All Households with salaried jobs

State : UTTAR PRADESH (9) >> District : RAE BARELI (175) >> Block : BACHHARAWAN (1464)
GP Name Total
Households
No. of Households with
salaried jobs in
% of Households with
salaried jobs in
No. of Households with
salaried jobs in
Govt.
No. of Households with
salaried jobs in
Public
Sector
No. of Households with
salaried jobs in
Private
Sector
% of Households with
salaried jobs in
Govt.
% of Households with
salaried jobs in
Public
Sector
% of Households with
salaried jobs in
Private
Sector
AMAWA (83463) 387 10 0 0 2.58% 0% 0%
ASHAN JAGATPUR (83464) 1026 16 31 18 1.56% 3.02% 1.75%
BAHADUR NAGAR (83465) 1633 24 30 46 1.47% 1.84% 2.82%
BANNAWA (83466) 685 24 1 0 3.5% 0.15% 0%
Bahadurpur (268966) 227 7 3 0 3.08% 1.32% 0%
Bhairampur (268968) 218 1 0 0 0.46% 0% 0%
CHURWA (83467) 328 19 2 6 5.79% 0.61% 1.83%
DEVPURI (83468) 256 11 0 0 4.3% 0% 0%
DOSTPUR (83469) 279 20 1 1 7.17% 0.36% 0.36%
DUND GARH (83470) 531 7 10 3 1.32% 1.88% 0.56%
HASWAN (83471) 505 19 28 24 3.76% 5.54% 4.75%
ICHAULI (83472) 1297 52 3 7 4.01% 0.23% 0.54%
ISIYA (83473) 997 24 5 8 2.41% 0.5% 0.8%
JALALPUR (83474) 351 8 2 1 2.28% 0.57% 0.28%
JEEGOON (83475) 577 7 1 0 1.21% 0.17% 0%
Jahangeerabad (268969) 374 2 0 0 0.53% 0% 0%
KALUI KHERA (83476) 439 2 0 0 0.46% 0% 0%
KARANPUR (83478) 776 21 8 7 2.71% 1.03% 0.9%
KASRAWAN (83479) 862 56 4 4 6.5% 0.46% 0.46%
KHAIRHANI (83480) 596 37 8 6 6.21% 1.34% 1.01%
KUNDAULI (83481) 794 6 0 2 0.76% 0% 0.25%
KURRY (83482) 1012 17 1 3 1.68% 0.1% 0.3%
MADAR KHERA (83483) 364 8 3 16 2.2% 0.82% 4.4%
MAINAHAR KATRA (83484) 686 2 0 0 0.29% 0% 0%
MALPUR (83485) 532 3 0 0 0.56% 0% 0%
MUBARAKPUR SAPO (83486) 292 9 3 1 3.08% 1.03% 0.34%
Maheri (268971) 226 3 3 0 1.33% 1.33% 0%
NEEMTEEKAR (83487) 1177 82 5 16 6.97% 0.42% 1.36%
Neewa (268972) 223 9 5 2 4.04% 2.24% 0.9%
PADIRA KALAN (83488) 279 5 0 5 1.79% 0% 1.79%
PAHNASA (83489) 555 6 1 0 1.08% 0.18% 0%
PASTAUR (83490) 441 10 5 3 2.27% 1.13% 0.68%
Paliya (268973) 297 3 0 4 1.01% 0% 1.35%
RAIN (83491) 565 4 1 4 0.71% 0.18% 0.71%
RAJA MAU (83492) 971 33 6 16 3.4% 0.62% 1.65%
RAMPUR MOHIUDDINPUR (83493) 344 7 0 0 2.03% 0% 0%
RAMPUR SUDAULI (83494) 1024 57 33 3 5.57% 3.22% 0.29%
RANI KHERA (83495) 504 9 12 2 1.79% 2.38% 0.4%
RASULPUR (83496) 357 13 1 4 3.64% 0.28% 1.12%
SABJI (83497) 404 4 3 4 0.99% 0.74% 0.99%
SAROURA (83498) 359 4 0 0 1.11% 0% 0%
SEHGON PASHCHIM GAON (83499) 897 56 2 2 6.24% 0.22% 0.22%
SEHGON PURAB GAON (83500) 467 12 0 14 2.57% 0% 3%
SEKHPUR SAMODHA (83501) 1571 52 13 5 3.31% 0.83% 0.32%
TAMANPUR (83502) 497 41 0 0 8.25% 0% 0%
THULENDI (83503) 1168 83 10 6 7.11% 0.86% 0.51%
TILENDA (83504) 453 16 3 0 3.53% 0.66% 0%
TODARPUR (83505) 248 7 0 0 2.82% 0% 0%
UCHAURI (83506) 360 6 1 0 1.67% 0.28% 0%
UMARPUR (83507) 393 6 0 0 1.53% 0% 0%
VINAYAKPUR (274258) 453 6 2 0 1.32% 0.44% 0%