Excluded All Households

State : HIMACHAL PRADESH (2) >> District : MANDI (22) >> Block : MANDI SADAR (182)
GP Name Total
Households
No. of Excluded Households with exclusion criteria % of Excluded Households with exclusion criteria Atleast One Exclusion
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning motorized
two/three/four wheelers
/fishing boats
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning mechanized
three/four wheeler
agricultural equipments
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households having kisan
credit card with the credit
limit of Rs.50,000 and above
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households with any
member as
government employee
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households with non-agricultural
enterprises registered
with government
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households with any
member earning more
than Rs. 10,000 p.m
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households paying
income tax
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households paying
professional tax
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households with three
or more rooms with pucca
walls and pucca roof
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households
owning
refrigerator
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning
landline phones
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning 2.5 acres or
more irrigated land with at
least one irrigation equipment
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Household owning 5 acres or
more land irrigated for
two or more crop seasons
No. of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning 7.5 acres or
more land with at least one
irrigation equipment
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning motorized
two/three/four wheelers
/fishing boats
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning mechanized
three/four wheeler
agricultural equipments
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households having kisan
credit card with the credit
limit of Rs.50,000 and above
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households with any
member as
government employee
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households with non-agricultural
enterprises registered
with government
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households with any
member earning more
than Rs. 10,000 p.m
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households paying
income tax
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households paying
professional tax
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households with three
or more rooms with pucca
walls and pucca roof
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households
owning
refrigerator
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning
landline phones
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning 2.5 acres or
more irrigated land with at
least one irrigation equipment
% of Excluded Households with exclusion criteria
Household owning 5 acres or
more land irrigated for
two or more crop seasons
% of Excluded Households with exclusion criteria
Households owning 7.5 acres or
more land with at least one
irrigation equipment
AUT (SDR) (9441) 531 74 4 12 70 290 55 38 38 168 95 6 0 0 0 13.94% 0.75% 2.26% 13.18% 54.61% 10.36% 7.16% 7.16% 31.64% 17.89% 1.13% 0% 0% 0% 420
BAGGI TUNGAL (236028) 444 35 4 2 159 4 142 2 2 243 138 142 0 0 0 7.88% 0.9% 0.45% 35.81% 0.9% 31.98% 0.45% 0.45% 54.73% 31.08% 31.98% 0% 0% 0% 286
BARIGUMANU (REW) (9442) 466 152 1 2 172 0 167 22 22 255 259 168 0 0 0 32.62% 0.21% 0.43% 36.91% 0% 35.84% 4.72% 4.72% 54.72% 55.58% 36.05% 0% 0% 0% 376
BHARGAON (REW) (9443) 362 56 2 5 153 17 168 15 15 248 191 100 3 0 2 15.47% 0.55% 1.38% 42.27% 4.7% 46.41% 4.14% 4.14% 68.51% 52.76% 27.62% 0.83% 0% 0.55% 284
BHATWADI (SDR) (9444) 251 17 4 10 58 8 54 27 27 179 19 4 0 0 0 6.77% 1.59% 3.98% 23.11% 3.19% 21.51% 10.76% 10.76% 71.31% 7.57% 1.59% 0% 0% 0% 197
BHRAUN (SDR) (9445) 413 110 6 13 125 89 136 62 62 199 183 145 1 13 1 26.63% 1.45% 3.15% 30.27% 21.55% 32.93% 15.01% 15.01% 48.18% 44.31% 35.11% 0.24% 3.15% 0.24% 264
BIJNI (9446) 462 170 0 70 124 2 149 73 73 251 256 130 0 10 0 36.8% 0% 15.15% 26.84% 0.43% 32.25% 15.8% 15.8% 54.33% 55.41% 28.14% 0% 2.16% 0% 354
BIR (REW) (9447) 390 67 7 4 117 5 79 15 15 225 169 153 21 1 0 17.18% 1.79% 1.03% 30% 1.28% 20.26% 3.85% 3.85% 57.69% 43.33% 39.23% 5.38% 0.26% 0% 278
CHAIHTIGARH (SDR) (9448) 264 30 4 47 74 0 21 20 20 42 10 14 0 0 0 11.36% 1.52% 17.8% 28.03% 0% 7.95% 7.58% 7.58% 15.91% 3.79% 5.3% 0% 0% 0% 128
DAWAHAN (236029) 325 27 1 0 126 5 140 3 3 23 155 57 0 0 0 8.31% 0.31% 0% 38.77% 1.54% 43.08% 0.92% 0.92% 7.08% 47.69% 17.54% 0% 0% 0% 185
DEWRI (SDR) (9449) 289 9 2 1 56 7 7 2 2 21 9 3 0 0 0 3.11% 0.69% 0.35% 19.38% 2.42% 2.42% 0.69% 0.69% 7.27% 3.11% 1.04% 0% 0% 0% 87
DHANYARA (REW) (9450) 559 59 5 14 242 50 175 35 35 343 196 129 1 0 1 10.55% 0.89% 2.5% 43.29% 8.94% 31.31% 6.26% 6.26% 61.36% 35.06% 23.08% 0.18% 0% 0.18% 402
DHAR (SDR) (9451) 501 22 0 5 94 88 94 75 75 47 52 37 0 41 0 4.39% 0% 1% 18.76% 17.56% 18.76% 14.97% 14.97% 9.38% 10.38% 7.39% 0% 8.18% 0% 179
DUSRA KHABU (9452) 523 48 1 179 112 28 76 29 29 342 161 79 0 48 0 9.18% 0.19% 34.23% 21.41% 5.35% 14.53% 5.54% 5.54% 65.39% 30.78% 15.11% 0% 9.18% 0% 437
FARSH (236037) 137 15 2 12 25 2 14 3 3 44 3 1 1 2 1 10.95% 1.46% 8.76% 18.25% 1.46% 10.22% 2.19% 2.19% 32.12% 2.19% 0.73% 0.73% 1.46% 0.73% 66
GHARAN (SDR) (9453) 348 14 15 98 40 10 26 1 1 20 37 13 9 12 8 4.02% 4.31% 28.16% 11.49% 2.87% 7.47% 0.29% 0.29% 5.75% 10.63% 3.74% 2.59% 3.45% 2.3% 131
JAGAR (SDR) (9454) 300 67 27 2 88 103 101 16 16 184 149 22 1 2 0 22.33% 9% 0.67% 29.33% 34.33% 33.67% 5.33% 5.33% 61.33% 49.67% 7.33% 0.33% 0.67% 0% 234
JHIRI (9455) 387 139 2 1 97 1 74 53 53 252 150 19 7 4 4 35.92% 0.52% 0.26% 25.06% 0.26% 19.12% 13.7% 13.7% 65.12% 38.76% 4.91% 1.81% 1.03% 1.03% 276
KAMAND (SDR) (9456) 461 15 1 2 84 1 63 2 2 141 25 14 0 9 0 3.25% 0.22% 0.43% 18.22% 0.22% 13.67% 0.43% 0.43% 30.59% 5.42% 3.04% 0% 1.95% 0% 202
KASHAN (236032) 353 45 0 1 135 146 129 108 108 94 182 37 0 0 0 12.75% 0% 0.28% 38.24% 41.36% 36.54% 30.59% 30.59% 26.63% 51.56% 10.48% 0% 0% 0% 211
KATAULA (SDR) (9457) 641 62 3 31 86 7 193 5 5 152 105 51 0 0 9 9.67% 0.47% 4.84% 13.42% 1.09% 30.11% 0.78% 0.78% 23.71% 16.38% 7.96% 0% 0% 1.4% 363
KATHIYARI (SDR) (9458) 524 33 2 13 59 8 45 11 11 27 54 19 0 0 0 6.3% 0.38% 2.48% 11.26% 1.53% 8.59% 2.1% 2.1% 5.15% 10.31% 3.63% 0% 0% 0% 141
KATINDI (SDR) (9459) 449 89 3 2 114 12 90 45 45 252 111 84 0 1 0 19.82% 0.67% 0.45% 25.39% 2.67% 20.04% 10.02% 10.02% 56.12% 24.72% 18.71% 0% 0.22% 0% 308
KHALANU (REW) (9460) 300 28 1 12 76 1 89 32 32 194 154 91 6 0 2 9.33% 0.33% 4% 25.33% 0.33% 29.67% 10.67% 10.67% 64.67% 51.33% 30.33% 2% 0% 0.67% 222
KIGASH (236030) 389 81 2 16 103 26 94 25 25 143 90 29 1 0 0 20.82% 0.51% 4.11% 26.48% 6.68% 24.16% 6.43% 6.43% 36.76% 23.14% 7.46% 0.26% 0% 0% 235
KOT (REW) (9461) 623 64 4 11 217 194 252 24 24 347 342 252 2 3 2 10.27% 0.64% 1.77% 34.83% 31.14% 40.45% 3.85% 3.85% 55.7% 54.9% 40.45% 0.32% 0.48% 0.32% 478
KOT DHALYASH (236031) 388 39 2 20 50 7 53 10 10 148 15 23 0 1 0 10.05% 0.52% 5.15% 12.89% 1.8% 13.66% 2.58% 2.58% 38.14% 3.87% 5.93% 0% 0.26% 0% 198
KOTADHAR (SDR) (9462) 422 41 21 22 84 45 177 41 41 226 157 14 1 8 1 9.72% 4.98% 5.21% 19.91% 10.66% 41.94% 9.72% 9.72% 53.55% 37.2% 3.32% 0.24% 1.9% 0.24% 311
KOTHI GEHRI SDR (9463) 376 20 6 18 65 3 56 25 25 174 125 79 1 8 1 5.32% 1.6% 4.79% 17.29% 0.8% 14.89% 6.65% 6.65% 46.28% 33.24% 21.01% 0.27% 2.13% 0.27% 233
KOTLI (REW) (9464) 533 61 3 11 232 77 193 62 62 320 207 148 0 0 0 11.44% 0.56% 2.06% 43.53% 14.45% 36.21% 11.63% 11.63% 60.04% 38.84% 27.77% 0% 0% 0% 389
LAGDHAR (REW) (9465) 454 43 2 5 103 23 105 48 48 273 189 135 2 0 1 9.47% 0.44% 1.1% 22.69% 5.07% 23.13% 10.57% 10.57% 60.13% 41.63% 29.74% 0.44% 0% 0.22% 308
MAIHANI (236034) 284 13 0 1 64 7 59 10 10 8 18 1 0 0 0 4.58% 0% 0.35% 22.54% 2.46% 20.77% 3.52% 3.52% 2.82% 6.34% 0.35% 0% 0% 0% 91
MANJHWAR (SDR) (9466) 805 224 39 30 229 150 225 155 155 501 334 166 3 141 3 27.83% 4.84% 3.73% 28.45% 18.63% 27.95% 19.25% 19.25% 62.24% 41.49% 20.62% 0.37% 17.52% 0.37% 635
NAG DHAR (SDR) (9467) 518 53 23 43 164 18 137 22 22 212 84 32 19 26 19 10.23% 4.44% 8.3% 31.66% 3.47% 26.45% 4.25% 4.25% 40.93% 16.22% 6.18% 3.67% 5.02% 3.67% 284
NAGWAIN (SDR) (9468) 941 257 23 53 185 38 269 156 156 472 358 91 5 4 2 27.31% 2.44% 5.63% 19.66% 4.04% 28.59% 16.58% 16.58% 50.16% 38.04% 9.67% 0.53% 0.43% 0.21% 648
NASLOH (236038) 313 45 22 24 72 12 66 28 28 54 68 34 14 0 6 14.38% 7.03% 7.67% 23% 3.83% 21.09% 8.95% 8.95% 17.25% 21.73% 10.86% 4.47% 0% 1.92% 132
NAU (9469) 340 43 0 20 82 2 72 24 24 191 61 35 0 0 0 12.65% 0% 5.88% 24.12% 0.59% 21.18% 7.06% 7.06% 56.18% 17.94% 10.29% 0% 0% 0% 228
NAVLAYE (SDR) (9470) 447 31 0 5 82 6 106 3 3 136 38 19 0 1 10 6.94% 0% 1.12% 18.34% 1.34% 23.71% 0.67% 0.67% 30.43% 8.5% 4.25% 0% 0.22% 2.24% 220
NICHLA LOT (REW (9471) 404 33 3 4 50 39 54 38 38 215 159 112 3 6 0 8.17% 0.74% 0.99% 12.38% 9.65% 13.37% 9.41% 9.41% 53.22% 39.36% 27.72% 0.74% 1.49% 0% 264
PADHIYUN (SDR) (9472) 503 101 4 5 186 7 173 40 40 391 319 193 0 6 0 20.08% 0.8% 0.99% 36.98% 1.39% 34.39% 7.95% 7.95% 77.73% 63.42% 38.37% 0% 1.19% 0% 431
PALI (SDR) (236033) 224 59 1 21 11 2 25 1 1 91 22 4 3 0 0 26.34% 0.45% 9.38% 4.91% 0.89% 11.16% 0.45% 0.45% 40.62% 9.82% 1.79% 1.34% 0% 0% 156
PANDOH (SDR) (9473) 559 122 5 3 139 81 210 57 57 220 277 110 0 1 0 21.82% 0.89% 0.54% 24.87% 14.49% 37.57% 10.2% 10.2% 39.36% 49.55% 19.68% 0% 0.18% 0% 363
SADOH (235982) 351 32 0 0 114 0 120 0 0 243 162 120 0 0 0 9.12% 0% 0% 32.48% 0% 34.19% 0% 0% 69.23% 46.15% 34.19% 0% 0% 0% 271
SADYANA (REW) (9474) 449 57 47 62 113 41 121 102 102 205 148 115 7 8 3 12.69% 10.47% 13.81% 25.17% 9.13% 26.95% 22.72% 22.72% 45.66% 32.96% 25.61% 1.56% 1.78% 0.67% 299
SAI (REW) (9475) 352 50 7 3 144 47 137 63 63 129 162 106 0 0 0 14.2% 1.99% 0.85% 40.91% 13.35% 38.92% 17.9% 17.9% 36.65% 46.02% 30.11% 0% 0% 0% 220
SANYAHARDH (236035) 553 179 1 0 203 56 242 161 161 342 333 180 0 1 0 32.37% 0.18% 0% 36.71% 10.13% 43.76% 29.11% 29.11% 61.84% 60.22% 32.55% 0% 0.18% 0% 431
SEHLI (REW) (9477) 401 50 22 13 129 1 123 26 26 141 156 116 0 0 0 12.47% 5.49% 3.24% 32.17% 0.25% 30.67% 6.48% 6.48% 35.16% 38.9% 28.93% 0% 0% 0% 249
SEYOG (235983) 509 148 17 7 235 14 257 174 174 190 341 113 0 1 0 29.08% 3.34% 1.38% 46.17% 2.75% 50.49% 34.18% 34.18% 37.33% 66.99% 22.2% 0% 0.2% 0% 416
SHEGLI (SDR) (9478) 384 3 27 17 70 5 44 4 4 14 27 17 12 0 10 0.78% 7.03% 4.43% 18.23% 1.3% 11.46% 1.04% 1.04% 3.65% 7.03% 4.43% 3.12% 0% 2.6% 122
SHIVA (SDR) (9479) 482 39 1 87 101 17 109 9 9 154 87 42 0 10 0 8.09% 0.21% 18.05% 20.95% 3.53% 22.61% 1.87% 1.87% 31.95% 18.05% 8.71% 0% 2.07% 0% 269
TAKOLI (236036) 323 103 4 1 59 2 46 2 2 117 106 1 0 0 0 31.89% 1.24% 0.31% 18.27% 0.62% 14.24% 0.62% 0.62% 36.22% 32.82% 0.31% 0% 0% 0% 212
TALYAHAR (SDR) (9480) 890 334 39 92 364 209 387 211 211 524 512 281 12 4 7 37.53% 4.38% 10.34% 40.9% 23.48% 43.48% 23.71% 23.71% 58.88% 57.53% 31.57% 1.35% 0.45% 0.79% 719
TANDU (SDR) (9481) 699 109 13 39 224 11 194 22 22 341 202 107 6 5 6 15.59% 1.86% 5.58% 32.05% 1.57% 27.75% 3.15% 3.15% 48.78% 28.9% 15.31% 0.86% 0.72% 0.86% 468
TARNOH (REW) (9482) 307 34 1 2 126 6 122 2 2 64 152 142 0 0 0 11.07% 0.33% 0.65% 41.04% 1.95% 39.74% 0.65% 0.65% 20.85% 49.51% 46.25% 0% 0% 0% 218
TARYAMBLI (9483) 269 56 1 1 163 11 155 71 71 179 137 96 0 10 0 20.82% 0.37% 0.37% 60.59% 4.09% 57.62% 26.39% 26.39% 66.54% 50.93% 35.69% 0% 3.72% 0% 233
TIHRI (9484) 224 6 0 18 80 0 20 0 0 12 1 0 0 0 0 2.68% 0% 8.04% 35.71% 0% 8.93% 0% 0% 5.36% 0.45% 0% 0% 0% 0% 89
TILLI KEHANWAL (9485) 508 94 16 8 132 5 134 35 35 360 269 258 1 5 1 18.5% 3.15% 1.57% 25.98% 0.98% 26.38% 6.89% 6.89% 70.87% 52.95% 50.79% 0.2% 0.98% 0.2% 416
TUNG (SDR) (9486) 427 181 0 0 194 31 213 164 164 248 232 125 0 2 0 42.39% 0% 0% 45.43% 7.26% 49.88% 38.41% 38.41% 58.08% 54.33% 29.27% 0% 0.47% 0% 313
UPARLI SARWARI (9487) 467 40 3 12 141 76 128 28 28 285 154 60 0 1 0 8.57% 0.64% 2.57% 30.19% 16.27% 27.41% 6% 6% 61.03% 32.98% 12.85% 0% 0.21% 0% 329
VAHANDI (SDR) (9488) 363 10 2 5 34 4 16 10 10 167 7 8 0 0 0 2.75% 0.55% 1.38% 9.37% 1.1% 4.41% 2.75% 2.75% 46.01% 1.93% 2.2% 0% 0% 0% 188