All Households with salaried jobs

State : UTTAR PRADESH (9) >> District : ETAWAH (139)
Block Name Total
Households
No. of Households with
salaried jobs in
% of Households with
salaried jobs in
No. of Households with
salaried jobs in
Govt.
No. of Households with
salaried jobs in
Public
Sector
No. of Households with
salaried jobs in
Private
Sector
% of Households with
salaried jobs in
Govt.
% of Households with
salaried jobs in
Public
Sector
% of Households with
salaried jobs in
Private
Sector
BARHPURA (1078) 26013 1356 590 2265 5.21% 2.27% 8.71%
BASREHAR (1079) 29157 1366 243 992 4.68% 0.83% 3.4%
BHARTHANA (1080) 31150 1324 159 637 4.25% 0.51% 2.04%
CHAKARNAGAR (1081) 14006 999 290 624 7.13% 2.07% 4.46%
JASWANTNAGAR (1082) 30187 1743 1562 1017 5.77% 5.17% 3.37%
MAHEWA (1083) 40963 2630 876 2005 6.42% 2.14% 4.89%
SEFAI (1084) 19373 1368 74 569 7.06% 0.38% 2.94%
TAKHA (1085) 22830 843 92 498 3.69% 0.4% 2.18%