Disabled Member Households with salaried jobs

State : GUJARAT (24)
District Name Total
Households
Total Disabled
Member Households
% of Disabled Member Households No. of Households with
salaried jobs in
% of Households with
salaried jobs in
No. of Households with
salaried jobs in
Govt.
No. of Households with
salaried jobs in
Public
Sector
No. of Households with
salaried jobs in
Private
Sector
% of Households with
salaried jobs in
Govt.
% of Households with
salaried jobs in
Public
Sector
% of Households with
salaried jobs in
Private
Sector
AHMADABAD (438) 440855 16499 3.74% 412 187 1483 0.09% 0.04% 0.34%
AMRELI (439) 243383 11051 4.54% 312 36 70 0.13% 0.01% 0.03%
ANAND (440) 312769 15099 4.83% 395 149 628 0.13% 0.05% 0.2%
ARVALLI (672) 186648 11184 5.99% 578 44 136 0.31% 0.02% 0.07%
BANAS KANTHA (441) 518267 31116 6% 1002 157 526 0.19% 0.03% 0.1%
BHARUCH (442) 228924 7515 3.28% 346 118 814 0.15% 0.05% 0.36%
BHAVNAGAR (443) 245427 13097 5.34% 680 192 162 0.28% 0.08% 0.07%
BOTAD (676) 91107 3717 4.08% 86 13 105 0.09% 0.01% 0.12%
CHHOTAUDEPUR (668) 197218 6988 3.54% 207 69 66 0.1% 0.03% 0.03%
DANG (444) 44869 1582 3.53% 49 2 4 0.11% 0% 0.01%
DEVBHUMI DWARKA (674) 88598 4003 4.52% 85 15 49 0.1% 0.02% 0.06%
DOHAD (445) 337849 21494 6.36% 673 45 99 0.2% 0.01% 0.03%
GANDHINAGAR (446) 510380 25572 5.01% 1267 671 2443 0.25% 0.13% 0.48%
GIR SOMNATH (675) 140697 7938 5.64% 241 45 118 0.17% 0.03% 0.08%
JAMNAGAR (447) 119682 4876 4.07% 140 27 52 0.12% 0.02% 0.04%
JUNAGADH (448) 186867 11777 6.3% 323 39 65 0.17% 0.02% 0.03%
KACHCHH (449) 275000 9734 3.54% 306 70 414 0.11% 0.03% 0.15%
KHEDA (450) 332510 16988 5.11% 459 80 306 0.14% 0.02% 0.09%
MAHESANA (451) 384368 23132 6.02% 1210 238 939 0.31% 0.06% 0.24%
MORBI (673) 132389 5137 3.88% 151 58 103 0.11% 0.04% 0.08%
Mahisagar (669) 180188 12583 6.98% 659 45 105 0.37% 0.02% 0.06%
NARMADA (452) 112093 5747 5.13% 194 16 49 0.17% 0.01% 0.04%
NAVSARI (453) 220329 6715 3.05% 286 90 531 0.13% 0.04% 0.24%
PANCH MAHALS (454) 273124 14142 5.18% 424 68 264 0.16% 0.02% 0.1%
PATAN (455) 214617 15357 7.16% 444 62 221 0.21% 0.03% 0.1%
PORBANDAR (456) 63747 3343 5.24% 91 7 26 0.14% 0.01% 0.04%
RAJKOT (457) 265412 10787 4.06% 289 66 147 0.11% 0.02% 0.06%
SABAR KANTHA (458) 248742 15650 6.29% 883 188 357 0.35% 0.08% 0.14%
SURAT (459) 297484 8072 2.71% 446 148 964 0.15% 0.05% 0.32%
SURENDRANAGAR (460) 214633 10834 5.05% 274 41 129 0.13% 0.02% 0.06%
TAPI (641) 167292 4358 2.61% 155 11 88 0.09% 0.01% 0.05%
VADODARA (461) 377757 13332 3.53% 302 451 1290 0.08% 0.12% 0.34%
VALSAD (462) 276071 6457 2.34% 186 154 884 0.07% 0.06% 0.32%