Disabled Member Households with salaried jobs

State : MAHARASHTRA (27)
District Name Total
Households
Total Disabled
Member Households
% of Disabled Member Households No. of Households with
salaried jobs in
% of Households with
salaried jobs in
No. of Households with
salaried jobs in
Govt.
No. of Households with
salaried jobs in
Public
Sector
No. of Households with
salaried jobs in
Private
Sector
% of Households with
salaried jobs in
Govt.
% of Households with
salaried jobs in
Public
Sector
% of Households with
salaried jobs in
Private
Sector
AHMEDNAGAR (466) 733945 56310 7.67% 2690 814 996 0.37% 0.11% 0.14%
AKOLA (467) 256471 25846 10.08% 891 79 118 0.35% 0.03% 0.05%
AMRAVATI (468) 438820 38451 8.76% 1131 208 203 0.26% 0.05% 0.05%
AURANGABAD (469) 437160 29149 6.67% 884 268 252 0.2% 0.06% 0.06%
BEED (470) 451311 36958 8.19% 1406 270 243 0.31% 0.06% 0.05%
BHANDARA (471) 230804 15570 6.75% 555 55 179 0.24% 0.02% 0.08%
BULDHANA (472) 459981 47864 10.41% 1991 175 264 0.43% 0.04% 0.06%
CHANDRAPUR (473) 375621 26486 7.05% 948 224 316 0.25% 0.06% 0.08%
DHULE (474) 285062 23122 8.11% 871 118 143 0.31% 0.04% 0.05%
GADCHIROLI (475) 210013 12847 6.12% 447 21 69 0.21% 0.01% 0.03%
GONDIA (476) 247259 14997 6.07% 498 28 109 0.2% 0.01% 0.04%
HINGOLI (477) 198682 22709 11.43% 652 64 47 0.33% 0.03% 0.02%
JALGAON (478) 629590 48115 7.64% 1728 330 341 0.27% 0.05% 0.05%
JALNA (479) 303458 27401 9.03% 660 161 168 0.22% 0.05% 0.06%
KOLHAPUR (480) 575423 34232 5.95% 2120 990 3288 0.37% 0.17% 0.57%
LATUR (481) 360602 36620 10.16% 1911 221 467 0.53% 0.06% 0.13%
NAGPUR (484) 369674 15428 4.17% 694 156 749 0.19% 0.04% 0.2%
NANDED (485) 480900 35800 7.44% 1434 172 266 0.3% 0.04% 0.06%
NANDURBAR (486) 288702 11998 4.16% 377 77 63 0.13% 0.03% 0.02%
NASHIK (487) 675050 33346 4.94% 1281 239 706 0.19% 0.04% 0.1%
OSMANABAD (488) 297568 32093 10.79% 1347 219 275 0.45% 0.07% 0.09%
PALGHAR (665) 326612 12357 3.78% 541 161 806 0.17% 0.05% 0.25%
PARBHANI (489) 258608 16810 6.5% 431 62 72 0.17% 0.02% 0.03%
PUNE (490) 695094 40533 5.83% 1973 686 4122 0.28% 0.1% 0.59%
RAIGAD (491) 385444 17714 4.6% 1065 815 1828 0.28% 0.21% 0.47%
RATNAGIRI (492) 336151 19188 5.71% 811 186 1254 0.24% 0.06% 0.37%
SANGLI (493) 411888 26394 6.41% 1252 442 1290 0.3% 0.11% 0.31%
SATARA (494) 509977 32748 6.42% 2223 737 1852 0.44% 0.14% 0.36%
SINDHUDURG (495) 180815 11462 6.34% 752 112 339 0.42% 0.06% 0.19%
SOLAPUR (496) 589485 34758 5.9% 1628 379 400 0.28% 0.06% 0.07%
THANE (497) 221773 9769 4.4% 804 265 810 0.36% 0.12% 0.37%
WARDHA (498) 225903 14037 6.21% 549 80 219 0.24% 0.04% 0.1%
WASHIM (499) 216989 21704 10% 663 94 52 0.31% 0.04% 0.02%
YAVATMAL (500) 547546 39789 7.27% 1148 117 233 0.21% 0.02% 0.04%