All Households with salaried jobs

State : UTTAR PRADESH (9) >> District : BASTI (131)
Block Name Total
Households
No. of Households with
salaried jobs in
% of Households with
salaried jobs in
No. of Households with
salaried jobs in
Govt.
No. of Households with
salaried jobs in
Public
Sector
No. of Households with
salaried jobs in
Private
Sector
% of Households with
salaried jobs in
Govt.
% of Households with
salaried jobs in
Public
Sector
% of Households with
salaried jobs in
Private
Sector
BAHADURPUR (974) 30576 1696 183 253 5.55% 0.6% 0.83%
BANKATI (975) 31495 1604 284 364 5.09% 0.9% 1.16%
BASTI (976) 34193 3436 862 790 10.05% 2.52% 2.31%
BUGAULIYA (977) 18851 940 296 305 4.99% 1.57% 1.62%
GAUR (978) 36245 1707 457 899 4.71% 1.26% 2.48%
HARRAIYA (979) 26525 1584 794 676 5.97% 2.99% 2.55%
KAPTANGANJ (980) 19492 1431 517 549 7.34% 2.65% 2.82%
KUDARAHA (981) 25999 1109 619 424 4.27% 2.38% 1.63%
PARAS RAMPUR (982) 28680 1145 691 869 3.99% 2.41% 3.03%
RAMNAGAR (983) 26139 920 295 333 3.52% 1.13% 1.27%
RUDAULI (984) 19977 905 125 121 4.53% 0.63% 0.61%
SALTAUA GOPAL PUR (985) 29409 1230 431 335 4.18% 1.47% 1.14%
SAU GHAT (986) 25085 1455 287 368 5.8% 1.14% 1.47%
VIKRAM JOT (987) 24983 1065 349 736 4.26% 1.4% 2.95%