All Households with salaried jobs

State : UTTAR PRADESH (9) >> District : BAHRAICH (125)
Block Name Total
Households
No. of Households with
salaried jobs in
% of Households with
salaried jobs in
No. of Households with
salaried jobs in
Govt.
No. of Households with
salaried jobs in
Public
Sector
No. of Households with
salaried jobs in
Private
Sector
% of Households with
salaried jobs in
Govt.
% of Households with
salaried jobs in
Public
Sector
% of Households with
salaried jobs in
Private
Sector
BALAHA (894) 41270 448 230 530 1.09% 0.56% 1.28%
CHITAURA (895) 41780 967 66 524 2.31% 0.16% 1.25%
HUZOORPUR (896) 31875 505 887 625 1.58% 2.78% 1.96%
JARWAL (897) 33083 451 379 250 1.36% 1.15% 0.76%
KAISARGANJ (898) 25451 563 2564 381 2.21% 10.07% 1.5%
MAHASI (899) 39013 285 282 222 0.73% 0.72% 0.57%
MIHINPURWA (900) 58719 562 136 405 0.96% 0.23% 0.69%
NAWABGANJ (901) 33186 196 124 97 0.59% 0.37% 0.29%
PAYAGPUR (903) 32604 1165 95 268 3.57% 0.29% 0.82%
PHAKHARPUR (902) 41567 339 570 559 0.82% 1.37% 1.34%
RISIA (904) 33782 437 64 142 1.29% 0.19% 0.42%
SHIVPUR (905) 43033 438 38 196 1.02% 0.09% 0.46%
TEJWAPUR (906) 35618 413 572 502 1.16% 1.61% 1.41%
VISHESHWARGANJ (907) 33486 786 175 774 2.35% 0.52% 2.31%