All Households with salaried jobs

State : UTTAR PRADESH (9) >> District : RAE BARELI (175) >> Block : UNCHAHAR (1483)
GP Name Total
Households
No. of Households with
salaried jobs in
% of Households with
salaried jobs in
No. of Households with
salaried jobs in
Govt.
No. of Households with
salaried jobs in
Public
Sector
No. of Households with
salaried jobs in
Private
Sector
% of Households with
salaried jobs in
Govt.
% of Households with
salaried jobs in
Public
Sector
% of Households with
salaried jobs in
Private
Sector
AIMA JAHANMIYAN (84325) 380 14 6 2 3.68% 1.58% 0.53%
ARKHA MUSTAKIL (84326) 1981 133 17 6 6.71% 0.86% 0.3%
BABHANPUR (84327) 361 22 14 0 6.09% 3.88% 0%
BAHERAWA (84328) 468 20 0 0 4.27% 0% 0%
BEHRA MAU (84329) 327 4 12 0 1.22% 3.67% 0%
BHAGIPUR (84330) 225 11 0 0 4.89% 0% 0%
CHANDRAI (84331) 290 11 2 0 3.79% 0.69% 0%
DAULATPUR (84351) 424 11 1 1 2.59% 0.24% 0.24%
GANGAULI (84332) 716 27 3 0 3.77% 0.42% 0%
GANGSARI (84333) 363 22 0 0 6.06% 0% 0%
GOKANA MUSTAKIL (84334) 354 6 0 0 1.69% 0% 0%
GOPALPUR UDHAWAN (84335) 301 12 0 0 3.99% 0% 0%
HATWA (84336) 482 8 0 0 1.66% 0% 0%
ISHWAR DASPUR (84337) 435 35 3 3 8.05% 0.69% 0.69%
JABBARIPUR (84338) 335 9 0 0 2.69% 0% 0%
Jasuali (269116) 209 2 1 1 0.96% 0.48% 0.48%
KALIKPUR KALA (84339) 339 14 0 0 4.13% 0% 0%
KALYANI (84340) 461 4 0 0 0.87% 0% 0%
KAMOLI (84341) 370 11 1 0 2.97% 0.27% 0%
KAND RAWAN (84342) 2011 100 8 0 4.97% 0.4% 0%
KHARAULI MUSTAKIL (84343) 869 49 1 7 5.64% 0.12% 0.81%
KHOJANPUR (84344) 364 8 2 6 2.2% 0.55% 1.65%
KHURAMPUR (84345) 410 9 14 0 2.2% 3.41% 0%
KISUNDASPUR (84346) 584 12 14 2 2.05% 2.4% 0.34%
KOTIYA CHINTA (84347) 637 35 3 4 5.49% 0.47% 0.63%
KOTRA BAHADUR GANJ (84348) 1104 53 2 5 4.8% 0.18% 0.45%
MADARIPUR (84349) 394 13 4 15 3.3% 1.02% 3.81%
MATRAULI (84350) 718 17 0 0 2.37% 0% 0%
MOKHARA (84352) 400 6 0 0 1.5% 0% 0%
MURAR MAU (84353) 329 25 1 20 7.6% 0.3% 6.08%
Manipur Bhatehari (269129) 193 9 0 1 4.66% 0% 0.52%
NIGOHA (84354) 345 10 1 0 2.9% 0.29% 0%
Newada (269135) 217 15 1 0 6.91% 0.46% 0%
PACH KHARA (84355) 518 34 0 0 6.56% 0% 0%
PATTI RAHAS KAITHWALMUSTAKIL (84356) 977 20 0 1 2.05% 0% 0.1%
PURWARA (84357) 388 29 3 2 7.47% 0.77% 0.52%
RAM SANDA (84358) 402 12 0 0 2.99% 0% 0%
RAMCHANDARPUR (84359) 333 11 3 1 3.3% 0.9% 0.3%
SALIMPUR BHAIDON (84360) 408 22 2 3 5.39% 0.49% 0.74%
SAR BAHDA (84361) 223 5 0 0 2.24% 0% 0%
SARAI BHAN (84362) 209 6 1 0 2.87% 0.48% 0%
SARAI PARSOO (84363) 365 18 1 3 4.93% 0.27% 0.82%
SARAI SAHIJAN (84364) 307 7 6 8 2.28% 1.95% 2.61%
SARAIN HARDO (84365) 501 14 1 0 2.79% 0.2% 0%
SAWANPUR NEWADA (84366) 518 20 0 0 3.86% 0% 0%
SAWAYA DHANI (84367) 474 14 1 0 2.95% 0.21% 0%
SAWAYAYA HASAN (84368) 439 7 3 0 1.59% 0.68% 0%
SAWAYYA RAJE (84369) 319 2 0 1 0.63% 0% 0.31%
SEMRI RANAPUR (84370) 173 4 1 0 2.31% 0.58% 0%
SHAHJADPUR MU. (84371) 290 9 14 6 3.1% 4.83% 2.07%
SUKRULLAPUR (84372) 401 14 2 1 3.49% 0.5% 0.25%
Sarain Tula Ram (269141) 235 5 0 0 2.13% 0% 0%
UNCHA HAR DEHAT (84373) 2695 431 764 38 15.99% 28.35% 1.41%