All Households with salaried jobs

State : UTTAR PRADESH (9) >> District : KANPUR NAGAR (157) >> Block : KAKWAN (1280)
GP Name Total
Households
No. of Households with
salaried jobs in
% of Households with
salaried jobs in
No. of Households with
salaried jobs in
Govt.
No. of Households with
salaried jobs in
Public
Sector
No. of Households with
salaried jobs in
Private
Sector
% of Households with
salaried jobs in
Govt.
% of Households with
salaried jobs in
Public
Sector
% of Households with
salaried jobs in
Private
Sector
ARAJI ISEPUR (72338) 268 4 0 0 1.49% 0% 0%
AURO TAHARPUR (72339) 1164 37 2 4 3.18% 0.17% 0.34%
BACHHANA (72340) 425 9 0 0 2.12% 0% 0%
CHANDPURA (72341) 273 4 0 0 1.47% 0% 0%
DALELPUR (72342) 352 3 5 15 0.85% 1.42% 4.26%
DEOHA (72343) 742 3 0 3 0.4% 0% 0.4%
FATTEPUR (72344) 641 7 3 36 1.09% 0.47% 5.62%
GARHEWA (72345) 236 5 0 2 2.12% 0% 0.85%
GARHI (72346) 350 1 0 0 0.29% 0% 0%
HALAMAU (72347) 291 4 1 1 1.37% 0.34% 0.34%
IBRAHIMPUR RAUNS (72348) 79 4 0 0 5.06% 0% 0%
JAMALPUR (72349) 445 5 2 1 1.12% 0.45% 0.22%
KAKAWAN (72350) 1069 38 4 31 3.55% 0.37% 2.9%
KASIGAWAN (72351) 5 0 0 0 0% 0% 0%
KUREH (72352) 462 6 0 1 1.3% 0% 0.22%
MAIDAU (72353) 278 2 0 0 0.72% 0% 0%
MANAWAN BILHAUR (72354) 364 7 5 2 1.92% 1.37% 0.55%
MAUJAMPUR (72355) 263 21 0 0 7.98% 0% 0%
MUNAUWARPUR BILHAUR (72356) 220 1 0 0 0.45% 0% 0%
RAHIMPUR BISHDHAN (72357) 627 13 1 0 2.07% 0.16% 0%
SALEMPUR BILHAUR (72358) 349 12 6 7 3.44% 1.72% 2.01%
SHAHPUR DULU (72359) 317 2 0 0 0.63% 0% 0%
SIHURA DARA SHIKOH (72360) 603 5 2 124 0.83% 0.33% 20.56%
UTTAMPUR (72361) 242 6 1 0 2.48% 0.41% 0%
UTTHA (72362) 668 8 0 1 1.2% 0% 0.15%