All Households with salaried jobs

State : UTTAR PRADESH (9) >> District : DEORIA (137) >> Block : BHAGALPUR (1050)
GP Name Total
Households
No. of Households with
salaried jobs in
% of Households with
salaried jobs in
No. of Households with
salaried jobs in
Govt.
No. of Households with
salaried jobs in
Public
Sector
No. of Households with
salaried jobs in
Private
Sector
% of Households with
salaried jobs in
Govt.
% of Households with
salaried jobs in
Public
Sector
% of Households with
salaried jobs in
Private
Sector
AKUBA (58741) 359 44 4 82 12.26% 1.11% 22.84%
ARILA (58742) 358 46 2 79 12.85% 0.56% 22.07%
BABHANAULI CHHATRI (58744) 243 33 12 57 13.58% 4.94% 23.46%
BABHANIAV (58743) 226 31 13 125 13.72% 5.75% 55.31%
BAGAHI (58745) 368 8 0 50 2.17% 0% 13.59%
BAGHA (58746) 191 37 0 33 19.37% 0% 17.28%
BAGUCHI MISHRA (58747) 314 26 10 149 8.28% 3.18% 47.45%
BAKKUCHI (272171) 250 18 0 97 7.2% 0% 38.8%
BALIA DAXIN (58748) 316 51 9 57 16.14% 2.85% 18.04%
BALIA UTTAR (58749) 310 40 61 60 12.9% 19.68% 19.35%
BARHAUNA HARDO (267936) 188 8 0 16 4.26% 0% 8.51%
BARTHA LALA (267942) 160 11 40 81 6.88% 25% 50.62%
BELWA (267933) 133 2 0 0 1.5% 0% 0%
BHAGALPUR (58750) 1067 120 26 277 11.25% 2.44% 25.96%
BHATAULI (58751) 333 11 2 25 3.3% 0.6% 7.51%
BHIKHI BARAVA (58752) 247 20 0 31 8.1% 0% 12.55%
CHAKARA UPADHYAY (58753) 334 33 9 11 9.88% 2.69% 3.29%
CHAKRA BODHA (267950) 216 14 3 13 6.48% 1.39% 6.02%
CHHITUPUR (267923) 142 7 1 76 4.93% 0.7% 53.52%
DEHARI (58754) 440 69 2 148 15.68% 0.45% 33.64%
DEODHI (58755) 411 82 21 43 19.95% 5.11% 10.46%
DEUBARI (58756) 247 54 3 47 21.86% 1.21% 19.03%
DEVASIA (58757) 522 72 13 111 13.79% 2.49% 21.26%
DHAKAPURA (58758) 241 53 4 13 21.99% 1.66% 5.39%
DHANAUTI LALA (58759) 493 59 5 161 11.97% 1.01% 32.66%
DHARMER (58760) 644 56 3 96 8.7% 0.47% 14.91%
DHURIHAT (267944) 203 21 68 69 10.34% 33.5% 33.99%
GAHILA (58761) 310 54 4 55 17.42% 1.29% 17.74%
GHUGHA GADAUNA (58762) 263 34 1 94 12.93% 0.38% 35.74%
GOHARIA (58763) 342 40 4 30 11.7% 1.17% 8.77%
GOPAVAPAR (58764) 273 40 7 101 14.65% 2.56% 37%
GOROULI (58765) 190 31 5 95 16.32% 2.63% 50%
ISARU (58767) 451 78 27 140 17.29% 5.99% 31.04%
JIRASO (58768) 443 66 26 112 14.9% 5.87% 25.28%
KAHAON (58769) 216 35 0 0 16.2% 0% 0%
KAPURI EKAUNA (58771) 254 17 0 22 6.69% 0% 8.66%
KARAUTA (58770) 416 46 0 55 11.06% 0% 13.22%
KASILI (58772) 473 104 22 90 21.99% 4.65% 19.03%
KATIARI (58773) 215 44 0 65 20.47% 0% 30.23%
KUNDAVAL HARI (58774) 323 16 0 39 4.95% 0% 12.07%
KUNDAVAL TARA (58775) 302 33 37 52 10.93% 12.25% 17.22%
MAIL (58776) 814 95 115 204 11.67% 14.13% 25.06%
MATHIA INDOULI (58766) 246 44 16 89 17.89% 6.5% 36.18%
MAUNA GADHAVA (58777) 508 32 1 41 6.3% 0.2% 8.07%
NARIAON (58778) 472 61 63 133 12.92% 13.35% 28.18%
NARSINGHADAR (58779) 372 53 2 24 14.25% 0.54% 6.45%
NENUA (58780) 191 21 38 87 10.99% 19.9% 45.55%
PADARIGURARAON (58781) 291 34 40 92 11.68% 13.75% 31.62%
PANIKA (58782) 381 10 2 19 2.62% 0.52% 4.99%
PARASIA CHANDAUR (58783) 391 45 24 60 11.51% 6.14% 15.35%
PIPRA BANDH (58784) 301 34 3 146 11.3% 1% 48.5%
PIPRA BENI (58785) 294 37 0 11 12.59% 0% 3.74%
PIPRA BHULLI (267946) 167 30 0 86 17.96% 0% 51.5%
PIPRA MISHRA (58786) 531 52 15 121 9.79% 2.82% 22.79%
PIPRA PATHAK (267940) 245 21 0 50 8.57% 0% 20.41%
PIPRA RAMDHAR (58787) 521 78 25 44 14.97% 4.8% 8.45%
REVALI (58788) 355 54 4 35 15.21% 1.13% 9.86%
SATARAON (58789) 525 66 1 37 12.57% 0.19% 7.05%
SUKRAULI (58790) 240 32 17 143 13.33% 7.08% 59.58%
TELIA AFGAN (58791) 374 22 0 7 5.88% 0% 1.87%
TELIA KALAN (58792) 626 47 20 73 7.51% 3.19% 11.66%
THAKUR GAURI (58793) 351 42 33 81 11.97% 9.4% 23.08%
TIKAR (58794) 285 21 1 36 7.37% 0.35% 12.63%
TILAULI (58795) 282 42 161 38 14.89% 57.09% 13.48%