All Households with salaried jobs

State : UTTAR PRADESH (9) >> District : SANT KABEER NAGAR (178)
Block Name Total
Households
No. of Households with
salaried jobs in
% of Households with
salaried jobs in
No. of Households with
salaried jobs in
Govt.
No. of Households with
salaried jobs in
Public
Sector
No. of Households with
salaried jobs in
Private
Sector
% of Households with
salaried jobs in
Govt.
% of Households with
salaried jobs in
Public
Sector
% of Households with
salaried jobs in
Private
Sector
BAGHAULI (1501) 31767 1588 128 172 5% 0.4% 0.54%
BELHAR KALA (1502) 20199 730 213 78 3.61% 1.05% 0.39%
HAINSAR BAZAR (1503) 31921 1421 329 489 4.45% 1.03% 1.53%
KHALILABAD (1504) 30251 2078 321 369 6.87% 1.06% 1.22%
MEHDAWAL (1505) 24101 568 81 92 2.36% 0.34% 0.38%
NATH NAGAR (1506) 29941 1861 1394 3289 6.22% 4.66% 10.98%
PAULI (1507) 17871 574 308 188 3.21% 1.72% 1.05%
SANTHA (1508) 21931 537 67 151 2.45% 0.31% 0.69%
SEMARIYAWAN (1509) 29863 788 640 981 2.64% 2.14% 3.29%