All Households with salaried jobs

State : UTTAR PRADESH (9) >> District : RAE BARELI (175) >> Block : CHHATOH (1466)
GP Name Total
Households
No. of Households with
salaried jobs in
% of Households with
salaried jobs in
No. of Households with
salaried jobs in
Govt.
No. of Households with
salaried jobs in
Public
Sector
No. of Households with
salaried jobs in
Private
Sector
% of Households with
salaried jobs in
Govt.
% of Households with
salaried jobs in
Public
Sector
% of Households with
salaried jobs in
Private
Sector
ABDU MAU (83539) 234 9 2 1 3.85% 0.85% 0.43%
ASHRAFPUR (83540) 812 12 11 3 1.48% 1.35% 0.37%
Alampur (269286) 279 11 0 0 3.94% 0% 0%
BAGBHANPUR (83541) 743 42 19 54 5.65% 2.56% 7.27%
BANI (83542) 331 11 0 12 3.32% 0% 3.63%
BARA (83543) 715 15 1 63 2.1% 0.14% 8.81%
BARAWAN (83544) 370 18 0 0 4.86% 0% 0%
BARKHURDARPUR (83545) 356 3 0 21 0.84% 0% 5.9%
BEDHAUNA (83546) 379 9 0 1 2.37% 0% 0.26%
BEWAL (83547) 669 52 3 8 7.77% 0.45% 1.2%
BHELIYA (83548) 460 8 0 0 1.74% 0% 0%
BHUWALPUR SISNI (83549) 886 28 1 0 3.16% 0.11% 0%
CHANDAWAHIPUR (83550) 313 9 0 0 2.88% 0% 0%
CHATURPUR (83551) 528 11 2 0 2.08% 0.38% 0%
CHHATOH (83552) 753 17 11 9 2.26% 1.46% 1.2%
DOSTPUR BURHWARA (83553) 307 6 0 0 1.95% 0% 0%
Deegha (269338) 412 10 0 1 2.43% 0% 0.24%
GARHA (83554) 343 7 29 8 2.04% 8.45% 2.33%
Hajipur (269309) 256 10 0 0 3.91% 0% 0%
JAGATPUR1 (83555) 345 8 2 0 2.32% 0.58% 0%
JAMALPUR HURAYYA (83556) 292 1 0 0 0.34% 0% 0%
KANTA (83557) 312 11 1 0 3.53% 0.32% 0%
KAZIPUR TELIYANI (83558) 468 8 0 4 1.71% 0% 0.85%
KOLWA (83559) 408 9 1 1 2.21% 0.25% 0.25%
KUKHA (83560) 359 7 0 0 1.95% 0% 0%
KUNWAR MAU (83561) 1275 33 0 0 2.59% 0% 0%
KURHA (83562) 573 20 1 0 3.49% 0.17% 0%
Kaporpur (269273) 310 2 0 0 0.65% 0% 0%
Kodhara (269321) 225 12 0 2 5.33% 0% 0.89%
LAHENGA (83563) 578 8 0 0 1.38% 0% 0%
LAKHAPUR (83564) 433 5 11 4 1.15% 2.54% 0.92%
MAHANANDPUR (83565) 209 1 0 0 0.48% 0% 0%
MEDAPUR (83566) 316 22 69 0 6.96% 21.84% 0%
Mahmadpur Namaksar (272032) 308 2 1 0 0.65% 0.32% 0%
Makdoompur (269356) 286 7 0 2 2.45% 0% 0.7%
NASIRABAD (83567) 2141 37 6 1 1.73% 0.28% 0.05%
Ninawan (269366) 186 5 1 1 2.69% 0.54% 0.54%
PADUMPUR (83568) 439 17 1 0 3.87% 0.23% 0%
PARAIYA NAMAKSAR (83569) 848 44 0 11 5.19% 0% 1.3%
PURE RAE (83570) 533 30 0 0 5.63% 0% 0%
SANDAHA (83571) 770 26 0 0 3.38% 0% 0%
SARAIN (83572) 298 6 0 0 2.01% 0% 0%
Sulaipur (272033) 184 4 0 0 2.17% 0% 0%
Tarapur (272034) 186 5 0 0 2.69% 0% 0%