All Households with salaried jobs

State : MAHARASHTRA (27)
District Name Total
Households
No. of Households with
salaried jobs in
% of Households with
salaried jobs in
No. of Households with
salaried jobs in
Govt.
No. of Households with
salaried jobs in
Public
Sector
No. of Households with
salaried jobs in
Private
Sector
% of Households with
salaried jobs in
Govt.
% of Households with
salaried jobs in
Public
Sector
% of Households with
salaried jobs in
Private
Sector
AHMEDNAGAR (466) 733945 41696 13095 16575 5.68% 1.78% 2.26%
AKOLA (467) 256471 11327 1297 2275 4.42% 0.51% 0.89%
AMRAVATI (468) 438820 16619 2248 3226 3.79% 0.51% 0.74%
AURANGABAD (469) 437160 10766 4182 7419 2.46% 0.96% 1.7%
BEED (470) 451311 22167 3418 3839 4.91% 0.76% 0.85%
BHANDARA (471) 230804 13465 1354 4353 5.83% 0.59% 1.89%
BULDHANA (472) 459981 22011 1846 3581 4.79% 0.4% 0.78%
CHANDRAPUR (473) 375621 19605 5654 7827 5.22% 1.51% 2.08%
DHULE (474) 285062 11737 1601 2513 4.12% 0.56% 0.88%
GADCHIROLI (475) 210013 9835 565 1612 4.68% 0.27% 0.77%
GONDIA (476) 247259 9323 580 2368 3.77% 0.23% 0.96%
HINGOLI (477) 198682 6737 781 752 3.39% 0.39% 0.38%
JALGAON (478) 629590 26939 5078 5832 4.28% 0.81% 0.93%
JALNA (479) 303458 7194 1504 1935 2.37% 0.5% 0.64%
KOLHAPUR (480) 575423 40846 20051 74530 7.1% 3.48% 12.95%
LATUR (481) 360602 24077 2787 5904 6.68% 0.77% 1.64%
NAGPUR (484) 369674 23177 7029 32341 6.27% 1.9% 8.75%
NANDED (485) 480900 22203 2243 3325 4.62% 0.47% 0.69%
NANDURBAR (486) 288702 8134 1566 1344 2.82% 0.54% 0.47%
NASHIK (487) 675050 30021 5991 16261 4.45% 0.89% 2.41%
OSMANABAD (488) 297568 16268 2260 3337 5.47% 0.76% 1.12%
PALGHAR (665) 326612 15595 7295 33510 4.77% 2.23% 10.26%
PARBHANI (489) 258608 6888 1195 1473 2.66% 0.46% 0.57%
PUNE (490) 695094 38454 14558 112671 5.53% 2.09% 16.21%
RAIGAD (491) 385444 27036 23448 54794 7.01% 6.08% 14.22%
RATNAGIRI (492) 336151 19423 3528 25409 5.78% 1.05% 7.56%
SANGLI (493) 411888 23908 7441 26164 5.8% 1.81% 6.35%
SATARA (494) 509977 38734 14373 34304 7.6% 2.82% 6.73%
SINDHUDURG (495) 180815 16318 2566 6836 9.02% 1.42% 3.78%
SOLAPUR (496) 589485 29389 6853 8090 4.99% 1.16% 1.37%
THANE (497) 221773 17654 8976 34580 7.96% 4.05% 15.59%
WARDHA (498) 225903 13251 2216 6722 5.87% 0.98% 2.98%
WASHIM (499) 216989 8862 977 907 4.08% 0.45% 0.42%
YAVATMAL (500) 547546 19560 1852 4326 3.57% 0.34% 0.79%