All Households with salaried jobs

State : UTTAR PRADESH (9) >> District : RAE BARELI (175) >> Block : DIH (1469)
GP Name Total
Households
No. of Households with
salaried jobs in
% of Households with
salaried jobs in
No. of Households with
salaried jobs in
Govt.
No. of Households with
salaried jobs in
Public
Sector
No. of Households with
salaried jobs in
Private
Sector
% of Households with
salaried jobs in
Govt.
% of Households with
salaried jobs in
Public
Sector
% of Households with
salaried jobs in
Private
Sector
AHAL (83669) 410 11 1 1 2.68% 0.24% 0.24%
ASHA RASHIDPUR (83670) 379 6 4 4 1.58% 1.06% 1.06%
ATAWAN (83671) 387 16 4 2 4.13% 1.03% 0.52%
BAHUTAI (83672) 343 0 0 0 0% 0% 0%
BAITAURA (83673) 812 27 4 2 3.33% 0.49% 0.25%
BARUWA (83674) 682 45 9 1 6.6% 1.32% 0.15%
BIRNAWAN (83675) 1856 61 148 2 3.29% 7.97% 0.11%
DEEH (83676) 2314 46 6 4 1.99% 0.26% 0.17%
DELA (83677) 593 16 1 1 2.7% 0.17% 0.17%
DILAWALPUR (83678) 340 14 0 0 4.12% 0% 0%
DOHRI (83679) 325 22 2 4 6.77% 0.62% 1.23%
GARWA (83680) 492 18 6 1 3.66% 1.22% 0.2%
GHISI GARH (83681) 334 7 2 0 2.1% 0.6% 0%
GOPALPUR (83682) 171 5 30 16 2.92% 17.54% 9.36%
HAJIPUR (83683) 338 5 0 1 1.48% 0% 0.3%
JAGDISHPUR (83684) 892 49 7 1 5.49% 0.78% 0.11%
KACHNAWAN (83685) 593 12 2 0 2.02% 0.34% 0%
KAMALPUR BARAILA (83686) 217 3 34 0 1.38% 15.67% 0%
KHETAU DHAN (83687) 584 20 2 1 3.42% 0.34% 0.17%
MADHUKARPUR (83688) 345 0 0 0 0% 0% 0%
MAJHILAHA (83689) 655 14 0 12 2.14% 0% 1.83%
MAU (83690) 1430 7 2 1 0.49% 0.14% 0.07%
NARAYANPUR (83691) 272 7 0 0 2.57% 0% 0%
NIGOHI (83692) 416 15 5 6 3.61% 1.2% 1.44%
PADMANPUR VIJAULI (83693) 315 21 2 1 6.67% 0.63% 0.32%
PHAGOOPUR (83694) 516 3 0 0 0.58% 0% 0%
POORAB NAYN (83696) 550 49 2 0 8.91% 0.36% 0%
POTHAI (83695) 1389 19 0 1 1.37% 0% 0.07%
RAIPUR TODI (83697) 731 40 36 6 5.47% 4.92% 0.82%
ROKHA (83698) 2062 26 3 3 1.26% 0.15% 0.15%
SADIPUR KOTWA (83699) 365 5 0 0 1.37% 0% 0%
SARAI MANIK (83700) 1226 43 7 0 3.51% 0.57% 0%
SIRSI (83701) 313 2 0 0 0.64% 0% 0%
SURAYYA MUVAKKIL PUR (83702) 179 2 2 0 1.12% 1.12% 0%
TEKARI DANDU (83703) 1228 25 5 0 2.04% 0.41% 0%
TEKARI SAHAN (83704) 455 10 7 9 2.2% 1.54% 1.98%
THAURI (83705) 349 2 1 0 0.57% 0.29% 0%
ghatampur (271803) 175 5 0 0 2.86% 0% 0%
pradhanpur (271804) 211 1 0 0 0.47% 0% 0%
rawari saidpur (271806) 198 9 0 0 4.55% 0% 0%
sunga (271814) 205 3 0 0 1.46% 0% 0%