All Households with salaried jobs

State : UTTAR PRADESH (9) >> District : KANPUR NAGAR (157) >> Block : PATARA (1282)
GP Name Total
Households
No. of Households with
salaried jobs in
% of Households with
salaried jobs in
No. of Households with
salaried jobs in
Govt.
No. of Households with
salaried jobs in
Public
Sector
No. of Households with
salaried jobs in
Private
Sector
% of Households with
salaried jobs in
Govt.
% of Households with
salaried jobs in
Public
Sector
% of Households with
salaried jobs in
Private
Sector
AGAPUR (72407) 317 8 0 3 2.52% 0% 0.95%
AKBARPUR JHAWAIYA (72408) 603 3 0 0 0.5% 0% 0%
BALAHA PARA KALAN (72409) 543 5 0 0 0.92% 0% 0%
BAMBURAHA (72410) 299 10 1 3 3.34% 0.33% 1%
BANHARI (72411) 374 7 0 1 1.87% 0% 0.27%
BARA DAULATPUR (72412) 592 20 0 2 3.38% 0% 0.34%
BARAULI (72413) 405 0 0 0 0% 0% 0%
BARNAO (72414) 1005 33 4 208 3.28% 0.4% 20.7%
BEHUTA (72415) 490 24 1 11 4.9% 0.2% 2.24%
BHADEVNA (72416) 297 6 129 17 2.02% 43.43% 5.72%
CHANWAR (72417) 382 0 0 0 0% 0% 0%
CHATURIPUR (72418) 295 4 0 1 1.36% 0% 0.34%
CHHANJA (72419) 319 1 0 1 0.31% 0% 0.31%
DAHELI (72420) 472 13 1 3 2.75% 0.21% 0.64%
DIWLI (72421) 362 9 0 0 2.49% 0% 0%
DURAULI (72422) 387 5 0 1 1.29% 0% 0.26%
GIRSI (72423) 1258 21 3 5 1.67% 0.24% 0.4%
HATHEHI (72424) 896 19 7 12 2.12% 0.78% 1.34%
HIRNI (72425) 601 11 2 7 1.83% 0.33% 1.16%
ITARRA (72426) 1015 17 2 7 1.67% 0.2% 0.69%
JAHAGIRABAD (72427) 776 20 0 13 2.58% 0% 1.68%
KAKRAHIYA (267539) 189 2 1 2 1.06% 0.53% 1.06%
KANTHIPUR (72428) 492 4 0 2 0.81% 0% 0.41%
KEWADIYA (72429) 359 21 9 52 5.85% 2.51% 14.48%
KHEMPUR (72430) 276 24 2 8 8.7% 0.72% 2.9%
KUMHEDIYA (72431) 248 9 0 12 3.63% 0% 4.84%
MACHHAILA (72432) 207 4 1 2 1.93% 0.48% 0.97%
MIRANPUR (267554) 255 3 1 2 1.18% 0.39% 0.78%
MIRJAPUR (267543) 213 8 0 0 3.76% 0% 0%
MUSEPUR (72433) 146 5 0 3 3.42% 0% 2.05%
NANDNA (72434) 536 1 0 1 0.19% 0% 0.19%
ORIYA (72435) 190 2 0 1 1.05% 0% 0.53%
PADRI LALPUR (72436) 1709 35 1 12 2.05% 0.06% 0.7%
PAHEWA (72437) 427 11 1 112 2.58% 0.23% 26.23%
PATARA (72438) 2269 51 50 169 2.25% 2.2% 7.45%
PATARSA (72439) 441 13 0 4 2.95% 0% 0.91%
RAIPUR (72440) 387 2 0 2 0.52% 0% 0.52%
RAMSARI (72441) 683 11 1 12 1.61% 0.15% 1.76%
RATANPUR (72442) 461 15 1 8 3.25% 0.22% 1.74%
RATHGAON (72443) 447 13 0 4 2.91% 0% 0.89%
SANCHITPUR (72444) 226 3 0 0 1.33% 0% 0%
SARAY (267549) 172 4 53 5 2.33% 30.81% 2.91%
SARGAWAN (72445) 492 9 2 5 1.83% 0.41% 1.02%
SARKHELPUR (72446) 429 6 0 1 1.4% 0% 0.23%
SATARHULI (72447) 344 5 0 1 1.45% 0% 0.29%
SEODHARI (72448) 854 16 0 10 1.87% 0% 1.17%
SIROH (72449) 314 3 256 8 0.96% 81.53% 2.55%
TARGAON GHATAMPUR (72450) 1153 5 2 30 0.43% 0.17% 2.6%
TEJPUR (72451) 539 8 0 0 1.48% 0% 0%
TILSARHA (72452) 837 4 15 58 0.48% 1.79% 6.93%