All Households with salaried jobs

State : UTTAR PRADESH (9) >> District : FARRUKHABAD (141) >> Block : BARHPUR (1096)
GP Name Total
Households
No. of Households with
salaried jobs in
% of Households with
salaried jobs in
No. of Households with
salaried jobs in
Govt.
No. of Households with
salaried jobs in
Public
Sector
No. of Households with
salaried jobs in
Private
Sector
% of Households with
salaried jobs in
Govt.
% of Households with
salaried jobs in
Public
Sector
% of Households with
salaried jobs in
Private
Sector
AAMILPUR (61432) 384 4 0 0 1.04% 0% 0%
AAWAJ PUR (61433) 280 9 0 0 3.21% 0% 0%
AJMAT PUR (61434) 486 14 1 9 2.88% 0.21% 1.85%
AMETHI JADID (61435) 922 6 0 0 0.65% 0% 0%
AMETHI KOHNA (61436) 789 62 0 24 7.86% 0% 3.04%
ARRAPAHADPUR (61437) 423 8 1 0 1.89% 0.24% 0%
BABARPUR (61438) 425 23 0 5 5.41% 0% 1.18%
BAGHLAKULA (266512) 242 30 0 7 12.4% 0% 2.89%
BARAKASU URF RANIGARH (61468) 374 3 0 1 0.8% 0% 0.27%
BAROUN (61439) 1039 12 1 3 1.15% 0.1% 0.29%
BASELI (61440) 440 17 3 0 3.86% 0.68% 0%
BESERPUR TARAI (61441) 475 0 0 0 0% 0% 0%
BHAU PUR KHURD (61442) 425 9 3 3 2.12% 0.71% 0.71%
BHGUA NAGLA (266513) 602 74 8 29 12.29% 1.33% 4.82%
BIJADHAR PUR/BIJADHAR PUR CENTRAL JAIL (61443) 356 179 3 2 50.28% 0.84% 0.56%
BILABAL PUR (61444) 353 1 0 0 0.28% 0% 0%
BUDHNAMAU (61445) 662 60 3 58 9.06% 0.45% 8.76%
CHAND PUR (61446) 521 42 4 14 8.06% 0.77% 2.69%
CHAUS PUR (61447) 532 4 0 0 0.75% 0% 0%
DEORAM PUR (61448) 277 12 1 0 4.33% 0.36% 0%
DHANSUA (61449) 528 105 15 27 19.89% 2.84% 5.11%
DHILAWAL (61450) 1007 62 0 0 6.16% 0% 0%
GAGOLI (61451) 258 9 0 3 3.49% 0% 1.16%
GHARAM PUR (61452) 379 42 12 12 11.08% 3.17% 3.17%
GUTASI (61453) 248 6 0 3 2.42% 0% 1.21%
HAIBAT PUR GARHIA (61454) 223 1 0 0 0.45% 0% 0%
HATHIPUR (61455) 338 10 0 0 2.96% 0% 0%
JAIT PUR (61456) 267 10 2 2 3.75% 0.75% 0.75%
JAIT PUR (61680) 398 5 1 5 1.26% 0.25% 1.26%
JASMAI (61457) 478 12 0 2 2.51% 0% 0.42%
JINAIYA SITHAIYA (61458) 285 7 0 9 2.46% 0% 3.16%
KALULI MAHBULLA PUR (266517) 207 10 0 0 4.83% 0% 0%
KATRIDHARAMPUR (61459) 406 3 0 0 0.74% 0% 0%
KATRIGANG PUR (266508) 233 1 0 0 0.43% 0% 0%
KHANPUR (61460) 909 22 1 20 2.42% 0.11% 2.2%
KHARBANDI KUIYANBOOT (266505) 435 110 6 14 25.29% 1.38% 3.22%
KHARBANDI NAGLA WAZIR (61461) 272 3 0 0 1.1% 0% 0%
KIRAT PUR (61462) 225 3 0 0 1.33% 0% 0%
KUBARPUR GHAT (61463) 264 11 3 0 4.17% 1.14% 0%
KUTRA/KUTRA DISTRET JAIL (61464) 1882 527 3 23 28% 0.16% 1.22%
LAKHMI PUR (61465) 287 0 0 0 0% 0% 0%
MADHU PUR (61466) 363 6 0 1 1.65% 0% 0.28%
MAHALAI (61467) 718 24 0 1 3.34% 0% 0.14%
MAHRUPUR SAHJU (61469) 596 22 1 0 3.69% 0.17% 0%
MASAINI (61470) 866 209 1 7 24.13% 0.12% 0.81%
NAIKPUR KHURD (266516) 250 6 1 0 2.4% 0.4% 0%
NIBAL PUR (266510) 214 4 0 0 1.87% 0% 0%
NINAUA (61471) 329 17 0 7 5.17% 0% 2.13%
NIYAMAT PUR (266499) 203 10 1 3 4.93% 0.49% 1.48%
NOORPUR GARHIYA (61472) 597 8 3 15 1.34% 0.5% 2.51%
PAPIHA PUR (61473) 827 19 0 0 2.3% 0% 0%
PITHUPUR MEHDIA (61474) 206 3 0 1 1.46% 0% 0.49%
RAM PURA (61475) 275 62 3 24 22.55% 1.09% 8.73%
RAMPUR DAFERPUR (266509) 179 2 1 0 1.12% 0.56% 0%
REHA KARANPUR (61477) 312 8 1 5 2.56% 0.32% 1.6%
SARAIYA (61478) 208 5 0 0 2.4% 0% 0%
SOTA BAHADURPUR (61479) 1127 45 7 39 3.99% 0.62% 3.46%
WAHID PUR (266507) 226 9 0 16 3.98% 0% 7.08%
YAQUTGANJ (61480) 2000 77 15 7 3.85% 0.75% 0.35%