All Households with salaried jobs

State : UTTAR PRADESH (9) >> District : JAUNPUR (152)
Block Name Total
Households
No. of Households with
salaried jobs in
% of Households with
salaried jobs in
No. of Households with
salaried jobs in
Govt.
No. of Households with
salaried jobs in
Public
Sector
No. of Households with
salaried jobs in
Private
Sector
% of Households with
salaried jobs in
Govt.
% of Households with
salaried jobs in
Public
Sector
% of Households with
salaried jobs in
Private
Sector
BADLA PUR (1223) 31140 1654 637 4579 5.31% 2.05% 14.7%
BAKSHA (1224) 28931 2141 1227 2045 7.4% 4.24% 7.07%
BARASATHI (1225) 28639 1428 1092 1725 4.99% 3.81% 6.02%
DHARMA PUR (1226) 16081 1078 291 1034 6.7% 1.81% 6.43%
DOBHI (1227) 25802 1919 774 1465 7.44% 3% 5.68%
JALAL PUR (1228) 24351 1337 421 2498 5.49% 1.73% 10.26%
KARANJA KALA (1229) 30629 1558 1071 2657 5.09% 3.5% 8.67%
KERAKAT (1230) 27451 1401 327 1520 5.1% 1.19% 5.54%
KHUTHAN (1231) 30457 1091 1148 3114 3.58% 3.77% 10.22%
MACHCHALI SHAHAR (1232) 32435 1376 953 4310 4.24% 2.94% 13.29%
MAHARAJ GANJ (1233) 24157 1319 272 4095 5.46% 1.13% 16.95%
MARIYAHU (1234) 31362 2031 1218 1011 6.48% 3.88% 3.22%
MUFTI GANJ (1235) 19360 983 662 1188 5.08% 3.42% 6.14%
MUNGRA BADSHAH PUR (1236) 28817 1219 454 587 4.23% 1.58% 2.04%
RAM NAGAR (1237) 31084 1476 725 3978 4.75% 2.33% 12.8%
RAM PUR (1238) 32168 1087 1309 2784 3.38% 4.07% 8.65%
SHAH GANJ (1239) 38465 992 427 1844 2.58% 1.11% 4.79%
SIKRARA (1240) 23399 1495 422 529 6.39% 1.8% 2.26%
SIRKONI (1241) 25154 1863 443 2580 7.41% 1.76% 10.26%
SUITHA KALA (1242) 25590 1152 843 1058 4.5% 3.29% 4.13%
SUJAN GANJ (1243) 29971 1476 1418 1018 4.92% 4.73% 3.4%