All Households with salaried jobs

State : UTTAR PRADESH (9) >> District : RAE BARELI (175) >> Block : ROHANIA (1476)
GP Name Total
Households
No. of Households with
salaried jobs in
% of Households with
salaried jobs in
No. of Households with
salaried jobs in
Govt.
No. of Households with
salaried jobs in
Public
Sector
No. of Households with
salaried jobs in
Private
Sector
% of Households with
salaried jobs in
Govt.
% of Households with
salaried jobs in
Public
Sector
% of Households with
salaried jobs in
Private
Sector
AIHARI BUZURG (83988) 204 6 0 0 2.94% 0% 0%
Alinagar Askaranpur (269364) 239 4 1 3 1.67% 0.42% 1.26%
CHHATAUNA MARAINI (83989) 333 8 0 0 2.4% 0% 0%
DELAULI (83990) 507 20 0 5 3.94% 0% 0.99%
Dhaurhara (269370) 223 5 0 0 2.24% 0% 0%
GAGEHARA GULAL GANJ (83992) 691 23 2 2 3.33% 0.29% 0.29%
GHAMAULI (83991) 279 2 0 0 0.72% 0% 0%
HAMID PUR BADA GAON (83993) 383 5 1 1 1.31% 0.26% 0.26%
ITAILI (83994) 249 6 1 0 2.41% 0.4% 0%
ITAURA BUZURG (83995) 2484 86 11 10 3.46% 0.44% 0.4%
KAMALPUR (83996) 238 10 0 1 4.2% 0% 0.42%
Khan alampur Sathara (269376) 184 0 0 0 0% 0% 0%
MATRAMPUR (83997) 345 17 4 4 4.93% 1.16% 1.16%
MAWAI (83998) 385 9 1 3 2.34% 0.26% 0.78%
MIRAZAPUR AIHARI (83999) 579 13 0 1 2.25% 0% 0.17%
PARSIPUR (84000) 397 15 1 2 3.78% 0.25% 0.5%
PRAYAGPUR NANDAURA (84001) 458 37 0 4 8.08% 0% 0.87%
PURE KHIRO DHAR (272062) 249 2 1 0 0.8% 0.4% 0%
RAIPUR1 (84002) 300 2 0 0 0.67% 0% 0%
RASOOLPUR (84003) 1369 20 2 9 1.46% 0.15% 0.66%
ROHANIYA (84004) 746 4 1 0 0.54% 0.13% 0%
SARAIN AKHTIYAR (84005) 302 5 0 0 1.66% 0% 0%
SARENI (84006) 343 18 0 0 5.25% 0% 0%
Salimpur Baherwar (271948) 218 1 0 1 0.46% 0% 0.46%
UMARAN (84007) 972 34 1 4 3.5% 0.1% 0.41%
USARAUNA (84008) 618 13 0 2 2.1% 0% 0.32%