All Households with salaried jobs

State : PUNJAB (3)
District Name Total
Households
No. of Households with
salaried jobs in
% of Households with
salaried jobs in
No. of Households with
salaried jobs in
Govt.
No. of Households with
salaried jobs in
Public
Sector
No. of Households with
salaried jobs in
Private
Sector
% of Households with
salaried jobs in
Govt.
% of Households with
salaried jobs in
Public
Sector
% of Households with
salaried jobs in
Private
Sector
AMRITSAR (27) 342196 24989 5056 17579 7.3% 1.48% 5.14%
BARNALA (605) 77351 3452 412 1495 4.46% 0.53% 1.93%
BATHINDA (28) 193315 9789 1734 3100 5.06% 0.9% 1.6%
FARIDKOT (29) 147309 9483 1786 3834 6.44% 1.21% 2.6%
FATEHGARH SAHIB (30) 77602 5887 317 4266 7.59% 0.41% 5.5%
FAZILKA (651) 249592 10813 397 3111 4.33% 0.16% 1.25%
FIROZEPUR (31) 326453 18825 932 5599 5.77% 0.29% 1.72%
GURDASPUR (32) 320487 40425 2523 11581 12.61% 0.79% 3.61%
HOSHIARPUR (33) 316026 38563 2151 17641 12.2% 0.68% 5.58%
JALANDHAR (34) 243193 12918 1668 15057 5.31% 0.69% 6.19%
KAPURTHALA (35) 107191 9504 2774 5299 8.87% 2.59% 4.94%
LUDHIANA (36) 378448 27097 7748 61491 7.16% 2.05% 16.25%
MANSA (37) 116780 5166 231 1534 4.42% 0.2% 1.31%
MOGA (38) 195909 9534 827 3800 4.87% 0.42% 1.94%
PATHANKOT (662) 91662 15814 584 5876 17.25% 0.64% 6.41%
PATIALA (41) 314266 20224 2317 14212 6.44% 0.74% 4.52%
RUPNAGAR (42) 123885 16496 883 8850 13.32% 0.71% 7.14%
S.A.S Nagar (608) 80659 7926 1013 12411 9.83% 1.26% 15.39%
SANGRUR (43) 223224 13546 4452 8859 6.07% 1.99% 3.97%
SRI MUKTSAR SAHIB (39) 169813 7590 301 2186 4.47% 0.18% 1.29%
Shahid Bhagat Singh Nagar (40) 126230 8963 537 6327 7.1% 0.43% 5.01%
Tarn Taran (609) 251342 15761 804 5485 6.27% 0.32% 2.18%