Deprived Female Headed Households

State : PUNJAB (3) >> District : AMRITSAR (27) >> Block : CHOGAWAN (212)
GP Name Total
Households
Total
Female Headed Households
Total Female Headed Households
considered for
deprivation
No. of Deprived Households with deprivation criteria % of Deprived Households with deprivation criteria No. of Deprived Households with % of Deprived Households with Female Headed Households
- No deprivation
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Only one room with kucha
walls and kucha roof
No. of Deprived Households with deprivation criteria
No adult member between
age 16 to 59
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Female headed households with no adult
male member between age 16 to 59
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Disabled member and no
able bodied adult member
No. of Deprived Households with deprivation criteria
SC/ST
households
No. of Deprived Households with deprivation criteria
No literate adult
above 25 years
No. of Deprived Households with deprivation criteria
Landless households deriving major part of
their income from manual casual labour
% of Deprived Households with deprivation criteria
Only one room with kucha
walls and kucha roof
% of Deprived Households with deprivation criteria
No adult member between
age 16 to 59
% of Deprived Households with deprivation criteria
Female headed households with no adult
male member between age 16 to 59
% of Deprived Households with deprivation criteria
Disabled member and no
able bodied adult member
% of Deprived Households with deprivation criteria
SC/ST
households
% of Deprived Households with deprivation criteria
No literate adult
above 25 years
% of Deprived Households with deprivation criteria
Landless households deriving major part of
their income from manual casual labour
No. of Deprived Households with
Exactly 1
No. of Deprived Households with
Exactly 2
No. of Deprived Households with
Exactly 3
No. of Deprived Households with
Exactly 4
No. of Deprived Households with
Exactly 5
No. of Deprived Households with
Exactly 6
No. of Deprived Households with
Exactly 7
% of Deprived Households with
Exactly 1
% of Deprived Households with
Exactly 2
% of Deprived Households with
Exactly 3
% of Deprived Households with
Exactly 4
% of Deprived Households with
Exactly 5
% of Deprived Households with
Exactly 6
% of Deprived Households with
Exactly 7
HHs %
AWAN BASU (237523) 220 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
AWAN LAKHA SINGH (237524) 237 36 4 0 2 4 0 0 2 0 0% 0.84% 1.69% 0% 0% 0.84% 0% 2 0 2 0 0 0 0 0.84% 0% 0.84% 0% 0% 0% 0% 0 0%
BACHIWIND (237527) 661 135 42 0 3 6 0 19 22 32 0% 0.45% 0.91% 0% 2.87% 3.33% 4.84% 13 10 15 1 0 0 0 1.97% 1.51% 2.27% 0.15% 0% 0% 0% 3 0.45%
BARAR (237529) 335 43 6 0 1 1 0 6 4 6 0% 0.3% 0.3% 0% 1.79% 1.19% 1.79% 0 2 3 0 1 0 0 0% 0.6% 0.9% 0% 0.3% 0% 0% 0 0%
BEHARWAL (237528) 194 20 14 4 1 2 0 4 8 8 2.06% 0.52% 1.03% 0% 2.06% 4.12% 4.12% 3 2 4 2 0 0 0 1.55% 1.03% 2.06% 1.03% 0% 0% 0% 3 1.55%
BHAGGUPUR UTTAR (237539) 39 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
BHAGUPUR BET (237538) 122 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
BHALOT (237619) 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
BHANGWAN (237530) 200 28 14 0 0 1 0 7 8 8 0% 0% 0.5% 0% 3.5% 4% 4% 5 3 3 1 0 0 0 2.5% 1.5% 1.5% 0.5% 0% 0% 0% 2 1%
BHILOWAL KAKEJE (237526) 204 11 5 0 0 2 0 0 0 0 0% 0% 0.98% 0% 0% 0% 0% 2 0 0 0 0 0 0 0.98% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3 1.47%
BHILOWAL PAKKA (237540) 387 48 5 0 0 2 0 1 3 3 0% 0% 0.52% 0% 0.26% 0.78% 0.78% 2 2 1 0 0 0 0 0.52% 0.52% 0.26% 0% 0% 0% 0% 0 0%
BHINDI AULAKH KALAN (237531) 250 29 7 1 1 3 0 0 1 6 0.4% 0.4% 1.2% 0% 0% 0.4% 2.4% 3 3 1 0 0 0 0 1.2% 1.2% 0.4% 0% 0% 0% 0% 0 0%
BHINDI AULAKH KHURD (237537) 209 24 8 4 0 1 0 0 3 0 1.91% 0% 0.48% 0% 0% 1.44% 0% 3 1 1 0 0 0 0 1.44% 0.48% 0.48% 0% 0% 0% 0% 3 1.44%
BHINDI SAYADAN (237532) 1255 106 41 5 11 25 0 0 32 7 0.4% 0.88% 1.99% 0% 0% 2.55% 0.56% 14 10 10 4 0 0 0 1.12% 0.8% 0.8% 0.32% 0% 0% 0% 3 0.24%
BHINDINAIN (237525) 82 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
BHULLAR (237533) 651 52 5 1 1 2 0 2 2 4 0.15% 0.15% 0.31% 0% 0.31% 0.31% 0.61% 0 1 2 1 0 0 0 0% 0.15% 0.31% 0.15% 0% 0% 0% 1 0.15%
BOPA RAI BAJA SINGH (237534) 297 37 15 1 3 6 0 7 10 9 0.34% 1.01% 2.02% 0% 2.36% 3.37% 3.03% 1 3 7 2 0 0 0 0.34% 1.01% 2.36% 0.67% 0% 0% 0% 2 0.67%
BOPA RAI KALAN (237535) 285 16 8 3 2 4 1 5 6 6 1.05% 0.7% 1.4% 0.35% 1.75% 2.11% 2.11% 0 1 3 0 2 1 0 0% 0.35% 1.05% 0% 0.7% 0.35% 0% 1 0.35%
BOPA RAI KHURD (237638) 224 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
BURJ (237536) 156 13 5 0 1 1 0 0 3 0 0% 0.64% 0.64% 0% 0% 1.92% 0% 2 0 1 0 0 0 0 1.28% 0% 0.64% 0% 0% 0% 0% 2 1.28%
CHAK ALA BAKHSH (237542) 62 23 1 0 0 0 0 1 1 1 0% 0% 0% 0% 1.61% 1.61% 1.61% 0 0 1 0 0 0 0 0% 0% 1.61% 0% 0% 0% 0% 0 0%
CHAK MISHRI KHAN (237543) 407 66 22 4 1 6 0 13 16 16 0.98% 0.25% 1.47% 0% 3.19% 3.93% 3.93% 2 4 9 2 1 1 0 0.49% 0.98% 2.21% 0.49% 0.25% 0.25% 0% 3 0.74%
CHAWINDA KALAN (237545) 314 38 18 0 2 6 0 11 14 12 0% 0.64% 1.91% 0% 3.5% 4.46% 3.82% 2 4 9 2 0 0 0 0.64% 1.27% 2.87% 0.64% 0% 0% 0% 1 0.32%
CHAWINDA KHURD (237546) 148 16 7 0 0 1 0 7 4 7 0% 0% 0.68% 0% 4.73% 2.7% 4.73% 0 3 3 1 0 0 0 0% 2.03% 2.03% 0.68% 0% 0% 0% 0 0%
CHELE KE (237547) 71 16 5 0 1 1 0 0 3 3 0% 1.41% 1.41% 0% 0% 4.23% 4.23% 3 1 1 0 0 0 0 4.23% 1.41% 1.41% 0% 0% 0% 0% 0 0%
CHHAN GHOGA (237544) 203 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
CHHAN KALAN (237541) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
CHHANNA (237620) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
CHHIDDAN (237548) 373 58 2 0 0 0 0 1 1 1 0% 0% 0% 0% 0.27% 0.27% 0.27% 1 1 0 0 0 0 0 0.27% 0.27% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
CHOGAWAN (238276) 1020 107 15 0 1 7 0 0 10 4 0% 0.1% 0.69% 0% 0% 0.98% 0.39% 7 6 1 0 0 0 0 0.69% 0.59% 0.1% 0% 0% 0% 0% 1 0.1%
CHUCHAKWAL (238277) 80 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
DALA (238278) 228 39 9 3 2 5 0 2 7 4 1.32% 0.88% 2.19% 0% 0.88% 3.07% 1.75% 3 2 1 2 1 0 0 1.32% 0.88% 0.44% 0.88% 0.44% 0% 0% 0 0%
DALE KE (238279) 159 24 12 1 0 4 0 3 6 6 0.63% 0% 2.52% 0% 1.89% 3.77% 3.77% 4 3 2 1 0 0 0 2.52% 1.89% 1.26% 0.63% 0% 0% 0% 2 1.26%
DASHMESH NAGAR (237621) 234 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
DHADAL (237550) 66 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
DHARIWAL (237549) 369 53 6 0 2 2 0 0 3 5 0% 0.54% 0.54% 0% 0% 0.81% 1.36% 3 1 1 1 0 0 0 0.81% 0.27% 0.27% 0.27% 0% 0% 0% 0 0%
DHUPSARI (237637) 128 19 3 0 0 0 0 2 2 3 0% 0% 0% 0% 1.56% 1.56% 2.34% 1 0 2 0 0 0 0 0.78% 0% 1.56% 0% 0% 0% 0% 0 0%
DIAL RANGARH (237551) 57 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
DUG (237639) 226 20 7 3 1 2 0 0 6 0 1.33% 0.44% 0.88% 0% 0% 2.65% 0% 2 3 0 1 0 0 0 0.88% 1.33% 0% 0.44% 0% 0% 0% 1 0.44%
GAGAR MAL (237554) 111 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
GHOGA (237553) 146 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
GULGARH (237552) 158 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
HETAM PURA (237592) 96 12 2 0 0 0 0 1 2 0 0% 0% 0% 0% 1.04% 2.08% 0% 1 1 0 0 0 0 0 1.04% 1.04% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
JAI RAM KOT (237557) 59 11 6 0 0 0 0 5 5 5 0% 0% 0% 0% 8.47% 8.47% 8.47% 1 1 4 0 0 0 0 1.69% 1.69% 6.78% 0% 0% 0% 0% 0 0%
JAJJE (237558) 81 14 6 1 1 1 0 0 5 5 1.23% 1.23% 1.23% 0% 0% 6.17% 6.17% 1 3 2 0 0 0 0 1.23% 3.7% 2.47% 0% 0% 0% 0% 0 0%
JASRAOUR (237556) 334 38 3 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3 0.9%
JHUNJ (237555) 102 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
JOE KE (237559) 75 18 7 0 0 2 0 5 4 6 0% 0% 2.67% 0% 6.67% 5.33% 8% 0 2 3 1 0 0 0 0% 2.67% 4% 1.33% 0% 0% 0% 1 1.33%
KAKAR (237569) 498 72 4 0 1 2 0 1 3 2 0% 0.2% 0.4% 0% 0.2% 0.6% 0.4% 1 1 2 0 0 0 0 0.2% 0.2% 0.4% 0% 0% 0% 0% 0 0%
KAKKAR (237561) 163 9 1 0 0 1 0 1 1 1 0% 0% 0.61% 0% 0.61% 0.61% 0.61% 0 0 0 1 0 0 0 0% 0% 0% 0.61% 0% 0% 0% 0 0%
KALER (237562) 448 47 11 2 0 3 0 6 5 8 0.45% 0% 0.67% 0% 1.34% 1.12% 1.79% 3 2 3 2 0 0 0 0.67% 0.45% 0.67% 0.45% 0% 0% 0% 1 0.22%
KAMIRPUR (237574) 26 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
KANVEN (237563) 225 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
KAULOWALA (237564) 197 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
KHIALLA KALAN (237565) 661 71 10 0 0 0 0 7 7 9 0% 0% 0% 0% 1.06% 1.06% 1.36% 2 3 5 0 0 0 0 0.3% 0.45% 0.76% 0% 0% 0% 0% 0 0%
KHIALLA KHURD (237566) 272 24 4 0 0 3 0 0 0 4 0% 0% 1.1% 0% 0% 0% 1.47% 1 3 0 0 0 0 0 0.37% 1.1% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
KHUSUPURA (237570) 117 17 2 0 1 2 0 0 1 0 0% 0.85% 1.71% 0% 0% 0.85% 0% 1 0 1 0 0 0 0 0.85% 0% 0.85% 0% 0% 0% 0% 0 0%
KIRALGARH (237575) 228 39 9 3 2 5 0 2 7 4 1.32% 0.88% 2.19% 0% 0.88% 3.07% 1.75% 3 2 1 2 1 0 0 1.32% 0.88% 0.44% 0.88% 0.44% 0% 0% 0 0%
KOHALA (237567) 347 61 12 0 1 1 0 8 7 10 0% 0.29% 0.29% 0% 2.31% 2.02% 2.88% 5 1 5 0 1 0 0 1.44% 0.29% 1.44% 0% 0.29% 0% 0% 0 0%
KOHALI (237568) 872 113 12 0 0 0 0 3 5 3 0% 0% 0% 0% 0.34% 0.57% 0.34% 4 2 1 0 0 0 0 0.46% 0.23% 0.11% 0% 0% 0% 0% 5 0.57%
KOTLA DUM (237622) 295 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
KOTLA SURAJ LOHAR (237572) 85 10 4 0 1 2 0 4 4 3 0% 1.18% 2.35% 0% 4.71% 4.71% 3.53% 0 0 2 2 0 0 0 0% 0% 2.35% 2.35% 0% 0% 0% 0 0%
KOTLI AULAKH (237560) 19 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
KOTLI DASONDI (237573) 225 20 11 3 3 7 0 0 10 0 1.33% 1.33% 3.11% 0% 0% 4.44% 0% 2 3 5 0 0 0 0 0.89% 1.33% 2.22% 0% 0% 0% 0% 1 0.44%
KOTLI KHAIRA (237636) 41 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
KUTIWAL (237571) 99 20 8 0 1 2 0 0 5 0 0% 1.01% 2.02% 0% 0% 5.05% 0% 3 1 1 0 0 0 0 3.03% 1.01% 1.01% 0% 0% 0% 0% 3 3.03%
LANVEN (237576) 70 8 3 0 1 1 0 2 2 2 0% 1.43% 1.43% 0% 2.86% 2.86% 2.86% 0 1 2 0 0 0 0 0% 1.43% 2.86% 0% 0% 0% 0% 0 0%
LELIAN (237578) 123 18 2 0 1 2 0 0 1 0 0% 0.81% 1.63% 0% 0% 0.81% 0% 1 0 1 0 0 0 0 0.81% 0% 0.81% 0% 0% 0% 0% 0 0%
LODHI GUJJAR (237579) 203 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
LOPOKE (237577) 1107 150 40 8 1 15 1 34 25 38 0.72% 0.09% 1.36% 0.09% 3.07% 2.26% 3.43% 2 11 14 9 4 0 0 0.18% 0.99% 1.26% 0.81% 0.36% 0% 0% 0 0%
MAIDI KALAN (237585) 170 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
MALA KIRI (238280) 271 42 15 3 0 1 0 10 6 12 1.11% 0% 0.37% 0% 3.69% 2.21% 4.43% 2 6 3 1 1 0 0 0.74% 2.21% 1.11% 0.37% 0.37% 0% 0% 2 0.74%
MANAWALA (237582) 460 70 20 5 4 10 1 0 14 19 1.09% 0.87% 2.17% 0.22% 0% 3.04% 4.13% 4 6 5 3 2 0 0 0.87% 1.3% 1.09% 0.65% 0.43% 0% 0% 0 0%
MANDIAN WALA (238282) 269 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
MANJ (237583) 234 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
MAURE (237584) 271 42 15 3 0 1 0 10 6 12 1.11% 0% 0.37% 0% 3.69% 2.21% 4.43% 2 6 3 1 1 0 0 0.74% 2.21% 1.11% 0.37% 0.37% 0% 0% 2 0.74%
MAURE KHURD (237580) 271 42 15 3 0 1 0 10 6 12 1.11% 0% 0.37% 0% 3.69% 2.21% 4.43% 2 6 3 1 1 0 0 0.74% 2.21% 1.11% 0.37% 0.37% 0% 0% 2 0.74%
MEHAMADPURA (237586) 108 27 12 8 0 3 0 8 8 10 7.41% 0% 2.78% 0% 7.41% 7.41% 9.26% 1 4 2 3 2 0 0 0.93% 3.7% 1.85% 2.78% 1.85% 0% 0% 0 0%
MODOKE (237581) 185 36 6 0 0 0 0 1 0 6 0% 0% 0% 0% 0.54% 0% 3.24% 5 1 0 0 0 0 0 2.7% 0.54% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
MOHLE KE (238281) 149 25 8 0 0 1 0 0 1 7 0% 0% 0.67% 0% 0% 0.67% 4.7% 6 0 1 0 0 0 0 4.03% 0% 0.67% 0% 0% 0% 0% 1 0.67%
MOTLA (238283) 141 12 3 1 0 1 0 0 2 3 0.71% 0% 0.71% 0% 0% 1.42% 2.13% 1 1 0 1 0 0 0 0.71% 0.71% 0% 0.71% 0% 0% 0% 0 0%
MUDH BHILLOWAL (237588) 387 48 5 0 0 2 0 1 3 3 0% 0% 0.52% 0% 0.26% 0.78% 0.78% 2 2 1 0 0 0 0 0.52% 0.52% 0.26% 0% 0% 0% 0% 0 0%
MULLA KOT (237587) 25 5 1 1 0 0 0 0 0 1 4% 0% 0% 0% 0% 0% 4% 0 1 0 0 0 0 0 0% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
MUMAND (243947) 202 25 9 3 2 4 0 2 8 6 1.49% 0.99% 1.98% 0% 0.99% 3.96% 2.97% 1 2 1 3 1 0 0 0.5% 0.99% 0.5% 1.49% 0.5% 0% 0% 1 0.5%
MUZAFARPURA (237589) 52 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
NAWAN JIWAN (237590) 203 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
NEPAL (237591) 257 25 5 0 1 3 0 2 2 3 0% 0.39% 1.17% 0% 0.78% 0.78% 1.17% 1 2 2 0 0 0 0 0.39% 0.78% 0.78% 0% 0% 0% 0% 0 0%
NOORPUR (237593) 171 22 14 0 2 8 0 2 8 1 0% 1.17% 4.68% 0% 1.17% 4.68% 0.58% 2 8 1 0 0 0 0 1.17% 4.68% 0.58% 0% 0% 0% 0% 3 1.75%
ODHAR (237594) 206 47 25 0 0 0 0 1 19 20 0% 0% 0% 0% 0.49% 9.22% 9.71% 8 16 0 0 0 0 0 3.88% 7.77% 0% 0% 0% 0% 0% 1 0.49%
PADRI (237596) 494 27 9 2 0 3 0 3 7 5 0.4% 0% 0.61% 0% 0.61% 1.42% 1.01% 1 3 3 1 0 0 0 0.2% 0.61% 0.61% 0.2% 0% 0% 0% 1 0.2%
PANDORI (237597) 285 31 2 0 1 2 0 0 1 0 0% 0.35% 0.7% 0% 0% 0.35% 0% 1 0 1 0 0 0 0 0.35% 0% 0.35% 0% 0% 0% 0% 0 0%
PANJU KULAL (237595) 75 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
PANJU RAI (237598) 104 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
QAMASKE (237599) 196 25 5 2 1 3 0 3 4 3 1.02% 0.51% 1.53% 0% 1.53% 2.04% 1.53% 0 0 0 4 0 0 0 0% 0% 0% 2.04% 0% 0% 0% 1 0.51%
RAI (237600) 151 19 5 0 0 1 0 0 5 3 0% 0% 0.66% 0% 0% 3.31% 1.99% 1 4 0 0 0 0 0 0.66% 2.65% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
RANIAN (237601) 157 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1 0.64%
SAIDPUR KALAN (237606) 125 7 3 0 1 2 0 0 3 0 0% 0.8% 1.6% 0% 0% 2.4% 0% 1 1 1 0 0 0 0 0.8% 0.8% 0.8% 0% 0% 0% 0% 0 0%
SARANGRA (237602) 569 57 14 3 0 3 0 12 12 12 0.53% 0% 0.53% 0% 2.11% 2.11% 2.11% 1 4 6 0 3 0 0 0.18% 0.7% 1.05% 0% 0.53% 0% 0% 0 0%
SAURIAN (237603) 202 25 9 3 2 4 0 2 8 6 1.49% 0.99% 1.98% 0% 0.99% 3.96% 2.97% 1 2 1 3 1 0 0 0.5% 0.99% 0.5% 1.49% 0.5% 0% 0% 1 0.5%
SHAHURA (237605) 464 68 5 0 0 0 0 0 2 0 0% 0% 0% 0% 0% 0.43% 0% 2 0 0 0 0 0 0 0.43% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3 0.65%
SIDHWAN (237604) 54 16 1 0 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1.85% 1 0 0 0 0 0 0 1.85% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
TALLAH (237607) 34 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
TANANA (237614) 139 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
TAPIALA (237608) 167 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
TAREEN (237609) 116 16 2 0 1 2 0 0 1 0 0% 0.86% 1.72% 0% 0% 0.86% 0% 1 0 1 0 0 0 0 0.86% 0% 0.86% 0% 0% 0% 0% 0 0%
THATHA (237610) 223 23 17 1 1 6 0 12 16 13 0.45% 0.45% 2.69% 0% 5.38% 7.17% 5.83% 2 1 7 6 0 0 0 0.9% 0.45% 3.14% 2.69% 0% 0% 0% 1 0.45%
THATTI (237613) 136 23 15 0 1 2 1 11 8 14 0% 0.74% 1.47% 0.74% 8.09% 5.88% 10.29% 0 8 5 0 0 1 0 0% 5.88% 3.68% 0% 0% 0.74% 0% 1 0.74%
TUR (237612) 128 19 3 0 0 0 0 2 2 3 0% 0% 0% 0% 1.56% 1.56% 2.34% 1 0 2 0 0 0 0 0.78% 0% 1.56% 0% 0% 0% 0% 0 0%
TUT (237611) 256 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
VEHRA (237615) 126 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
VENIEKE (237618) 434 73 1 0 0 0 0 0 1 1 0% 0% 0% 0% 0% 0.23% 0.23% 0 1 0 0 0 0 0 0% 0.23% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%
VEROKE (237616) 192 31 3 0 2 3 0 1 2 1 0% 1.04% 1.56% 0% 0.52% 1.04% 0.52% 1 0 1 0 1 0 0 0.52% 0% 0.52% 0% 0.52% 0% 0% 0 0%
WARYAH (237617) 131 7 4 0 0 2 0 0 4 0 0% 0% 1.53% 0% 0% 3.05% 0% 2 2 0 0 0 0 0 1.53% 1.53% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0%