0 0%
TALWANDI SHIBU (17910) 29 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
URAPAR (17911) 931 217 21 3 8 10 1 2 12 11 0.32% 0.86% 1.07% 0.11% 0.21% 1.29% 1.18% 3 5 6 4 0 0 0 0.32% 0.54% 0.64% 0.43% 0% 0% 0% 3 0.32%